Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


If B then S1

BEGIN

SIN (X) sin x REAL

COS (X) cos x REAL

LN (X) ln x REAL

SQRT (X) Ö x REAL

ARCTAN (X) arctg x REAL

EXP (X) ex REAL

SQR (X) x2 INTEGER

ABS (X) x│ INTEGER

 
 

 

 


Речовий тип. Змінні і константи речового типу в Turbo Pascal вживаються в тім же змісті, що й у математиці речові числа. Запис речового числа в програмі можлива у вигляді числа з фіксованою крапкою. Дуже великі чи дуже маленькі числа зручніше представляти в експонентній формі. Наприклад : 2.108Е-10=2.108*10-10. Над змінними речового типу визначені наступні арифметичні операції : +, -, /, *а також операції відношення аргументами речового типу можуть використовуватися стандартні функції, перераховані раніше. Усі вони виробляють результат речового типу.

Символьний тип. Значеннями символьного типу є елементи кінцевого й упорядкованого набору знаків. Символ, укладений в апострофи, позначає константу символьного типу, наприклад : ‘X’ , ‘=’ . Над змінними символьного типу визначені операції відношення.

 

Булевский тип. Змінні булевского типу можуть приймати одне з 2-х значень : TRUE (істина) чи FALSE (неправда). Булевский тип визначений так, що FALSE < TRUE. Це означає, що операції відношення можуть бути застосовані не тільки до даних цілого, речового і символьного типів, але і до даних булевского типу.

 

Перераховуваний тип задається перерахуванням тих значень, які він може отримати. До даних перераховуваного типу застосовні тільки операції відношення.

Вирази і оператор присвоювання.

Арифметичні вирази в Turbo Pas будуються з констант, змінних, функцій і операцій над ними.

Правила використання виразів :

  • вираз записується в один рядок;
  • у виразах використовуються тільки круглі дужки, причому кількість дужок, що відкриваються, має відповідати кількості дужок, що закриваються;
  • не можна записувати поспіль два знаки арифметичних операцій;
  • обчислення виконуються зліва направо згідно зі старшинством операцій : операція обчислення функцій; операції множення, ділення, mod i div; операції додавання і віднімання.

Операції в порядку убування їх пріоритету розташовуються так *, /, MOD, DIV, AND

+,-

<, <=, >, >=, <>, =

При виконанні арифметичних операцій над величинами тільки речового, а також речового і цілого типів виробляється результат речового типу. Тип виразу визначається послідовним обчисленням типів результатів всіх операцій, виконаних при обчисленні значення виразу.

Оператор присвоювання. Вказівка присвоювання надає значення певній змінній чи змінює її поточне значення. Цей оператор позначається знаком „:=” .Привиконанні оператора присвоювання обчислюється вираз, що стоїть в правій частині, і його значення привласнюється змінної в лівій частині. При цьому тип виразу повинний відповідати типу змінної. Для стандартних типів це означає, що типи повинні збігатися. Крім цього, припускається присвоювання змінної речового типу значення виразу цілого типу.

Присвоювання ж змінної цілого типу виразу речового типу заборонено !

Організація введення-виведення.

Введення-виведення зв’язано з обміном інформацією між оперативною пам’яттю і зовнішніми носіями інформації.

Стандартний файл введення має ім’я INPUT, виведення ¾ OUTPUT. Ці імена передаються у вигляді параметрів у заголовку програми. Як правило, програм без виведення не буває, тому найпростіша конструкція заголовка програми має вигляд:

PROGRAM < ім’я> (OUTPUT)

Завдання вихідних даних, над якими повинні виконуватися перетворення в програмі, можна організувати різними способами:

1. У розділі констант задаються відповідні значення. При цьому тип констант автоматично визначається за змістом правої частини.

Наприклад :

CONST A= 2.5; X= 7.3; K=-17.5; ...

Змінювати значення констант у програмі не можна !

2. У розділі змінних описуються змінні А, Х, К, а в розділі операторів їм привласнюються відповідні значення.

VAR A, X, K : REAL;

A:=2.5; X:=7.3; K:= -17.5;...

У цьому випадку можливості варіювання значеннями параметрів розширюються, тому, що в програмі можна організувати їхню зміну, однак набір параметрів буде статичним.

3. У заголовку програми задається ім’я стандартного файлу ¾ INPUT, а в розділі операторів використовуються оператори введення READ або READLN . Ці оператори дозволяють виконати програми з різними наборами вихідних даних. На відміну від оператора READ оператор READLN після введення зазначених в операторі даних здійснює перехід до наступного рядка.

 

Для введення шуканих даних в мові Турбо Паскаль використовуються стандартні оператори Read або Readln. Ці оператори використовуються для читання даних, що набирають на клавіатурі і привласнення їх змінним. Кожен з цих операторів може мати будь-яке число параметрів, записуваних в круглих дужках. Параметрами можуть бути тільки імена змінних, які відділяються один від одного комами.

Відмінності у використанні операторів Read і Readln полягає в тому, що при виконанні оператору Read кожне значення, що вводиться, прочитується підряд з одного і того ж рядка, а оператор Readln теж прочитує задану кількість значень, що вводяться, з одного рядка, але ігнорує значення, що залишилися на цьому рядку, і переходить до нового рядка.

