Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Фізичні властивості

Мурашиний альдегід — газ, нижчі альдегіди та кетони — леткі рідини . Киплять вони при нижчій температурі, ніж відповідні спирти, бо не здатні утворювати водневі зв'язки. Температура кипіння кетонів трохи вища, ніж в ізомерних до них альдегідів.Альдегіди та кетони добре розчиняються в органічних розчинниках, нижчі — розчинні у воді. Більшість альдегідів та кетонів мають характерний запах Густина альдегідів та кетонів нижча за одиницю.

 

Завдання для самоконтролю:

1). Напишіть структурні формули таких сполук:

а) 2,2-диметилпропаналь; 2-метил-1-пентен-3-ол; 2,3-дихлор-2-пентен;

б) 3-метилпентаналь; 2,6-диметил-2,6-октадієн-1-ол; 2-пропанол;

в) 4-гептанон; 2,3-диметил-2-бутанол; 4-етил-1,5-гексадієн-3-ол;

г) 2,3-диметилгексаналь; 3-пентанол; 2,4-диметил-1,4-пентадієн;

д) 2-пронанон; 4-метил-1,2-нентадіол; 2-метил-2-пентен.

2. Які речовини називають альдегідами? Наведіть приклади альдегідів.

3. Що таке функціональна група? Укажіть функціональну групу альдегідів.

4. Наведіть електронну і структурну формули мурашиного альдегіду.

5. Наведіть електронну і структурну формули оцтового альдегіду.

6. Напишіть структурні формули ізомерних альдегідів складу:

а) С4Н8О; б) С6Н12О. Дайте назви цим сполукам.

7. Назвіть такі сполуки: СН3 СН3

О | | О

а) СН2 − СН − СН − СН2 − С ; б) СН3 − С − СН2 − СН − С = СН − С ;

| | | Н | | Н

СН3 СІ СІ С2Н5 С2Н5

 

 

О О

в) СН3 − СН − СН2 − С ; г) СН2 − СН − С .

| | Н | | Н

СІ С2Н5 СН3 СН3

 

Література

1.В.П.Потапов.Органічна хімія.-М.:Хімія,1989.-448с.

2. http://posibnyky.vntu.edu.ua/chemistry2/4.5.1.html

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.