Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема. Лексикологія. Тренувальні вправи

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Розумова розминка

· Що називається лексикою?

· Що розуміємо під лексикологією?

· Що таке лексичне значення слова?

· Які слова називаються синонімами? антонімами? омонімами?

· Які слова називаються багатозначними? однозначними?

· Що ви знаєте про пряме і переносне значення слова?

ІІI. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Особливу групу слів лексики української мови становлять пароніми. Пароніми (грец. parа – біля, поряд і onyma – ім’я) – одно­кореневі слова, які належать до тієї ж самої частини мови, мають різне або частково інше лексичне значення, однак близькі між собою фонетично, різняться афіксом (афіксами) чи окремими звуками або тільки одним звуком (фонемою).

До паронімів належать слова абонемент — документ на право користуватися (за плату чи безплатно) чим-­небудь – книжками з бібліотеки, телефоном, місцем у театрі і т. д., і абонент – той, хто користується абонементом; адресант – той, хто адресує, посилає кому­небудь листа, телеграму і т. ін., відправник, і адре­сат – той, кому пишуть, адресують, надсилають лист і т. ін.; ступінь (вчений ступінь) і степінь (математичний термін); компанія – група людей і кампанія – суспільно­політичний або господарський захід та ін.

Слова ­ пароніми завжди поєднані одне з одним семантично й фонетико­граматично, і цей зв’язок між ними усвідомлюється мовцями. Паронімами може стимулюватись поява певної (пози­тивної чи негативної) емоційності, в конкретному мовленнєвому контексті ними може створюватись і більш чи менш очевидна каламбурність. Близькозвучністю й своєрідною семантичною близькістю паронімів породжується неповторність властивої їм

експресії, що відповідно налаштовує мовців емоційно, не залишає їх байдужими до висловлюваного. Пароніми використовуються в усіх стилях мови. Їх стилістична наснага й енергія найширше виявляється в художніх текстах і у фольклорі: Не знаходжу в них [у футбольних м’ячах] нічого ні динамічного, ні демонічного ( О. Гончар) – сказано інтригуюче, частково й каламбурно (звукова близькість, але семантична віддаленість: це, імовірні ­ше, омонімія); Я певний, ви знайдете, зв’яжетесь…- Ні з ким я в’язатися не буду… ( С . Журахович) – вислів помітно кон­трастний, пароніми в ньому створюють ефект незвичності, отож, і досить виразної емоційності. Поетичний вислів «І невідь звідки

падають ці сни… Лечу на крилах персів в країну персів, в державу персів, в князівство персів, у Персію, сказати б» (I. Драч) пародійний, стилістично зорієнтований на збудження певного почуттєво ­гумористичного стану людини, наповнює сказане відтінком незлої насмішливості.

Отже, пароніми становлять досить виразний елемент і засіб мовлення різностильового, найчастіше – художньо­ літературного.

 

 

Естафета «Словник паронімів»
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.