Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Курортні ресурси Українського Полісся

Відоме своїми курортами Українське Полісся. Найвідоміші з них знаходяться на Київщині.

Курорт Біла Церква - бальнеологічний курорт на ба­зі радонових гідрокарбонатно-кальцієво-натрієвих та гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвих мінеральних лікуваль­них вод. Водолікарні обслуговують як місцеве населення, так і амбулаторних хворих з інших областей України.

Курорт Боярка - кліматичний курорт лісостепової зони, розташований за 22 км на південний захід від Києва. Має санаторії для лікування органів дихання, численні па­нсіонати, профілакторії, будинки та бази відпочинку.

Курорт Ворзель - кліматичний курорт лісостепової зони, розташований за 35 км на північний захід від Києва серед широких лісових масивів переважно з листяних по­рід дерев. Лісостеповий клімат, нежарке літо (середня температура найтеплішого місяця липня становить +20°С) м'яка зима (середня температура найхолоднішого мі­сяця січня становить -6°С), тепла та суха ость створю­ють сприятливі умови для профілактика та ефективного лікування захворювань органів кровообігу дихання, а також функціональних порушень нервової системи у санаторіях, будинках та на базах відпочинку для дорослих і дітей.

Курорт функціонує цілий рік. Сполучення: до ст. Ворзель Південно-Західної залізн.

Курорт Ірпінь - кліматичний курорт лісової зони, розташований на великому масиві хвойних лісів біля Києва. Має санаторії для лікування органів дихання та зору, а також бази відпочинку.

Проводиться кліматолікування, лікувальна гімнас­тика, фізіотерапія, киснева терапія. Сезон - травень-вересень.

Сполучення: залізницею бо ст. Київ, потім при­міським потягом до ст. Ірпінь і рейсовим автобусом.

Курорт Конча-Заспа - лісостеповий рівнинний клі­матичний курорт, розташований у зеленій зоні за 20 25 км від Києва, мальовничий ландшафт якого створюють ла­тані ліси, озера та просторі придніпровські луки. Має са­наторії для лікування органів кровообігу та нервової сис­теми, а також будинки та бази відпочинку.

Курорт Миронівка - бальнеологічний курорт лісо­степової зони, розташований на околицях Миронівки Ос­новний лікувальний фактор - радонова гідрокарбонатно-кальцієво-магнієва вода з мінералізацією 2,6 г/л і вмістом радону бо 160 одиниць Махе - сприяє ефективному ліку­ванню суглобів і периферійної нервової системи.

Курорт Пуща-Водиця- рівнинний кліматичний ку­рорт лісової зони, розташований за 20 км від Києва Спри­ятливий клімат характеризується позитивною середньо­річною температурою +7 °С, нежарким літом, м'якою зимою та сухою теплою гасінню з великою кількістю со­нячних днів. Середньорічна відносна вологість повітря 70 %, кількість опадів на рік - близько - 600 мм. На курор­ті функціонують санаторії для лікування органів дихання нервової системи тощо.

Курорт Святошинлісовий рівнинний кліматичний курорт розташованим у передмісті Києва. Має характерний для Лісової зони Київської області клімат. На території широкого масиву соснових лісів з озерами та ставками споруджено понад 110 санаторіїв, будинків і баз від­починку.

Житомирська бальнеолікарня - бальнеологічний ку­рорт Лісостепової зони, розташований на півдні Жито­мира, на берега річки Тетерев. Для лікування застосову­ється радонова (46 одиниць Махе) гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-магнієва вода з мінералізацією 0,6 г/л. Функціонує курортна поліклініка та радонолікарня.

Важливим курортно-рекреаційним районом України є Придністров'я в межах Вінницької, Тернопільської, Хмельниць­кої, Чернівецької, Кіровоградської, Одеської і Миколаївської об­ластей. Сформований як територіально-рекреаційна система в басейнах рік Пруту, Дністра, Південного Бугу. Основними рек­реаційними ресурсами району є м'який помірно континен­тальний клімат, лікувальні грязі, мінеральні води, досить густа гідрографічна сітка, багата рослинність, мальовничі краєвиди, природні комплекси, численні пам'ятки природи. Поширені ра­донові (Хмільник, Сарнів), сульфатно-хлоридні натрієві (Микулинці, Мшанець, Сатанів, Кам'янець-Подільський), з під­вищеним вмістом органічних речовин (Ново-Збручанська у Тер­нопільській області) лікувальні води. Лікувальні властивості мають і торфовища. Бальнеологічні і пелоїдні ресурси Придні­стров'я ефективні при лікуванні опорно-рухового апарату, не­рвової та серцево-судинної системи, шкіри, обміну речовин та гінекологічних захворювань [2].

