Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика художніх стилів світової культури

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ТУРИЗМУ

 

Шаповалова Н.П.

 

 

 

ЕСТЕТИКА ТОВАРІВ І ДИЗАЙН

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів денної і заочної форми навчання

спеціальностей 6.030510:

„ Товарознавство і торговельне підприємництво”

напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Київ


 

Автор: Шаповалова Н.П.

 

Рецензент: д.т.н., проф. Арсеньєва Л.Ю., декан факультету експертизи харчових продуктів оздоровчого призначення Національного університету харчових технологій

 

 

Відповідальний за випуск: д.т.н., проф. Арсеньєва Л.Ю.

 

Розглянуто і рекомендовано до друку на засіданні кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій

. Протокол №6 від 10.02. 2014 року

Шаповалова Н.П. Естетика товарів і дизайн: Конспект лекцій для студентів денної і заочної форми навчання спеціальностей 6.050300: «Товарознавство і торговельне підприємництво» напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво». – Київ, НУХТ, 2014. – 60 с.

 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Естетика товарів і дизайн» призначений для забезпечення самостійного вивчення дисципліни і рекомендується для студентів всіх форм навчання ІV ступенів акредитації спеціальностей за напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

 

 

© Шаповалова Н.П.


ЗМІСТ

 

    стор.
  Передмова _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Категорії естетики, їх суть, визначення та значення для вивчення естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2. Художні стилі, їх місце та роль у створенні естетичних властивостей _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3. Мода як елемент художнього стилю _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4. Дизайн. Роль художнього конструювання у формуванні естетичних властивостей _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
5. Форма у дизайні, її відображення через елементи _ _ _ _ _ _ _ _ _
6. Колір у дизайні. Вплив кольору на сприйняття художнього виробу
7. Композиція. Основні елементи та процес створення _ _ _ _ _ _ _ _
8. Естетичні властивості товарів. Показники естетичних властивостей _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
9. Оцінювання естетичних властивостей товарів _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  Література _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 


 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Конспект лекцій з дисципліни “Естетика товарів та дизайн” складений для студентів всіх форм навчання ІІІ-ІV ступенів акредитації спеціальностей 6.050301, „Товарознавство та комерційна діяльність”, 6.050302 „Товарознавство та експертиза в митній справі” і 6.050303 „Експертиза товарів та послуг”.

У конспекті лекційний матеріал викладається таким чином, що систематизуються і поступово розкриваються загальні естетичні категорії та їх роль у процесі формування естетичних властивостей товарів; висвітлюються основні художні стилі світової культури та їх вплив на формування естетичних властивостей товарів; функції моди та її значення у розвитку суспільства; порядок проведення дизайнерських робіт для задоволення потреб споживачів; застосування методик ID для оцінювання естетичних властивостей товарів.

Структура конспекту включає теми, передбачені програмою дисципліни. Його основне призначення – самостійна, творча робота студентів із вивчення дисципліни, вироблення почуття естетичного сприйняття навколишнього середовища.

 


 

ТЕМА 1. КАТЕГОРІЇ ЕСТЕТИКИ, ЇХ СУТЬ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТОВАРІВ

 

План

1. Загальні категорії естетики товарів

2. Спеціальні категорії естетики товарів

 

& Література [4-13]

 

1. Загальні категорії естетики товарів

       
   
 
 

 

 


v Прекрасне – загальна категорія естетики, де знаходять відображення і оцінку явища дійсності, які дають людині естетичну насолоду.

 

v Огидне - загальна категорія естетики (протилежна прекрасному), що характеризує естетичні властивості товарів, природні дані яких на сучасному рівні розвитку суспільства мають негативне загальнолюдське значення.

 

v Гармонійне - загальна категорія естетики, що характеризує високий рівень впорядкованості, оптимальної взаємовідповідності окремих елементів у складі цілого.

Засоби виявлення: пропорція, ритм, симетрія.

 

v Хаотичне - загальна категорія естетики (антипод гармонійного), що характеризує повний безлад, відсутність закономірного зв’язку між елементами єдиного цілого.

Засоби виявлення: диспропорція, неузгодженість, асиметрія.

 

v Піднесене - загальна категорія естетики, що характеризує величезні, ще не освоєні потенційні сили. Тут кількісна сторона в товарі перевищує якісну і характеризує безмірне і грандіозне.

 

v Низьке - загальна категорія естетики (антипод піднесеного), що характеризує найнижчий ступінь огидного і містить загрозу для людства.

 

v Комічне - загальна категорія естетики, що відображає соціально значущі суперечності дійсності під кутом зору емоційно-критичного відношення до них з позиції естетичного ідеалу.

Засоби виявлення: гумор, іронія, сарказм, сатира

 

v Трагічне - загальна категорія естетики (антипод комічного), що характеризує суспільні протиріччя між необхідною назрілою вимогою і тимчасовою практичною неможливістю здійснення її, аналізує глобальні проблеми стійкості, вічності, нескінченності.


2. Спеціальні категорії естетики товарів

 

Спеціальні категорії естетики доповнюють загальні категорії. Вони дають можливість глибше, детальніше підкреслити та урізноманітнити їх.

 

v Граціозне – різновид прекрасного, що полягає в красі руху і в русі краси.

 

v Грандіозне – різновид піднесеного, який характеризує неперевершеність, повноту насичення краси обрисів і рис.

 

v Вишукане – різновид прекрасного, який характеризує красу обрисів предметів, ліній, їх особливу співрозмірність, витонченість форми, елегантність зовнішнього вигляду.

 

v Елегантне – підкреслює витонченість зовнішнього сприйняття явища або предмета, дає можливість відчути спокій, зрівноваженість окремих деталей.

 

v Монументальне – відображає сталість і незмінність форм, окремих елементів, внутрішньою основою яких є ритм.

 


ТЕМА 2. ХУДОЖНІ СТИЛІ, ЇХ МІСЦЕ ТА РОЛЬ У СТВОРЕННІ ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

 

План

1. Загальне поняття про стиль світової культури

2. Характеристика художніх стилів світової культури

& Література [4-13]

 

1. Загальне поняття про стиль світової культури

 

Стиль предмета – це не просто його зовнішня форма, а, передусім, характер його матеріального і духовного функціонування всередині певної культури, інакше кажучи словами стиль виявляє функціональні особливості предмета чи явища    
Термін “стиль” походить від латинського “styles”, що в перекладі означає загострену паличку, якою писали на дерев’яних дощечках, вкритих шаром воску

 

 

 

 


Характеристика художніх стилів світової культури

 

 


 

       
 
 
 
 
   
ВІЗАНТІЯ (виникає на уламках східної частини Римської імперії у 395-400 роках): Ø У створенні християнських церков використовувався план античної базиліки, скульптурне багатство було замінено багатством фарб і блиском золота, а місце фресок зайняла мозаїка Ø У одязі та обстановці велике місце відводилося шовковим тканинам Ø Меблі - вишукано декоровані розкішними матеріалами і перевантажені прикрасами (табурети, столи, ліжка, стільці, скрині)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Поняття природних монополій. Суб’єкти природних монополій та суміжні ринки. | ТЕМА 3. МОДА ЯК ЕЛЕМЕНТ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.