Приклад :

Read (7,18); Read (3) ─ список 7 18 3; але

Readln (7,18), Readln (3) ─ список 7 18 3.

 

Оператор Readln без параметрів реалізує пропуск рядка при введенні даних. Він використовується для припинення програми до натиснення клавіші Enter.

Виведення даних. Виведення результатів програми в мові Турбо Паскаль здійснюється двома стандартними операторами Write і Writeln. Кожний з операторів може мати будь-яке ціле число параметрів, записуваних в круглих дужках після ключового слова. Параметри в списку відділяються один від одного комами. Відмінність роботи цих операторів полягає в наступному : після виведення даних оператора Writeln переводить курсор на наступний рядок, внаслідок чого наступний вивід відбувається на новому рядку. Оператор Write залишає курсор на тому ж рядку.

При зверненні до операторів Write або Writeln їм передається список аргументів. Аргументи записуються в круглих дужках після імені оператора і відділяються один від одного комами. Аргументи, що передаються операторам виведення, можуть бути будь-якого простого типу (цілого, речового, символьного або логічного). Рядки символів, укладені, в апострофи виводяться без змін. Якщо як аргумент передається змінна, то буде виведено її значення. При цьому можна задати ширину поля виводу, вказавши її величину через двокрапку після аргументу. Для дійсних чисел можна також вказати кількість цифр, що виводяться, після десяткової крапки.

Введення в мові Turbo Pas може бути тільки безформатний. Можна вводити дані тільки цілого, речового або символьного типів. Роздільником між числами служить пропуск або кінець рядка. Роздільник між символами, між числом і символом не потрібний.

Можна вводити дані всіх чотирьох стандартних типів (для булевского типу вводиться константа TRUE або FALSE.

Загальний вигляд операторів виведення :

WRITE (A, B) ;

WRITELN (C);

Оператор виведення забезпечує завершення друку поточного рядка. Наступний оператор починає друкувати з нового рядка.

Всі числа друкуються на одному рядку. Під кожне число відводиться стандартна кількість позицій. Якщо кількість зазначених позицій недостатньо, то відбувається автоматичне збільшення поля до необхідних розмірів.

Організація виведення речових чисел відрізняється від виведення цілих чисел тим, що у випадку завдання загальної кількості позицій під виведену величину можна задати і кількість позицій після коми. Якщо в операторі виведення вказується загальне число позицій і не вказується кількість позицій після коми, то числа виводяться в експонентній формі. Якщо в операторі виведення не вказується довжина поля, то під кожне число відводиться стандартна довжина поля і числа друкуються в експонентній формі. При виведенні значень булевского типу на друк виводиться TRUE або FALSE.

 

Умовний оператор IF…then…else.

 

Розгалуження ¾це алгоритмічна альтернатива. За цією командою виконавець вибирає один з двох шляхів виконання алгоритму з неодмінним виходом на загальне продовження. Вибір відбувається за якою-небудь умовою. Умова ¾ це вислів, про який можна сказати, істинний він чи ні. Будь-яка умова мовою Паскаль записується у вигляді операції відношення. Умова може бути простою і складеною. Проста умова ¾ це два вирази, з’єднані знаком однієї з операцій відношення. Для побудови складених умов застосовуються логічні операції. Складена умова ¾ це дві чи більше прості умови, об’єднані логічними виразами.

До складних операторів відносяться складений оператор, оператори, що вибирають і оператори циклу. Вони являють собою конструкції, що включають у себе інші оператори.

Умовний оператор дозволяє вибирати одне з двох дій, причому вибір робиться під час виконання програми.

Існує два види умовного оператора :

2. If B then S1 else S2 ,

де B ¾ вираз булевского типу ; S1, S2 ¾ окремі оператори або оператори, що згруповані разом за допомогою операторних дужок BEGIN…END. Такий оператор називається складеним.

Для умовного оператора 1-го вигляду якщо вираз B приймає значення TRUE, виконується оператор S1, що стоїть після THEN. Якщо ж вираз B приймає значення FALSE, то цей оператор не виконується. Наприклад : If X>Y then X:=5.1. Якщо умова приймає значення X>Y, то виконається оператор X:=5.1 і змінна Х прийме значення 5,1; якщо умова прийме значення X<=Y , то оператор X:=5.1 не виконається і значення Х не зміниться.

Для умовного оператора 2-го вигляду, якщо вираз B приймає значення TRUE , то виконується оператор S1, що стоїть після then, а S2 не виконується. Якщо вираз B приймає значення FALSE , то виконується оператор S2, що стоїть після else, а S1 не виконується. Наприклад : If X>Y then X:=5.1 else Y:=0.0;

Якщо необхідно виконати більше одного оператора у випадку, коли вираз набуде значення TRUE чи FALSE, то слід використовувати складений оператор. Складений оператор ¾ це ключове слово begin, кілька операторів, розділених крапкою з комою, і ключове слово end.

 

Оператор варіанта.

Умовний оператор дозволяє при виконанні програми вибирати одне з двох можливих дій. Якщо ж необхідно зробити багато взаємовиключних перевірок , то зручніше скористатися оператором вибору варіанта.

Загальний вигляд оператора варіанта :
Переглядів: 697

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Алгоритмічна мова. | Алг W2 (ОБЧИСЛЕННЯ Y)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.016 сек.