Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Введення

Комп’ютерна графіка – наука доволі молода. В нашій країні вона отримала свій розвиток лише наприкінці 80-х років із появою комп’ютерів 4-го покоління. Особливу ефективність комп’ютерна графіка набула завдяки появленню інтерактивних (діалогових) графічних систем. В теперішній час серед діалогових графічних систем ведуче положення займає система AutoCAD, що була розроблена в Англії фірмою Autodesk.

AutoCAD – це система прикладних комп’ютерних програм, що призначена для автоматизації креслярських робіт. Вона дозволяє створювати будь-які креслення, корегувати їх, компонувати з раніше виконаних та ін.

Цей посібник призначений для студентів, які знають, як користуватись комп'ютером і виконувати задачі керування файлами, такими як створення нових папок, відкриття, збереження та перенесення файлів, але зовсім не знайомі з системою AutoCAD.

При вивченні розділу "Комп'ютерна графіка" дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" можуть та повинні спиратися на знання, отримані в процесі вивчення курсу "Інформатика" – володіння комп'ютером, операційною системою та т.і., а також на знання та вміння, отримані в розділі "Інженерна графіка" – теоретичні основи побудови проекційного креслення, засвоєння вимог стандартів до виконання та оформлення креслень.

Версія програми, яка описана в цьому посібнику, пропонує основні способи двовимірного проектування та оформлення креслень з урахуванням стандартів ЄСКД.

В навчальному посібнику викладаються основіні положення та принципи роботи графічного інтерфейсу "AUTOCAD" версій 2000, 2002 та більш пізніх, які працюють в середовищи операційної системи "Windows".

Отримані знання та навички при вивченні курсу комп’ютерної графіки необхідні студентам при вивченні інших дисциплін на загально-інженерних та спеціальних кафедрах, а також у майбутній інженерній діяльності, яка зв’язана з виконанням та застосуванням креслень.

Розділи 1, 2 – містять відомості, що дозволяють оволодіти основними прийомами роботи в AUTOCAD, знайомлять студентів з командами, які дозволяють виконати креслення, що складається із простих графічних примітивів, виконати написи на кресленнях.

Розділ 3 – містить відомості про команди редагування, які дозволять виконувати геометрично більш складні об'єкти, що містять сполучення та фаски, дають можливість видаляти об'єкти (повністю та їх частини), також використовувати ці команди для зміни властивостей примітивів, для раціоналізацій деяких побудов.

Розділ 4 – містить відомості про команди нанесення розмірів, про розмірні змінні та способи керування ними, розмірні стилі.

Розділ 5 – наводить короткі відомості про шари, про переваги їх використання при виконанні креслень.

Додатки 1, 2 – містять відомості про створення креслення-прототипу, наводять приклад поетапного виконання креслення плоского контуру.

Додатки 3, 4 – дають перелік функціонального використання деяких функціональних клавіш клавіатури та дають короткий перелік команд AUTOCAD, які можуть знадобиться при роботі в системі вмежах дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка".

Об'єм посібника рохрахован таким чином, що основна частина матеріалу може викладена в лекційному курсі, а частина, що виходить за межі неохідного мінімуму може бути винесена на самостійне вивчення студентами.

 

 


Розділ 1. Знайомство з AUTOCAD

1.1. Призначення системи.

1.2. Призначений для користувача інтерфейс

1.3. Способи введення команд

1.4. Текстове вікно

1.5. Одиниці вимірювання

1.6. Режими

1.7. Керування відображенням креслення

1.8. Системи координат

1.9. Способи задання координат точок

1.10. Об'єктна прив'язка
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.