Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


МЕТА І ФОРМИ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці семестру шляхом складання заліку.

До екзамену допускаються студенти, які мають необхідний рівень поточних знань.

Залік проводиться у письмовій формі.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Історичний розвиток логіки як самостійної науки. Мислення та закони мислення.

2. Мова логіки предикатів: загальна характеристика символів.

3. Формальна логіка. Діалектична логіка. Значення логіки для формування юриста.

4. Загальна характеристика поняття. Зміст та обсяг поняття. Види понять.

5. Логічні операції з поняттями: узагальнення та відмежування понять; визначення понять; поділ понять; операції з класами.

6. Відносини між поняттями.

7. Закон тотожності.

8. Закон несуперечності.

9. Закон виключення третього.

10. Закон достатньої підстави.

11. Закони мислення.

12. Загальна характеристика судження.

13. Речення.

14. Прості судження та їх склад. Основні види.

15. Складні судження та види складних суджень.

16. Логічні відносини між судженнями.

17. Модальність суджень: поняття та основні види.

18. Алетична модальність суджень.

19. Епістемічна модальність суджень.

20. Деонтична модальність суджень.

21. Поняття умовиводу. Основні види умовиводів.

22. Безпосередні умовиводи.

23. Простий категоричний силогізм.

24. Складні судження.

25. Скорчені, складні та складноскорочені силогізми.

26. Логіка предикатів: основні поняття.

27. Загальна характеристика індуктивних умовиводів.

28. Повна індукція.

29. Неповна індукція.

30. Методи наукової індукції.

31. Статистичні узагальнення.

32. Популярна індукція.

33. Поняття аналогії.

34. Структура умовиводу за аналогією.

35. Види аналогії.

36. Поняття гіпотези.

37. Структура гіпотези.

38. Види гіпотез. Побудова та перевірка гіпотез.

39. Поняття версії.

 

VIІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ, умови визначення навчального рейтингу

 

Рівень поточних знань студентів оцінюється відповідно до методики рейтингової оцінки.

 

Вид роботи Обсяг за семестр Максимальна кількість балів за виконану роботу
Відповідь на теоретична питання 3 Повна відповідь на теоретичне питання та уточнюючі питання – 35 балів Неповна відповідь – до 25 балів Відсутність відповіді – 0 балів.
Розв’язок задач на семінарах 3 Кожне правильне розв’язання – 5 балів. Всього за семестр – 15 балів
Проведення контрольної роботи 1 Всього за контрольну роботу – 20 балів
Сукупний рейтинг - 70 балів
Залік 1 30 балів

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.