Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Теоретичне

Здатний до засвоєння необхідних знань щодо проблеми БЖДЛ
навчання

 

Скорочення:

БЖДЛ безпека життя і діяльності людини;

НС надзвичайна ситуація;

ОКР освітньо-кваліфікаційний рівень;

ОКХ освітньо-кваліфікаційна характеристика;

ОПП освітньо професійна програма

Рис, 1.1. Узагальнена модель підготовки випускника ВНЗ щодо БЖДЛ*

Підтвердженням цього є слова великого українського вченого В. Вернадського про те, що "наука є створен­ням життя. З навколишнього життя наукова думка бере матеріал, який вона перетворює у форму наукової істини. Саме це є стихійним відображенням людини в середовищі, що оточує її".

* Концепція освіти з напряму "Безпека життя і діяльності людини" // Вища освіта. — 2001. — № 6.

1.3. Мета, завдання, структура та зміст дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Метою дисципліниє теоретична і практична підго­товка майбутніх фахівців з опанування знань, умінь інавичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі перебування, осягнення світоглядних принципів гармонійних відносин людини з технікою, природою та суспільством.

Завданняполягає у чіткому розумінні потенційних небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що вини­кають у навколишньому середовищі, їх ідентифікація, пошук і обґрунтування оптимальних безпечних умов життя людини.

Об'єктом вивченняє людина у всіх аспектах її діяль­ності (фізіологічному, духовному, суспільному).

Предметом вивченняє аналіз негативного впливу різного роду небезпек на життя та здоров'я людини, а також методів, засобів і заходів захисту від них.

Кількість і складність проблем з БЖД вимагають певної структуризації розділів цієї дисципліни, послі­довності викладу і вивчення її відповідно до внутрішньої логіки. У методологічних роботах автори це називають архітектонікою, композицією, структурою.

На наш погляд, структура і зміст дисципліни повинні охоплювати вивчення:

—теоретичних основ БЖД;

—взаємодії людини і навколишнього середовища;

—небезпек і їх впливу на життєдіяльність людини;

—забезпечення безпечної життєдіяльності людини.

: Для глибшого розуміння поняття "безпека життє­діяльності" розглянемо його структуру та характерні ознаки.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Успішності | Структура життєдіяльності та її характерні ознаки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.