Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теми практичних занять

№ з/п № з/п Тема заняття і завдання практичного заняття К-сть год.
1. Практичне заняття 1. «Сучасна методика досліджень глобальних трансформацій» План: 1. Інтернаціоналізація: рівні, види та шляхи. 2. Сутність міжнародної інтеграції та її фактори. 3. Міжнародна макроінтеграція. 4. Міжнародна мікроінтеграція. 5. Підходи до глобалістичної проблематики. 6. Рушійні сили та фактори глобалізації. 7. Сучасні форми прояву глобалізації. 8. Порівняльна характеристика наукових концепцій та теорій глобалізації. 9. Міждисциплінарний статус сучасної глобалістики. Теми рефератів та інформаційних повідомлень: «Глобалізація, її вплив на сучасну економіку». «Глобалістика, етапи її становлення». «Особливості сучасного етапу глобалістики». «Базові концепції, які характеризують історичні рамки глобалізації»
2. Практичне заняття 2. «Закономірності глобальної економіки» План: 1. Етапи становлення глобальної економіки. 2. Характеристика основних суб’єктів глобальних економічних процесів. 3. Глобальний ринок та його сегментація. 4. Характеристика сучасної економічної глобалізації. 5. Особливості науково-технічної та виробничої глобалізації. 6. Політико-правовий прояв глобалізації. 7. Фінансова глобалізація. 8. Характеристика глобалістичних процесів на товарних ринках. 9. Соціалізація глобальної економіки. Теми рефератів та інформаційних повідомлень: «Становлення глобальної економіки». «Геоекономічний атлас та його складові». «Моделі сучасного світу та перспективи його еволюції». «Вплив транснаціональних структур на розвиток сучасної світової економіки».
3. Практичне заняття 3: «Суперечлива природа глобалізації» План: 1. Протиріччя сучасного етапу глобалізації 2. Основні напрямки критики глобальних процесів 3. Сучасна інституціоналізація критики глобальних трансформацій 4. Об’єктивна природа і типізація глобальних парадоксів 5. Сутність і характеристика парадоксу стратифікації. 6. Сутність і характеристика парадоксу дисоціації. 7. Сутність і характеристика парадоксів глобальної фінансової системи. 8. Феномен антиглобалізму: природа, прояви та закономірності 9. Програмні проекти антиглобалістів 10. Зовнішні та внутрішні протиріччя сучасного антиглобального руху 11. Альтерглобальні моделі світового економічного розвитку. Теми рефератів та інформаційних повідомлень: «Феномен альтерглобалізму». «Основні напрями альтерглобалізму». «Місце альтерглобалізму у сучасній глобалістиці». «Вплив антиглобалізму на процеси глобалізації».
4. Практичне заняття 4. «Глобальна інституалізація економічного розвитку» План: 1. Глобальна ринкова саморегуляція, її об’єкти та закономірності. 2. Аргументація лібералістів, реалістів та структуралістів щодо функціональної специфіки держав в глобальних умовах 3. Трансформація дії екзогенних та ендогенних факторів на формування державної політики, її перспективні форми реорганізації 4. Еволюція механізму та функцій міжнародних організації в умовах глобалізації, їх роль в встановлені глобального світового порядку Теми рефератів та інформаційних повідомлень: «Інституційне середовище глобальної економіки». «Феномен метакорпорацій у глобальній економіці». «Місце міжнародних організацій в інституційному середовищі глобальної економіки».
5. Практичне заняття 5. «Прогностичні сценарії глобалізації» План: 1. Домінантні прогностичні сценарії глобального розвитку. Глобальні стратегії і стратегії глобалізації 2. Глобальний корпоративізм і державні стратегії глобалізації. Державно-корпоративний глобалізм 3. Інтегративні стратегії глобалізації. Альтернативи глобалізації Теми рефератів та інформаційних повідомлень: «Значення стратегічного планування для ефективного функціонування економіки». «Проблема стратегій розвитку у глобалістиці». «Особливості стратегії талассократії в сучасному світі». «Варіанти стратегій глобального розвитку світу».
6. Практичне заняття 6. «Геоекономічне позиціонування України на глобальних ринках». План: 1. Проблема національної конкурентоспроможності в умовах глобалізації 2. Україна в сучасних глобальних процесах. Геоекономічна позиція України 3. Сучасна інтеграційна політика України 4. Конкурентна модель економічного розвитку України Теми рефератів та інформаційних повідомлень: «Стратегія економічного розвитку України». «Інтеграція України до глобального економічного простору». «Зовніньоекономічні відносини України та Європейського Союзу». «Діяльності України у міжнародних економічних організацій».
Усього<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Лекційні заняття | Самостійна робота

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.