Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Яка модель медсестринства взята за основу на Україні?

а) Модель В. Хендерсон;

б) Модель Д. Джонсон;

в) Модель Д. Орем;

г) Модель М. Ален;

д) Модель Н. Роупер.

22. Другий рівень ієрархії потреб по Маслоу включає в себе:

а) Потреби в безпеці;

б) Потреби в самовиразі;

в) Потреби в самоповазі;

г) Соціальні потреби;

д) Фізіологічні потреби.

23. На якому рівні, згідно з ієрархією людських потреб А. Маслоу, знаходяться фізіологічні потреби:

а) І;

б) II;

в) III;

г) IV;

д) V.

24. Потреби людини за А. Маслоу групуються за скількома рівнями:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

12

 


 

 

Дата________________ІНСТРУКЦІЯ 4

(для студентів )

ПО ПРОВЕДЕННЮ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ З ПРЕДМЕТУ

“ОСНОВИ МЕДСЕСТРИНСТВА”

ТЕМА: «Медсестринський процес І - V етап».

 

ОСНАЩЕННЯ:

Інструкції.

ЗНАТИ:

ü Поняття про медсестринський процес, загальна характеристика його. Визначення медсестринського процесу, його завдання, загальна характеристика. П’ять етапів медсестринського процесу.

ü Перший етап — медсестринське обстеження. Дві фази першого етапу: збирання інформації та синтез даних. Джерела інформації про пацієнта. Визначення стану здоров’я пацієнта.

ü Суб’єктивне, об’єктивне та додаткові методи обстеження. Суб’єктивне обстеження: скарги, проблеми, анамнез життя та захворювання, умови проживання та праці, шкідливі звички.

ü Об’єктивне обстеження: огляд, спостереження, пальпація, проведення антропометрії, термометрії, дослідження дихання, пульсу, артеріального тиску, виявлення набряків та добового діурезу.

ü Обстеження пацієнтів з хворобами органів дихання, кровообігу, травлення, сечовиділення. Заповнення листків медсестринського обстеження.

ü Міжособове спілкування в медсестринському процесі. Принципи та навички спілкування.

ü Медсестринська діагностика — виявлення проблем пацієнта. Види проблем: дійсні, потенційні та супутні, пріоритетні, проміжні та другорядні. Медсестринські діагнози — діагностування людських реакцій на існуючі та потенційні проблеми здоров’я. Проблеми анатомічні, фізіологічні, психологічні, соціальні.

ü Відмінність лікарських і медсестринських діагнозів. Медсестринські діагнози Північно-Американської асоціації медичних сестер.

ü Формулювання медсестринських діагнозів у пацієнтів з проблемами дихання, кровообігу, травлення та сечовиділення. Роль медичної сестри у вирішенні фізіологічних, психологічних потреб пацієнта, потреб у безпеці.

ü Складання плану медсестринських втручань. Напрями плану догляду: збереження здоров’я, підтримання здоров’я, профілактика захворювань та догляд за хворими. Чотири фази етапу планування: виявлення пріоритетів, постановка мети, визначення об’єму втручань, визначення терміну та кінцевої дати оцінювання.

ü Реалізація плану медсестринських втручань: підготовка, медсестринські втручання, ведення документації. Стандарти медсестринського догляду. Медсестринські втручання, види, способи та методи, ґрунтування на наукових принципах, узгодження з планом догляду, індивідуалізація, конкретність.

ü Способи та методи медсестринських втручань: допомога в задоволенні потреб пацієнта, виконання лікарських призначень, вирішення супутніх проблем, підготовка до додаткових методів обстеження, запобігання потенційним проблемам, навчання пацієнта та членів родини само догляду та взаємо догляду.

ü У документування плану догляду за пацієнтом: записи, листки лікарських призначень, записи за допомогою комп’ютера, ведення плану медсестринського догляду.

ü Вирішення ситуаційних задач: складання та реалізація плану медсестринських втручань. Повторення та вдосконалення практичних навичок спостереження та догляду за пацієнтами, задоволення потреб пацієнтів з проблемами дихання, кровообігу, травлення та сечовиділення.

ü Заповнення та ведення плану медсестринських втручань.

13

ü Оцінювання якості та корекція медсестринських втручань. Безперервність процесу оцінювання результатів догляду починаючи з першого етапу процесу.

Практичні навички:

— проводити суб’єктивне і об’єктивне обстеження пацієнта;

— виявляти і формулювати проблеми пацієнта;

— складати і реалізувати план медсестринських втручань;

— задовольняти потреби пацієнта, вирішувати проблеми;

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.