Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ТЕМА 1. ЧАСОВІ МЕЖІ ФЕНОМЕНУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Г Л О Б А Л Ь Н А Е К О Н О М І К А

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалаврів

Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Спеціальність: 8.03050701 «Маркетинг»

Хмельницький – 2014


Розробники програми: доктор економічних наук, доцент кафедри соціально-економічних та природничих дисциплін О.Ю. Носов.

 

 

Розглянуто і схвалено

на засіданні кафедри

соціально-економчних і

природничих дисциплін

Протокол № 7 від 13.02.2014 р.

Завідувач кафедри

_________ О.Ю. Носов


ВСТУП

Мета дисципліни, формування у студентів знань умов і фак-торів становлення та механізмів функціонування глобальної еко-номіки.

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку.

Предмет дисципліни, відносини між суб'єктами глобального бізнесу, що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних економічних трансформацій.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Вивчення змісту дисципліни базується на знаннях менеджменту, міжнародної економіки, міжнародної економічної діяльності України, міжнародних фінансів.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- природу, передумови та фактори становлення глобальної економіки;

- закономірності глобальної корпоратизації бізнесу;

- генезис глобальної економічної інтеграції;

- характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку;

- динаміку процесів інституціоналізації глобального економічного розвитку;

- форми та механізми соціалізації глобальної економіки;

- механізми та інструментарій антициклічного регулювання економік у глобальній системі;

- дію конкурентних механізмів глобального ринку;

- напрями інтеграції України в глобальний економічний простір.

Уміти:

- аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку;

- виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації;

- розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів;

- організовувати процеси управління міжнародною економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів;

- визначати регулятивні пріоритети формування сучасної міжнародної економічної політики.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години / 4 кредита ECTS для спеціальності 8.03050701 – «Маркетинг».

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ЧАСОВІ МЕЖІ ФЕНОМЕНУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Глобальні зміни у світі на порозі ХХІ століття. Кардинальні зміни глобальної ситуації та загальної політичної картини світу, розпад двох полярної структури світу, наслідки і можливі перспективи. Основні цілі співробітництва в ХХІ ст. Часові параметри і горизонти глобалізації.

Глобальні концепції і державно-політичні платформи. Глобалізація як сучасний феномен. Теоретико-практична доказова база.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ТЕМА 2. СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ГЛОБАЛІСТИКИ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.