Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Порядок виконання роботи

1. Ознайомитися з лабораторною установкою.

2. Скласти електричну схему згідно зі схемою 1 для дослідження двопівперіодного випрямляча.

3. Повзунок змінного резистора Rустановити в нижнє положення на максимальне значення опору.

4. Увімкнути вимикач SA,подавши на первинну обмотку трансформатора напругу 220В.

5. Для зняття навантажувальної характеристики випрямляча U0=f(I0)за допомогою резистора R змінювати випрямлений струм I0 і слідкувати за показами вольтметра PV2,що вимірює випрямлену напругу U0.Результати вимірювань занести в табл1.

 

 

Таблиця 1

I0мА                  
U0B                  

6. За даними табл.1 у прямокутній системі координат побудувати навантажувальну характеристику випрямляча.

7. Для визначення коефіцієнта пульсацій Кп випрямленої напруги до резистора Rприєднати вольтметр PV3,що вимірює діюче значення Unзмінної складової випрямленої напруга.

8. Результати вимірювань занести в табл.2. Коефіцієнт пульсацій (в процентах) розрахувати за формулою: %. Амплітуда змінної складової напруги Umnвизначається виразом: Напругу пульсацій Unвиміряти електронним або цифровим вольтметром, який має великий вхідний опір.

Таблиця 2

U0, B        
Un, B        
Umn, B        
K,%        

 

 

Для визначення ККД ŋ (в процентах) випрямляча обчислити потужності Р0 постійного та Р змінного струмів за формулами:

Тоді: % Змінні струм і напругу виміряти приладами РА1 і PV1,а постійні - приладами РV2 та РV2, Результати вимірювань занести в табл.3. Для дослідження згладжуючих фільтрів скласти електричну схему 2.

9. Роботоздатність схеми перевірити так: установити за допомогою амперметра РАвипрямлений струм не більш як 10…20мА; за допомогою вольтметра PV3виміряти змінну напругу на вході та виході фільтра. При працюючому фільтрі ці напруги повинні різко відрізнятися між собою.

10. Для визначення коефіцієнта згладжування вольтметром PV1 виміряти сталу складову U0випрямленої напруги на вході фільтра; вольтметромPV3-змінну напругу на вході фільтра й обчислити напругу пульсації Uп за формулою: % розрахувати коефіцієнт пульсацій напруги на вході фільтра (в процентах).

11. Аналогічні вимірювання виконати вольтметрами PV2, PV3на виході фільтра та визначити напруги (U'о, U'n.).

12. За формулою, записаною в п.8, знайти коефіцієнт пульсацій напруги K'n.

13. Коефіцієнт згладжування фільтра розрахувати за формулою:

Таблиця 3

I0 мА        
U0 В        
P0 Вт        
I≈ мА        
U≈ В        
P≈ Вт        
Ŋ %        

 

14. Експериментальні дані та результати обчислень занести в табл.4.

Таблиця 4

I мА U0В UnВ Un B Kn % U0' B U' B U' B K'n% q
1.                    

15 Скласти звіт.

Контрольні запитання та завдання.

1. З яких основних елементів складається випрямляч?

2. Яке призначення основних елементів випрямляча?

3. Як здійснюється вибір напівпровідникових діодів для різних схем випрямлячів?

4. Що називається навантажувальною характеристикою випрямляча?

5. Що називається коефіцієнтом пульсацій випрямляча та від чого він залежить?

6. Яке призначення згладжуючих фільтрів?

 

 

 

Схема 1

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Теоретичні відомості | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.