Серед найбільш відомих курортів району є Немирів і Хмі­льник (Вінницька область).

Курорт Немирів- бальнеологічний курорт лісостепової зони, розташований на північ від Південного Бугу. На базі сірководневих мінеральних вод працює будинок відпочинку, що розташований у палаці 1894-1917 рр. У Немирові лікують захворювання органів кругообігу, опорно-рухового апарату, нервової системи, шкіри. Цікавими для туристів будуть Немирівський парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва XIX ст., три музеї, пам’ятки архітектури та інші об'єкти туризму.

Курорт Хмільник- бальнеологічний курорт лісостепової зони, розташований у північно-західній частині Віннииької області, на Південному Бузі. Основні рекреаційні ресурси: Новохмільницьке родовище радонових мінераль­них вод, а також родовище лікувальної торфової грязі. У Хмільнику є 2 парки-пам'ятки садово-паркового мистецт­ва загальнодержавного значення. Діють 7 санаторіїв, пан­сіонат. Відпочиваючі можуть оглянути краєзнавчий му­зей, об'єкти туризму (башта замку 1534 р. і палац 1911-1915 рр.).

Кліматичні умови: середньорічна температура 7°, із максимумом в серпні до 38° і мінімумом у лютому до - 37°. Амплітуда температурних коливань значна й типова для континентального клімату. Осінь починається у вересні-жовтні й триває до кінця листопада. Зима звичайно м'яка. Відносна вологість улітку - в середньому 69%, узим­ку - підвищена. Велика кількість сонячних днів. Сильних вітрів не буває: середньорічна швидкість їх 3,7 м/с.

У комплексі з мінеральними ваннами застосовують­ся електросвітлолікування, парафінотерапія, дієто­терапія, лікувальна фізкультура.

Радіоактивна вуглекисла гідрокарбонатно-хлоридно-натрієво-кальцієва вода використовується для ванн. Вона прозора, має жовте забарвлення внаслідок наявності гу­мінових і смолянистих органічних речовин.

Застосовується мінеральна вода при хронічних за­хворюваннях органів руху, периферичної нервової системи серцево-судинної системи, з явищами недостатності кро­вообігу не вище 1-го ступеня. Лікування - протягом цілого року.

Сполучення: до ст. Вінниця Південно-Західної заліз­ниці, звідти автобусом.

Вагоме місце в рекреаційній спеціалізації окремих країв країни посідає Західне Поділля з групою популярних бальнологічних курортів: с-ще Скала-Подільська, с-ще Гусятин, Микулинці, с-ще Сатанів, с. Слобідка Сатанівська, с. Конопківка, с. Маків.

Неабияке значення в рекреаційній спеціалізації України мають курорти Придніпров'я. Зокрема:

Курорт Миргород- рівнинний бальнеологічний і грязевий курорт лісостепової зони Полтавщини. Природними лікувальними ресурсами є хлоридно-гідрокарбонатно-натрієва вода з мінералізацією до 3 г/л і високоякісна торф'яна грязь, які використовуються для лікування органів травлення печінки та жовчних шляхів. Клімат харак­теризується малохмарною, тепло, часто спекотною та сухою погодою. Середня температура липня +20 °С, січня -6°С. Річна кількість опадів 500 мм. Функціонують сана­торії, амбулаторний сектор, а також завод з розливу мі­неральної води.

Курорт Гадяч- кліматичний курорт лісової зони Полтавщини, розташований у мальовничій місцевості на березі Псьолу, за 5 км від Полтави. Клімат характеризу­ється безпосередньо літом з середньою температурою липня +20°С і відносно теплою зимою з середньою тем­пературою січня -7°С. Річна кількість опадів сягає 500 мм. Функціонують санаторії для лікування органів дихан­ня.

Ліщинівка - лісовий кліматичний курорт, розташо­ваний на березі Ворскли, за 2 км від ст. Ліщинівка Кобеля­цького району Полтавської області. Санаторії для ліку­вання дихальних органів дихання розміщені у великому лі­сопарку.

Курорт Баси - кліматичний курорт лісостепової зо­ни Сумщини, розташований за 7 км від Сум у великому масиві хвойно-листяних лісів вздовж Псьолу. Мас санаторії для лікування захворювань дихальних шляхів.

