Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Корпоративный имидж

Формування і розвиток корпоративного іміджу організації є одним із головних напрямків сучасного менеджменту та одним із елементів стратегічного менеджменту і охоплює не лише прибутки, успіхи, ступінь стабільності організації а й її репутацію. Ця проблематика має пронизувати діяльність організації у цілому, бути в центрі уваги топ менеджменту будь-якої організації, бо як говорив Адам Сміт „Основний капітал кожного підприємства – його чесне ім’я”. Іншими словами, окрім прибутку для організації не менш важливі й інші цілі та цінності. Тому й організацію слід розглядати не просто як економічний суб’єкт, а в більш широкому розумінні, як суб’єкт соціальний, для якої побудова бажаного іміджу має включати етапи:

- комплексне осмислення, аналіз переваг та недоліків, відокремлення окремих фактів від загальної тенденції, діагностика реального іміджу;

- відбір найбільш притаманних для організації позитивних характеристик, побудова публічної ідентичності, модифікація корпоративної культури, формування відповідного образу, що вигідно вирізняє організацію серед інших їй подібних (бажаний імідж) ;

- розробка й реалізація цільового проекту просування створеного іміджу організації.

Науково обґрунтована робота з управління корпоративним іміджем повинна вестися на основі моделювання іміджу.

Імідж має свою структуру, описується параметрично й моделюється, так само, як і сам процес його формування. Зважаючи нате , що модель - відбиття значимих сторін об'єкта, можна представити імідж набором різних його характеристик. Імідж можна описати, наприклад, за допомогою профілю сприйняття й методу семантичного диференціала.

Характеристиками іміджу є: група сприйняття, набір сприйнятних і вимірних властивостей організації, значення оцінок властивостей і їхньої ваги. Тривалість існування, чіткість і стійкість іміджу, рівень позитивності/негативності, оптимальність, напрямки діяльності й витрати по створенню й підтримці іміджу також є характеристиками іміджу.

Слід зазначити, що достатньо часто існує разюче розходження між внутрішнім та зовнішнім баченням реального іміджу, між реальним та бажаним іміджем організації. Процес подолання цього розриву передбачає довготривалий, складний і доволі дорогий за своїми витратами шлях.

Бажаний корпоративний імідж потребує також узгодженості усіх елементів корпоративної культури і візуальної комунікації, що передають публіці позитивні ідеї та позитивні враження про фірму, створюють благодатний відгук, збільшують довіру клієнтів та партнерів до організації.

Яким би сформованим не був корпоративний стиль компанії, він не може бути незмінним. У протилежному випадку він втратить свою актуальність і, в кінцевому підсумку, перестане бути корпоративним стилем як таким. Якщо компанія не хоче втрачати свої позиції на ринку, то її стиль повинен постійно підтримуватися й обновлюватись, хоча б навіть у запровадженні незначних елементів новизни, які дозволятимуть йому завжди залишатися "свіжим", оригінальним і таким, щоб запам'ятовується.

Наявність у компанії продуманого та відповідного до її цілей корпоративного стилю надає всій її діяльності "завершеності", сприяє згуртованості її співробітників, пізнаваності серед інших компаній.

Досягнення сприятливого корпоративного іміджу й лояльності споживачів - основна мета керування корпоративною ідентичністю.

Імідж виступає як засіб, інструмент для рішення завдань. Але головна його особливість у тім, що він сам є об'єктом керування. Позитивний імідж, створюється не тільки завдяки різним маркетинговим стратегіям, але й безпосередньою діяльністю компанії.

Корпоративний імідж створюється фахівцями, за допомогою маркетингових комунікацій: Publіc Relatіons, сейлз- промоушен, реклама, особисті продажі й ін. Створення іміджу завжди пов'язане з якою-небудь соціальною стратою нашого суспільства й розраховано на певний ціновий сегмент.

Робота зі ЗМІ одне з важливих завдань, що при правильному рішенні завжди дає позитивний результат. Адже ЗМІ може погубити компанію або допомогти їй досягти вершин бізнесу, тому що вони безпосередньо впливають на суспільну думку. Регіональні й столичні компанії постійно користуються даними послугами, але спектр використовуваних засобів різний. Рідко можна зустріти регіональну компанію, що використовує рекламну статтю або користується нестандартним поширенням інформації (наприклад, за допомогою листівок).

Корпоративний імідж - це будівництво складного, багаторівневого будинку, кожний камінь у якому є наріжним. Як і будь-який будинок, корпоративний імідж має свою структуру, а виходить, він володіє рядом характеристик, по яких можна цю структуру зрозуміти й працювати в ній. Цільова група, тривалість існування, чіткість, рівень позитивності/негативності, оптимальність, напрямки діяльності й витрати по створенню й підтримці корпоративної індивідуальності є характеристиками іміджу. [35 c.193-194]

Корпоративний імідж повинен бути в кожної організації в незалежності від її положення на ринку й значимості в якому-небудь його сегменті.

Важливим для розуміння сутності корпоративного іміджу представляється питання про його структуру, тим більше що в ряді досліджень удосконалювання іміджу розглядається як проблема створення його оптимальної структури. Запропоновані моделі корпоративного іміджу відбивають скоріше не структуру даного явища, а його зміст, тобто впорядковану сукупність елементів і процесів, що становлять об'єкт сприйняття.

Аналіз підходів до визначення сутності, функцій і структури іміджу дає можливість визначити корпоративний імідж як стійкий емоційно пофарбований образ, що формується в повсякденній свідомості навколишніх за допомогою цілеспрямованої активізації сприйняття соціально й особістісно значимих характеристик організації й здійснюючи вплив на відношення до неї людей.

Корпоративний імідж повинен будуватись у рамках тих цінностей, за якими культура однієї людини відрізняється від іншої, тобто мусить відбуватись процес гуманізації організації, створюватись неформальний її діалог з суспільством, що в змозі забезпечити тісне приєднання до нього. Для вирішення цього завдання необхідно порівняти, які з категорій загальних цінностей — поняття про добро і зло, красиве і потворне, справедливе чи несправедливе, істинне чи оманливе, а також з корпоративних — цілі, ефективність, стабільність, кадрова та соціальна політика, новаторство, творчість — превалюють в діяльності організації і в оточуючому середовищі, необхідно також врахувати, які з цих цінностей найбільш важливі. Сьогоднішня популярність меценатства і спонсорства також може бути характерним використанням цього засобу.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.