Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Трудовий договір поняття та види

Трудові правовідносини - це врегульовані трудо­вим законодавством трудові й тісно пов'язані з ними відносини пра­цівників у галузі праці.

Сторонами трудового договору як двосторонньої угоди є: пра­цівник(робітник або службовець); власник підприємства, устано­ви, організації або вповноважений ним орган чи фізична особа.

Трудовий договір — це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобо­в’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підпри­ємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Трудовий договір складається лише у письмовій формі, якщо:

це передбачено законодавством;

на цьому наполягає працівник;

якщо працівник неповнолітній;

за особливих умов праці (географічних, геологічних і підвищеного ризику для здоров’я).

В інших випадках складання трудового договору в письмовій формі необов’язкове.

ВИДИ Трудовий договір може бути:

1) безстроковим, що укладається на невизначений строк;

2) укладеним на визначений строк, установлений за погодженням сторін;

3) укладеним на час виконання певної роботи.

Керуючись принципами охорони праці молоді, трудове законодавство України визначає вік, з досягненням якого громадянин набуває трудової праводієздатності в повному обсязі. Таким віком згідно зі ст. 188 КЗпП України є досягнення громадянином України 16 років. І лише як виняток за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює, можуть прийматися на роботу особи, які досягли 15 років.

Зміст трудового договору - це сукупність умов, якими визначаються права та обов'язки сторін. Вони поділяються на два види:

- умови, що визначаються угодою сторін, та - умови, що встановлюються законодавством про працю.

Умови трудового договору, що визначаються угодою сторін, залежно від волевиявлення цих сторін класифікуються так:

- обов'язкові (про місце роботи, строк дії трудового договору);

- факультативні (про встановлення неповного робочого дня).

Трудові договори поділяються на групи за трьома ознаками; формою, строками та змістом. За першою ознакою трудові договори поділяють на усні й письмові. У письмовій формі трудові договори мають укладатися в обов’язковому порядку в таких випадках:

- при організованому наборі працівників;

- при укладені трудового договору про роботу в районах з особливими природними геологічними і географічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я;

- при укладені трудового договору з неповнолітніми;

- при укладенні трудового договору з роботодавцем – фізичною особою;

- при укладенні контракту;

- у випадках коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі;

- в інших випадках, передбачених законодавством (наприклад при прийнятті на роботу пов’язану з державною чи комерційною таємницею).

За другою ознакою трудові договори поділяють на такі: а) на невизначений строк; б) на обумовлений сторонами або установлений чинним законодавством (трудовий контракт, тимчасовий трудовий договір та ін.); в) на час виконання певної роботи. Третя ознака уможливлює класифікацію трудових договорів за змістом: договори за конкурсом, з виборними працівниками, за суміщенням, сумісництвом тощо.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.