Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Семінарські практичні та лабораторні заняття є сполучною ланкою між лекційними заняттями та самостійною роботою і мають на меті поглиблене засвоєння теоретичних понять і термінів з дисципліни та набуття практичних навиків.

В процесі семінарських, практичних та лабораторних занять з’ясовується ступінь засвоєння понятійно-термінологічного апарату та основних положень предмету, вміння розкривати конкретну тему, аналізувати і узагальнювати ключові питання курсу, розв’язувати конкретні ситуації.

Одним з важливих завдань проведення занять є отримання студентами навиків публічних виступів і дискусій, а також аналітичного та обґрунтованого підходу до розв’язання складних питань і відпрацювання можливих рішень у майбутній професійній діяльності.

 

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття 1. Тема: Логіка як наука. Формальна і діалектична логіка. Логічні операції з поняттями: види та правила.

1. Історичний розвиток логіки як самостійної науки. Мислення та закони мислення.

2. Мова логіки предикатів: загальна характеристика символів.

3. Формальна логіка. Діалектична логіка. Значення логіки для формування юриста.

4. Загальна характеристика поняття. Зміст та обсяг поняття. Види понять.

5. Логічні операції з поняттями: узагальнення та відмежування понять; визначення понять; поділ понять; операції з класами.

6. Відносини між поняттями.

7. Вирішення практичних завдань

 

Семінарське заняття 2. Тема: Основні закони формальної логіки: тотожності, несуперечності, виключення третього та достатньої підстави. Судження: загальна характеристика, види та склад.

1. Закон тотожності. Закон несуперечності. Закон виключення третього.

2. Закон достатньої підстави. Закони мислення та дійсність: проблеми відображення. Вирішення типових завдань.

3. Загальна характеристика судження. Речення.

4. Прості судження та їх склад. Основні види.

5. Складні судження та види складних суджень.

6. Логічні відносини між судженнями.

7. Вирішення практичних завдань.

 

Семінарське заняття 3. Тема: Модальність суджень

1. Модальність суджень: поняття та основні види.

2. Алетична модальність суджень.

3. Епістемічна модальність суджень.

4. Деонтична модальність суджень.

5. Вирішення практичних завдань.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.