Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Характеристика зондувального сигналу.

Радіолокаційним сигналом називають електромагнітне випромінювання, котре несе інформацію про цілі. Сигнал що випромінюється РЛС називають зондувальним. Як правило, зондувальний сигнал (ЗС) являє собою модульоване високочастотне коливання

U(t)=A(t)cos[ω0t+φ(t)+φ0] ,

де A(t) – функція, що описує закон модуляції амплітуди сигналу;

φ(t) – функція, що описує закон модуляції фази сигналу;

φ0 – початкова фаза сигналу;

ω0 – несуча частота коливання.

Цей вираз описує ЗС у часовій формі (області, залежності). В частотній області ЗС описується за допомогою частотного спектра g(f) Зондувальний сигнал і його частотний спектр зв’язані між собою перетворюванням Фур'є:

 

4.1 Класифікація сигналів.

В залежності від фазової тонкої структури сигнали поділяються на когерентні і некогерентні.

Когерентними називають сигнали, в яких відсутні випадкові зміни фази високочастотного заповнення.

Некогерентними називають сигнали з випадковими змінами фази.

Інформативність сигналу визначається добутком двох параметрів: тривалості сигналу tс і ширини його спектра Пс, який називається базою сигналу: В=tсПс.

Простими називають сигнали, в яких В»1.

Складними називають сигнали, в яких В>>1.

Для отримання простих сигналів використовується тільки амплітудна модуляція. Складні сигнали отримують шляхом внутрішньо – імпульсної частотної модуляції або частотної і фазової маніпуляції.

В РЛ широке застосування отримали наступні види зондувальних сигналів:

· періодична послідовність простих радіоімпульсів;

· періодична послідовність складних радіоімпульсів;

· неперервне частотно – модульоване коливання.

 

4.2. Енергетичні параметри зондувального сигналу.

До енергетичних параметрів (характеристик) відносяться:

1. Миттєва активна потужність P(t) – поточна миттєва потужність випромінюваних коливань, усереднена за період високої частоти. Найбільшу миттєву потужність називають піковою (Pпік). Значення Pпік визначає вимоги до електричної міцності антенно – хвилевидного тракту (рис.7).

2. Імпульсна потужність Pі – миттєва активна потужність усереднена за час тривалості імпульсу.

Для імпульсів прямокутної форми Pi=Pпік

3. Енергія імпульсу Wі

4. Середня потужність Pсер – миттєва активна потужність, усереднена за період повторення зондувальних імпульсів Tп (рис.8).

,

де Q=Tп/tі - скважність імпульсів.

В сучасних РЛС скважність складає 100¸1000.

 
 

Рис.7. Пояснення параметрів імпульсу

 

Рис.8. Пояснення параметрів періодичного сигналу

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.