Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


О.М. Олійник

"ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА З ОСНОВАМИ ЕЛЕКТРОНІКИ"

 

 

Методичні вказівки

щодо виконання лабораторних робіт

 

Первомайськ, 2013р.

ББК 31.21+32.973.26-04

О-54

 

Автор: О.М. Олійник, викладач другої категорії Первомайського коледжу НУК імені адмірала Макарова

Рецензент: І.А. Капура к.т.н., старший викладач кафедри "Теплоенергетики та технології машинобудування" ППІ НУК імені адмірала Макарова

 

Розглянуто та ухвалено цикловою комісією природничо – наукових дисциплін ПК НУК

Протокол № 2 від 23.10.2013р.

 

Рекомендовано до друку навчально – методичною радою Первомайського коледжу НУК

Протокол № 4 від 18.11.2013 р.

 

Дані методичні вказівки відповідають навчальній програмі з дисципліни "Загальна електротехніка з основами електроніки". Розроблені для підготовки молодших спеціалістів за галуззю знань "Машинобудування та матеріалообробка" для спеціальності "Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях". Форма навчання: денна.

Мета методичних вказівок - забезпечити ґрунтовне засвоєння теоретичного та практичного курсу з дисципліни "Загальна електротехніка з основами електроніки", сприяти формуванню навичок у застосуванні методів розрахунку електричних та магнітних кіл. У даних методичних вказівках уміщено відомості про уніфіковане лабораторне устаткування та вимоги техніки безпеки під час роботи на ньому. Описано 6 лабораторних робіт з дисципліни "Загальна електротехніка з основами електроніки", методику їх виконання.

 

Олійник О.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Загальна електротехніка з основами електроніки", – Первомайськ, 2013 – 43с.

 

 

© Олійник О.М., 2013

© ПК НУК, 2013

ЗМІСТ  
   
Вступ
Правила виконання лабораторних робіт.
Забороняється
Основні правила техніки безпеки при виконанні лабораторних робіт
Оформлення звітів з лабораторних робіт
Приклад оформлення титульного листа щодо оформлення звітів з лабораторних робіт
Приклад оформлення титульного листа щодо оформлення розрахунково – графічних робіт
Лабораторна робота 1.
Дослідження кіл з послідовним, паралельним та мішаним з’єднанням  
опорів.  
Лабораторна робота 2.
Дослідження електричного кола змінного струму з послідовним з’єднанням  
активного та індуктивного опорів  
Лабораторна робота 3.
Дослідження трифазної мережі змінного стуму при з’єднанні споживачів зіркою  
Лабораторна робота 4.
Дослідження трифазної мережі змінного струму при з’єднанні споживачів трикут  
ником  
Лабораторна робота 5.
Дослідження напівпровідникового діода  
Лабораторна робота 6.
Дослідження схем випрямлячів  
Література

ВСТУП

Електротехніка – галузь науки й техніки, у якій вивчають взаємозумовлені і безперервно пов’язані електричні й магнітні явища та їх використання із практичною метою. Ця наука з успіхом вирішує багато енергетичних проблем, пов’язаних із перетворенням різних видів первинної енергії природи на особливу вторинну - електричну. Окрім цього, електротехніка розробляє способи застосування електричних та магнітних явищ у технологічних цілях, що забезпечують упровадження безперервних інтенсивних і автоматизованих процесів для зміни геометричної форми тіл, структури і складу матеріалу, а також хімічних перетворень одних речовин на інші. Вона дозволяє вирішити численні задачі з отримання, збереження, оброблення і передавання електричних сигналів та інформації із широким застосуванням обчислювальної і комп’ютерної техніки, керуючих машин з відповідним програмним матеріалом і промислових установок телебачення.

Електричні й магнітні явища були відомі у глибоку давнину, але початком розвитку науки про ці явища прийнято вважати 1600 p, коли англійський фізик В. Гілберт опублікував результати дослідження електричних та магнітних явищ і впровадив термін "електрика", що позначає сукупність явищ, пов'язаних з існуванням та проявом дій електричних зарядів. Перші праці в галузі статичної електрики у Росії належать геніальному російському вченому - енциклопедисту М.В. Ломоносову, який запропонував у 1753 р. теорію атмосферної електрики. Французький фізик Ш. О. Кулон установив у 1785 р. Закон взаємодії електричних зарядів, а італійський фізик Вольта створив у 1799 р. перше електрохімічне джерело електричної енергії - гальванічний елемент і батарею з цих елементів, що дозволило отримати електричний струм як безперервний однонаправлений рух електричних зарядів. У подальшому англійці

А. Карлейл і В. Нікольсон здійснили у 1800 р. електроліз води, а потім й інших рідин.

Існуючий рівень розвитку сучасної електротехніки і електроніки забезпечує впровадження електрифікації і електронізації в усі види засобів комплексної механізації й автоматизації, що сприяє збільшенню продуктивності праці й підвищенню якості продукції, що виробляється.

Дані методичні вказівки розроблені з метою орієнтації студентів щодо самостійного засвоєння основних положень тем "Електричні кола постійного, змінного та трифазного струму". Вони направлені на формування у студентів здатності самостійно мислити, на поглиблене вивчення навчального матеріалу і засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок при розрахунках електричних кіл, на здійснення самоконтролю знань.

Дані методичні вказівки дають студентам наочне уявлення про фізичні процеси, що відбуваються в електричних та магнітних колах, про роботу тих або інших електричних апаратів, про властивості їх і характеристики. Під час виконання лабораторних робіт студенти дістають корисний для майбутньої роботи досвід дослідження, особливо там, де треба виконувати різні вимірювання, ремонт і налагодження електрорадіотехнічного обладнання.

У методичних вказівках описано структуру 6 лабораторних робіт, які охоплюють основні розділи дисципліни "Загальна електротехніка з основами електроніки". Опис кожної лабораторної роботи складається з визначення мети, викладу порядку виконання роботи, контрольних запитань. У кожній лабораторній роботі наводяться короткі теоретичні відомості з досліджуваної теми.

 

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Схема игровой площадки для кёрлинга | ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.