Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Природний та штучний добір ті їх співвідношення на сучасному етапі

Природним добором називають процес, внаслідок якого виживають і лишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими змінами.

Природного добору зазнають особини із зовсім невловимими для людини особливостями. Будь-яка маловажлива, але корисна в боротьбі за існування спадкова зміна може підхоплюватися природним добором. Отже, природний добір діє через збереження і нагромадження корисних для популяції і виду в цілому спадкових змін, створюючи нові, краще за інших пристосовані до середовища особини, які залишають потомство. У боротьбі за існування такі особини гинуть рідше.

Природний добір діє повільно й поширюється на особини обох статей і будь-якого віку.

Природний добір відіграє творчу роль у природі: з неспрямованих спадкових змін відбираються ті, які можуть привести до утворення нових груп особин, більш досконалих у даних умовах існування.

Природний добір — головна рушійна сила процесу еволюції. Він відбувається успішніше при широкому розселенні виду, яке веде до збільшення кількості популяцій і підвищення різноманітності їхнього генного складу. За таких умов можливості добору розширюються. У різні сезони року і в різні роки змінюються інтенсивність і напрям природного добору. Це пов'язане з біологією особин і змінами умов існування.

Штучний добір веде до зміни органа або ознаки, удосконалення яких бажане для людини. Породи і сорти, які походять від спільних диких предків, розвивалися під впливом людини в різних напрямах відповідно до її господарської мети, смаків і запитів. Вони ставали все більше несхожими один на одного і на дикий вид, від якого виникли. Роль штучного добору в еволюції порід і сортів неправильно було б порівнювати з решетом, через яке тільки відсіюються непридатні для людини відхилення. Добір особин з потрібними людині спадковими змінами приводить до створення цілком нових сортів і порід, тобто органічних форм, які ніколи раніше не існували, з ознаками і властивостями, сформованими самою людиною.

Тому штучний добір є головною рушійною силою в утворенні нових порід тварин і сортів рослин, пристосованих до інтересів людини. Учення про штучний добір теоретично узагальнило тисячолітню практику людини щодо створення порід свійських тварин та сортів культурних рослин і стало однією з основ сучасної селекції.

Порівняння дії штучного і природного добору. Основою обох процесів є спадкова мінливість, вона дає матеріал для добору. В результаті штучного і природного добору утворюються нові форми: штучний добір дає породи і сорти, а природний — види. Між цими двома процесами є істотна відмінність. При штучному доборі людина добирає особин за поміченими ознаками і спрямовує дію добору в бажаний їй бік. При цьому відібрані ознаки можуть бути навіть шкідливими для організму. Наприклад, кращі породи свиней або молочної худоби не могли б існувати в природі без турботи людини. У природному доборі відбірним фактором є умови навколишнього середовища. При цьому добираються будь-які життєво важливі ознаки. Внаслідок цього природний добір діє лише на користь популяції і виду в цілому.

В результаті штучного добору створюються породи свійських тварин і сорти культурних рослин, пристосовані людиною до її потреб і мети. А в результаті природного добору виникають види, пристосовані до життя в певних умовах навколишнього середовища.

Штучний добір проводиться з того часу, як людина почала займатися землеробством і прирученням тварин. Природний добір відбувається протягом усієї історії органічного світу, з часу появи життя на Землі. Природний і штучний добір органічно зв'язані: на породи тварин і сорти рослин, крім штучного добору, продовжує діяти і природний добір.

7. Еколого-економічна оцінка будівництва нових або реконструкція діючих підприємств

Залежить від цілого ряду умов. Проектна документація повинна відповідати діючим держ.стандартам, нормативам і положенням. Важливою умовою здійснення е.-е. оцінки є порівняння приведених витрат проектних об’єктів з базовими (об’єм, режими забруднення, кількісні та якісні показники). Також враховується ГДВ для кожного наміченого для будівництва джерела викиду. Показниками оцінки негативного впливу джерела викиду на довкілля є загальний об’єм викиду ЗР в атм., воду і грунт, питомий об’єм викидів на одиницю товарної продукції по інгредієнтам забруднення, відношення фактичної концентрації речовини до мах разової ГДК в атм.повітрі, водних об’єктах до і після вводу в експлуатацію під-в галузі. Особливою умовою е.-е. оцінки проектів є використання натурних показників, які характеризують прогресивність природоохоронних і технологічних процесів. З цією метою рекомендується використовувати екон.бальну оцінку природних ресурсів, основу якої складають дані земельного і водного кадастрів.

Здійснюється 4 етапи:

1. оцінка екол.можливості будівництва нових або реконструкції діючих під-в.

2. екон.обгрунтування проектів.

3. мінімізація впливу проектує мого вир-ва на ОС.

4. визначення порівняльного еколого – економічного ефекту від капітальних вкладень.

Перший етап проектів забезпечує дотримання нормативів шкідливої дії на ОС Сі/ГДКі<1. Об’єм викидів розраховують виходячи з нормативів питомих викидів на одиницю випускаємої продукції:

V'ik =V''ik · Ak

V''ik – норматив питомого викиду і-тої ЗР при вир-ві продукції, т/тис.грн.

Ak - річний об’єм вир-ва продукції, т, шт.

На другому етапі проводять порівняння варіантів. Роблять порівняння сукупних експлуатаційних витрат і капітальних вкладень віднесених до річної розмірності з урахуванням часу по базовому і проектуємо му під-в. вибирають проекти, для яких виконується умова:

Зі < Зб

Зб – приведені базові витрати, тис.грн.

Зі – затрати по і-му проекту, тис.грн.

Необхідність третього етапу обумовлена тим, що в деяких р-нах існує перевищення ГДК в повітрі і воді. Критерієм екол.оптимальності проекту є мінімум показника питомого впливу пром.обєкту на ОС.

Пвоз=Кр+Кз

Пвоз – показник питомого впливу проектує мого вир-ва на ОС, бали (тис.грн)

Кр, Кз – показник ресурсоємкості і питомої забруднюючої дії, бали (тис.грн)

Кр=ΣQіБі

Qі – об’єм і-того використовує мого природного ресурсу в натуральних одиницях, т

Бі – оцінка одиниці і-того природного ресурсу, бали (грн..)

А – річний об’єм продукції, яку виробляє об’єкт, тис.грн.

Vij – умовний об’єм викидів і-тої ЗР по j-тому напрямку забруднення, т/рік

Чі –оцінка одиниці умовних викидів по напрямку забруднення, бали (тис.грн)

Z – кількість викидів, які забруднюють природні ресурси

К – видовий склад випускаємої продукції

На четвертому етапі визначають порівняльний річний еколого – економічний ефект від капітальних вкладень будівництва або реконструкцію. Порівняльний річний ефект розраховують порівнюючи приведені витратипроектуємого і базового промислових об’єктів, а також відповідність величин еколого – екон. втрат.

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.