Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Соціальна стратифікація: поняття та види.

Суспільство є складноструктурованою та багатовимірною будовою. Кожна особистість в ньому протягом жимття може бути охарактеризована через набір властивих їй приписаних та набутих статусів та відповідних їм соціальних ролей. Отже, без наукових знань реальної соціальної структури, характеру розподілу цінностей між різними групами і ступеня нерівності між ними неможливо зрозуміти, як функціонує і розвивається суспільство. Сукупність знань, які характеризують саме ці аспекти соціального життя, відносяться сучасними вченими до теорії соціальної стратифікації.

Соціальна стратифікація – це ієрархічно організована структура соціальної нерівності, яка існує в певному суспільстві в даний історичний проміжок часу. Таку ієрархічно побудовану структуру соціальної нерівності можна уявити як розподіл суспільства на страти ( від лат. Stratum – пласт, прошарок).

Соціальна стратифікація – необхідне, неминуче і універсальне явище, пов`язане з природною різноманітністю функцій соціальних ролей. Суспільство не тільки допускає ієрархію статусного становища груп, окремих індивідів, що до них належать, але й сприймає її як джерело для свого розвитку. Соціальна стратифікація вказує на нерівність в суспільстві, його поділ за певним критерієм чи їх сукупністю на стійкі групи, які мають неоднаковий вплив на суспільне життя.

Існують різні критерії соціальної стратифікації, однак серед основних найчастіше виділяють прибуток, освіту, владу та престиж ( дивись рис. 7.2 ).

 

 

К Р И Т Е Р І Ї С О Ц І А Л Ь Н О Ї С Т Р А Т И Ф І К А Ц І Ї  
                           
Прибуток   Освіта   Влада   Престиж  
                               

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.