Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Ставлення до довкілля

Практичне заняття № 8

Діти в соціальному довкіллі

1. Дитинство як педагогічна категорія.

2.Готовність вихователів до реалізації принципів гуманістичної педагогіки

3. Багатовекторність соціуму у свідомості дітей.

4. Принципи взаємовідносин дітей і дорослих у сучасному освітньому просторі.

5. Стосунки з однолітками як чинник формування уявлень про соціальний і предметний світ.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Дайте визначення поняття "дитинство".

2. Які шість періодів у розвитку дитинства виокремив Л.Демоза?

3. Як змінювалось сприйняття дитинства в різних історичних епохах?

4. Визначте сутнісні ознаки етапу дошкільного дитинства.

5. Дайте визначення поняття "педагогічне розуміння".

6. Визначте чинники формування дитячої картини світу в дошкільному віці.

7. У яких формах знаходить відображення дитяча картина світу?

8. Як змістовно й формально змінюються стосунки з ровесниками на різних етапах дошкільного дитинства?

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Підготуйте на основі праці М.Г.Стельмаховича "Народне дитинознавство" реферат з теми "Дитина у світогляді українського народу".

2. Підготуйтеся до дискусії з теми "Світ дитинства - автономна соціокультурна реальність".

3. Складіть бібліографію з теми "Педагогіка дитинства в дослідженнях вітчизняних учених" (не менше 10 найменувань джерел).

 

Основна література:

 

1. БогушА. М. Дитинство в сучасному освітньому просторі. - Збірник наук, праць: Адреса досвіду: НВК "Надія". -Одеса: ПНУ АПНУ, 2003.

2. Діти і соціум: Монографія / За ред. А.М.Богуш. -Луганськ: Альма-матер, 2006. - 386 с.

3. Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті. - К.: Шкільний світ, 2001. – 18 с.

Додаткова література:

 

1. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавчтво. - К.: Наукова думка, 1991. - 48 с.

2. Конвенція про права дитини // Довідник класного керівника: Збірник документів / За ред. П.Щербаня. - К.: ІЗМН, 1996. -240 с.

3. Сивачук Н. Дитина у світогляді українського народу// Початкова школа. - 2000. - №5. - С. 49-52.

 

Лабораторне заняття № 2

 

Виховання у дошкільників відповідального

ставлення до довкілля

1.Ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки.

2. Ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху.

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Які правила пожежної безпеки мають засвоїти діти старшого дошкільного віку?

2. Проаналізуйте спрямованість системи занять з ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки.

3. Які методи доцільно застосовувати для ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки?

4. Схарактеризуйте специфіку занять з ознайомлення дітей з правилами дорожнього руху.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Зробіть добірку методичних статей і розробок часописів "Дошкільне виховання" та "Джміль" з теми ознайомлення дітей з правилами пожежної безпеки для організації цілеспрямованої роботи в дошкільному навчальному закладі.

2. Доберіть дидактичні ігри (не менше 3-х) з ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з правилами дорожнього руху та підготуйтесь до їх проведення. ВИГОТОВИТИ АТРИБУТИ ГРИ !!!!!!!!

Основна література:

1. Богуш А., Гавриш Н. Методика ознайомлення дітей з довкіллям у дошкільному навчальному закладі. Підручник для ВНЗ. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2008. - 408 с.

Додаткова література:

 

1.Гураш Л. Розумна обережність - запорука безпеки // Дошкільне виховання. - 2003. - №7. - С. 7-10.

2.Гарбар Л. Азбука дорожнього руху // Дошкільне виховання. - 2003. - № 2. - С. 16-18.

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.