Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Предмет педагогіки та її головні функції.

Предмет педагогіки – виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством. [8]. Предметом педагогіки прийнято вважати виховання у його інтегральному та диференційованому розумінні. Існує і інше розуміння предмета педагогіки, коли ним називають педагогічну систему. [6]. Як і кожна наука, педагогіка має свій понятійний апарат, тобто систему педагогічних понять, які виражають наукові узагальнення. Ці поняття називають категоріями педагогіки. Провідні категорії педагогіки: виховання, навчання, освіта, соціалізація.

Виховання – цілеспрямований та організований процес формування особистості.

У педагогіці поняття виховання використовують у різних значеннях. Виховання у широкому соціальному значенні – процес формування особистості під впливом навколишнього середовища, умов, обставин, суспільного ладу.

Виховання у вузькому педагогічному значенні - спеціально організований процес, що передбачає формування певних якостей особистості, процес управління її розвитком, що відбувається через взаємодію вихователя і вихованця.

Навчання –це спеціально організована, цілеспрямована та керована взаємодія вчителя і учнів, у процесі якої засвоюються знання, формуються вміння й навички, формується світосприйняття. Основу навчання складають знання, вміння та навички.

Знання– це відображення людиною об’єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, понять та законів науки. Знання являють собою колективний досвід людства, результат пізнання об’єктивної реальності. Вміння– готовність свідомо та самостійно виконувати практичні та теоретичні дії на основі засвоєних знань, життєвого досвіду та набутих навичок. Навички – компоненти практичної діяльності, що проявляються при виконанні необхідних дій, доведених до досконалості шляхом багаторазового повторення.

Освіта – процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, вмінь та навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил та здібностей. Або освіта – це об’єм систематизованих знань, вмінь та навичок, якими оволодів учень.

Соціалізація – історично зумовлений процес розвитку особистості, надання та засвоєння індивідом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, що притаманні даному суспільству.

Формування – процес становлення людини як суспільної істоти під впливом усіх факторів – екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних. Виховання – один з найважливіших, але не єдиний фактор формування особистості.

Розвиток – процес та результат кількісних та якісних змін у організмі людини. Розвиток пов’язаний із постійними змінами, що ніколи не припиняються, переходами із одного стану в інший, сходженням від простого до складного, від низького до високого.

У педагогічному процесі ці категорії взаємопов’язані та взаємозумовлені.

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.