Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Приготування розчинів

 

Приклад 1. Розрахувати процентну концентрацію розчину, отриманого при змішуванні 280 г води і 40 г цукру. Щоб вирахувати процентну концентрацію, необхідно знати масу речовини та масу розчину, в якому вона розчинена:

г, г.

Відома кількість розчину і розчиненої речовини дають можливість скласти пропорцію:

40 г цукру міститься в 320 г розчину

- - в 100 г розчину

%.

Цю задачу можна розв’язати по-іншому, якщо застосувати друге визначення процентної концентрації: процентна концентрація показує, скільки процентів від маси всього розчину припадає на розчинену речовину. В цьому випадку масу розчину приймаємо за 100%, тоді процентний вміст речовини, розчиненої в розчині, розраховуємо так:

%.

 

Приклад 2. Скільки грамів сульфату натрію потрібно для приготування 5 л 8%-ного розчину, густина якого дорівнює 1,075 г/мл.

Для розв’язування задачі потрібно знати масу розчину, а також кількість розчиненої речовини. Можна визначити кількість розчиненої речовини, якщо відома процентна концентрація і маса розчину. Але в умові задачі кількість розчину подана в одиницях об’єму, а не в одиницях маси. Для визначення маси розчину використовуємо співвідношення . При цьому необхідно дотримуватися однієї умови: об’єм і густина розчину повинні бути виражені в одній системі одиниць. Густина розчину подана в г/мл, тому об’єм розчину потрібно виражати також в мл:

мл,

звідки г.

Розчинена речовина складає 8% від маси всього розчину:

г.

Отже, для приготування 5 л 8%-ного розчину потрібно взяти 430 г .

Приклад 3. Яку кількість нітрату натрію треба взяти для приготування 300 мл 0,2 М розчину?

Розв’язування. Молярна концентрація означає, що в 1 л розчину знаходиться 0,2 моль . Для того, щоб розрахувати масу в грамах, потрібно спочатку обчислити молярну масу :

г/моль.

1 моль містить 85 г.

0,2 моль містить

г.

17 г знаходяться в 1 л розчину. Кількість в даному об’ємі розчину (300 мл) знайдено за пропорцією

1000 мл вміщує 17 г

300 мл -

г.

Для приготування 300 мл 0,2 М розчину потрібно взяти 5,1 г .

Приклад 4. До 500 мл 32%-ного розчину азотної кислоти, густина якого дорівнює 1,2 г/мл, додали 1 л води. Розрахувати процентну концентрацію одержаного розчину.

Маса одержаного розчину дорівнює сумі мас первинного розчину і води. Так як кількість первинного розчину і води подані об’ємними одиницями, то й ці величини потрібно виразити в одиницях маси.

Маса первинного розчину

г.

Маса води

г.

Маса одержаного розчину

г.

Маса розчиненої речовини складає 32% від маси первинного розчину:

г.

Знаходимо процентну концентрацію одержаного розчину:

192 г міститься в 1600 г розчину

міститься в 100 г розчину

%.

Приклад 5. До якого об’єму потрібно розбавити 500 мл 20%-ного розчину хлориду натрію (густина 1,152 г/мл), щоб одержати 4,5%-ний розчин густиною 1,029 г/мл.

Розв’язування. Для того, щоб розв’язати цю задачу, потрібно знайти масу NaCl, що міститься в початковому розчині.

Обчислимо спочатку масу розчину:

г.

в 100 г розчину міститься 20 г NaCl;

в 576 г розчину міститься X г NaCl.

г.

Знаючи кількість розчиненої речовини (115,2 г NaCl) і Ср, одержаного розчину, можна вирахувати його масу:

4,5 г NaCl знаходяться в 100 г розчину;

115,2 г NaCl знаходяться в .

г.

Об’єм одержуваного розчину знаходимо за співвідношенням

мл.

Початковий розчин потрібно розбавити дистильованою водою до об’єму 2488 мл.

Приклад 6. Скільки мілілітрів 2 н. розчину сірчаної кислоти потрібно для приготування 500 мл 0,5 н. розчину?

Розв’язування. При розбавленні розчину кількість розчиненої речовини, вираженої в будь-яких одиницях (грамах, моль, еквівалентах), залишається постійною. В даному випадку мова йде про кількість еквівалентів, тобто даються нормальні концентрації первинного і одержаного розчинів. Кількість еквівалентів дорівнює добутку нормальної концентрації на об’єм розчину (в літрах):

; .

Отже .

Підставимо у це співвідношення всі задані умовами задачі величини:

л.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Приготування розчинів | Перерахунок концентрацій

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.