Курорт Соснівка - рівнинний кліматичний курорт лісостепової зони, розташований за 3 км від Черкас у великому масиві хвойних лісів правого берега Дніпра. Основ­ний лікувальний фактор - клімат - характеризується теплим літом з середньомісячною температурою липня +20,4°С та помірно м'якою зимою з середньою температурою січня -6°С. Річна кількість опадів сягає 1500 мм, сонячних годин - близько 1800. функціонують санаторії, пансіона­ти, профілакторії, будинки відпочинку, оздоровчо-спортивні бази.

Знаменська бальнеолікарня - бальнеологічний ку­рортстепової зони Кіровоградщини. Має радонолікарню, для лікування застосовують гідрокарбонатно-сульфатно-хлоридно-натрієво-кальцієво-магнієву радонову воду з вмі­стом радону 63 одиниці Махе та загальною мінералізаці­єю 0,7 г/л.

Курорт Солоний лиман - рівнинний грязевий і бальнеологічний курорт степової зони, розташований у Ново-московському районі за 20 км від Дніпропетровська. Ліку­вальні природні ресурси - грязь і ропа лиману хлоридно-сульфатно-гідрокарбонатно-натрієвого складу з мінералізацією 31 г/л, а також слабомінералізована (0,26 г/л) гідрокарбонатно-хлоридно-натрієво-кальцієва питна вода, що після промислового розливу використовується як столова та лікувальна. На курорті функціонує бальнеогрязелі­карня зі стаціонаром. Показаннями для лікування є захво­рювання суглобів і периферійної нервової системи.

 

 

Список літератури:

1.Основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізичної культури і масажу: Підручник / За ред. В.В. Клапчука, О.С. Полянської. - Чернівці: Прут. 2006.-208 с.

2.Белая Н. А., Лебедева И.П. Курортное лечение. - М.: «Знание», 1978 г. - 64 с, (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Ме­дицина», 8. Издается ежемесячно с 1967 г.)

3.Використання природних лікувальних ресурсів України. - К/. Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. - 232 с.

 

 

  • Найбільший санаторій в Україні - "Марат" на Південному березі Криму в селищі Місхор. Він розташований в парку з багатою рослинністю і розрахований на 1057 ліжок.
  • Найбільший будинок відпочинку в Україні - "Авангард" у Вінницькій області на околиці Немирова. Він розрахований на 1062 ліжка влітку і 614 - взимку. Це один з найстарших будинків відпочинку в Україні - відкритий у 1921 р. у великому княжому палаці, оточеному ландшафтним парком.
  • Найбільшим готельно-відпочинковим комплексом є "Ялта", цей готель розрахований на 2616 місць. Комфортабельний комплекс збудований у 1977 р. на східній околиці Ялти на морському узбережжі поблизу Масандрівського парку.
  • Найбільшою дитячою оздоровницею України є міжнародний дитячий центр "Артек", заснований поблизу Гурзуфа у 1925 р.
  • Найбільшим пансіонатом в Україні є пансіонат "Місхор" в Криму, розрахований на 1436 місць.
  • Найглибша лікувальна установа України - Українська державна алергологічна клініка у Солотвино. На Закарпатті вже понад 200 років добувають сіль вищої категорії. У 1986 р. співробітники Ужгородського філіалу Одеського НДІ курортології вперше використали мікроклімат Солотвинських шахт для лікування хворих бронхіальною астмою. Було відкрито алергологічну клініку на 250 місць. Підземне відділення зі специфічним мікрокліматом з високодисперсним аерозолем кухонної солі знаходиться на глибині 300 м у товщі соляного пласта. Тривалість одного сеансу, на який спускаються спеціальним ліфтом, триває від 2 до 12 годин протягом 30 днів.
  • Найбільші запаси лікувальної води зосереджені на курорті Хмільник у Вінницькій області. Запаси радонових вод становлять 3120 м3 на добу, їх видобувають із свердловини глибиною 90-200 м і використовують для ванн.
  • Найбільша глибина, з якої видобувають лікувальну воду. На курорті Саки в Криму термальні мінералізовані гідрокарбонатно-хлоридні натрієві води виведені свердловинами глибиною 970 м.
  • Найбільші запаси лікувальних грязей в Україні знахо­дяться в лимані Алібей на Одещині - 16966 тис. м3 (але вони не використовуються). З тих, що використовуються, найбільші запаси розміщені в Куяльницькому лимані ­15327 тис. м3. Використовують їх Куяльник та інші ку­рорти Одеської групи для грязелікування та виготовлен­ня медпрепаратів.

 
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.