Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Організація та керівництво екологічним вихованням дітей у дошкільному навчальному закладі

1. Структура екологічного виховання дітей дошкільного віку.

2. Пошуково-дослідницька діяльність дітей у навчально-виховному процесі ДНЗ.

3. Зміст пошуково-дослідницької діяльності дітей у навчально-виховному процесі ДНЗ.

4. Управління екологічним вихованням дітей дошкільного віку.

 

Завдання для самостійної роботи:

· Під час аналізу педагогічного процесу в ДНЗ проаналізуйте зміст роботи вихователя з екологічного виховання з дітьми різних вікових груп.

· Охарактеризуйте структуру системи знань про при­роду для дошкільників у чинних програмах для дошкільних навчальних закладів України.

 

Запитання для самоперевірки:

1. Проаналізуйте зміст концепції екологічної освіти дітей в Україні.

2. Як ви розумієте еколого-педагогічну підготовку ви­хователя? Дайте аналіз її компонентів.

3. Що ви розумієте під суб’єктивними умовами еколо­гічного виховання дітей?

4. Проаналізуйте сучасні системи психолого-педагогіч- них досліджень з означеної проблеми.

5. Доведіть теоретичну і методичну спроможність ос­новних принципів екологічного виховання дітей дошкіль­ного віку в сучасних умовах.

6. Охарактеризуйте основні функції екологічної свідо­мості на конкретних прикладах діяльності дітей дошкіль­ного закладу.

7. Дайте порівняльний аналіз різних видів спостере­ження у процесі екологічного виховання дітей різних віко­вих груп.

Основна література:

1. Лисенко Н. В. Дошкільник і екологія. - К.: РУМК, 1991. - 126 с.

2. Лисенко Н. В. Екологічне виховання дошкільників - К.: Освіта, 1993. - 157 с.

3. Лисенко Н. В. Практична екологія для дітей. - Івано-Франківськ, 1999. - 203 с.

4. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.6 Видавничий дім «Слово».2009. – 400с.!!!!!! С.49-105, 30-40

5. Горопаха Н.М. Методика ознайомлення дітей з природою: Хрестоматія. - Видавничий Дім Слово, 2012. - 432с.

Додаткова література:

1. Маршицька В. Лісові ігри // Дошкільне виховання. - 2000. - № 10.

2. Николаева С. Н. Методика экологического воспитания детей. - М.: Академія, 1999. - 136 с.

3. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей. - М.: Академия, 2002. - 168 с.

4. Плохій З. П. Виховання екологічної культури дошкільників. - К., 2002.

 

Практичне заняття № 4

 

Керівництво методичною роботою по ознайомленню
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.