Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Життя в океанах і морях

Води Світового океану багаті на розчинений кисень, насичені різними неорганічними та органічними речовинами з порівняно стійкими фізичними і хімічними властивостями. Тому, як вважають вчені, саме в океані зародилося життя на Землі і лише потім розповсюдилось на прісні води і сушу.

Води океану від поверхні і до глибини 11000 м, а також донні осади всіх глибин заселені багатьма живими організмами, які інтенсивно розвиваються, хоча їх маса дуже мала в порівнянні з великими об’ємами води. Перебуваючи у тісній залежності від умов життя, морські організми в той же час постійно впливають на характерні особливості її складу, фізичні і хімічні процеси, що в ній відбуваються.

Життя в океані існує в усій його товщі, навіть у найглибших западинах, які ще не відкрили людині всіх своїх таємниць. Живі організми моря поділяються на два великі світи: рослин і тварин.

В океані є представники усіх типів і класів існуючих на Землі організмів, за винятком комах. Рослинність в океані за видовим складом бідніша, ніж на суші, і в основному складається з водоростей.

Усього у воді живе приблизно 150 тис. видів тварин і 15 тис. видів рослин. Життя багатьох із них ще недостатньо вивчене .

Водорості — це усі рослинні водні організми — від маленьких одноклітинних до великих морських водоростей довжиною до 30 м і більше. Вони ростуть у всій прибережній зоні Світового океану, куди проникає сонячне світло.

Фітопланктон складає близько 90% усіх рослин світу. Поглинаючи вуглекислий газ і збагачуючи воду киснем, в тому числі тим, що надходить в атмосферу, він є прекрасним оздоровчим фактором водного середовища. Відмираючи, водорості беруть участь в осадконакопиченні донних ґрунтів і дають значну кількість так званого детриту, яким живляться безхребетні й риби.

Більше всього в морі дрібних водоростей. Найбільш чисельні з них діатомові водорості, а також бурі та червоні водорості. Розмножуються водорості дуже швидко. З одної рослини за добу виростає 256. Їх запаси практично невичерпні. Найбагатший в світі водоростями район — північно-західна частина Чорного моря.

Тваринний світ океану надзвичайно різноманітний. Найбільше в ньому молюсків — понад 80 тис. видів. Є також понад 20 тис. видів ракоподібних, понад 16 тис. видів риб, приблизно 15 тис. видів одноклітинних, переважно радіолярій, форамініфер та інфузорій, близько 9 тис. видів кишковопорожнинних, понад 7 тис. видів червів, 5 тис. видів губок, стільки ж видів голкошкірих, 3 тис. видів моховаток.

Серед хребетних, окрім риб, в океані живуть 50 тис. видів рептилій, здебільшого черепах, зміїв, і понад 100 видів ссавців і ластоногих. Тваринні організми океанів дещо більші від морських. Так, гігантські кити поширені тільки в океанах.

За умовами існування та пересування у воді живі організми Світового океану об’єднують у ряд угруповань: планктон, бентос, нектон, нейстон, плейстон .

Планктон - сукупність організмів, які заселяють товщу води і пасивно переносяться течіями. Розрізняють планктон тваринний (зоопланктон) і рослинний (фітопланктон).

Зоопланктон складається з найрізноманітніших організмів — найпростіші, рачки, деякі види червів, кишковопорожнинні та молюски.

Фітопланктон потребує сонячного світла, тому він поширений у поверхневому шарі води. Розміри планктонних організмів дуже різні: від бактерій розміром кілька мікронів до медуз із двометровими шапками-парасольками.

Бентос - сукупність організмів, які живуть на дні та в донних відкладах морських водойм, здебільшого на мілководді. Як і планктон, бентос поділяють на тваринний (зообентос) і рослинний (фітобентос). Тваринний бентос складається з представників усіх типів безхребетних, різних видів молюсків, ракоподібних, червів, голкошкірих і найпростіших. Рослинний бентос представлений здебільшого різноманітними водоростями і морською травою, зокрема велетами рослинного світу — макроцистисами, що досягають довжини 200 м.

Нектон- сукупність організмів, пристосованих до активного плавання на значні відстані. Це риби, морські ссавці, деякі представники молюсків (восьминоги, каракатиці, кальмари), рептилії (коралові змії, черепахи та ін.). Хоча нектон представлений переважно великими тваринами, його маса у 23 із лишком рази менша від сумарної біомаси планктону.

Нейстон- сукупність організмів, які живуть і переміщуються в тонкому (до 5 см) шарі води. Нейстон утворюють ракоподібні, найпростіші, одноклітинні водорості. Поширений здебільшого у розпріснених водах.

Плейстон - сукупність рослинних і тваринних організмів, які пасивно плавають на поверхні води чи напівзанурені. Найбільше поширені у тропічному поясі. Це сифонофори, ряска, актинії та саргасові водорості .

Верхні шари води заселені переважно зеленими водоростями, нижче поширені бурі, ще нижче — червоні водорості. Це пов’язано з тим, що у воді поглинається проміння червоної частини спектра, і на глибини проникає синє та фіолетове проміння. Рослини забарвлюються в додаткові кольори, щоб забезпечити найкращі умови фотосинтезу.

Тварини в узбережній зоні, здебільшого сіруваті та бурі, а з наростанням глибини з’являються організми червоних відтінків.

Деякі тварини не мають пігментації і тому вони прозорі, немов скло. У поверхневому шарі води прозорість сприяє пропусканню крізь тіло сонячного проміння без шкідливого впливу на їхні органи і тканини. Деякі морські тварини мають здатність світитися. Так, світяться тварини, які живуть на дні глибоководних западин, а також деякі молюски й риби, бактерії та планктонні організми у верхній товщі води.

Усі живі організми розподілені у Світовому океані нерівномірно. Над шельфом до глибини 200 м зосереджено до 58% всієї біомаси океану, а на глибинах від 200 до 300 м — 32%. Отже, над шельфом і материковим схилом зосереджено 90% всієї біомаси.

Найбільша кількість первинної продукції формується на ділянках впадіння річок та підняття глибинних вод – апвелінг (Біскайська затока, райони Канарської, Перуанської та Бенгальської течій), райони зародження пасатів, вітрів сорокових широт, мусонів в Індійському океані. Найменша біомаса – у тропічних поясах у водах антициклонічних кругообігів води. Малі біомаси організмів і в екваторіальному поясі. Середня біомаса характерна для областей циклонічних кругообігів субантарктичних і помірних поясів Атлантичного й Тихого океанів, холодних узбережних районів Північного Льодовитого океану. Велика біомаса характерна для районів помірного поясу.

Уся різноманітність органічного світу зумовлена кількістю сонячного тепла і поживних речовин. Водночас розподіл сонячного тепла залежить від географічної широти, а кількість поживних речовин — від перемішування і стратифікації води. Особливі біоценози формуються в океанічних жолобах на глибинах понад 6000 м. Біомаса донної фауни жолобів становить від 2 до 20 г/м2 .

Отже, життя в океані охоплює всю товщу води. Найгустіше заселені прибережні підводні рівнини, гирла річок, океанські гірські пасма та окремі гори, райони підняття глибинних вод. Тваринної біомаси у Світовому океані майже в 20 разів більше, ніж рослинної.

 

Запитання для самоконтролю

1. Назвіть основні закономірності розподілу живих організмів у

товщі океанічної води.

2. На які угруповання поділяються живі організми?

3. Чому навколо материків найбільша біологічна продуктивність океану?

 

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | ПРИРОДНІ РЕСУРСИ СВІТОВОГО ОКЕАНУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.