Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 2. Мистецтво первісного ладу.

Історія мистецтва.

Конспект лекцій.

 

Змістовий модуль 1. Виникнення мистецтва.

Мистецтво Давнього Світу.

 

Тема 1. Визначення мистецтва. Види мистецтва. Жанри. Стиль.

Питання для розгляду:

1. Мистецтво, як одна з форм суспільної свідомості.

2. Роль мистецтва в розвитку людства. Функції мистецтва.

3. Багатогранність типів суспільної практики людини в сфері художнього освоєння світу.

4. Види мистецтва – архітектура, скульптура, живопис, графіка. Система видів мистецтва.

5. Жанри в образотворчому мистецтві. Система жанрів в образотворчому мистецтві. Синтез жанрів в образотворчому мистецтві.

6. Стиль як художня категорія. Стильова єдність.

 

Мистецтво— одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. Розвиток мистецтва як елемента духовної культури обумовлюється загальними закономірностями буття людини й людства та естетично-художніми закономірностями, поглядами, ідеалами й традиціями.

Функції мистецтва. Зв’язок мистецтва з іншими формами суспільної свідомості та людської діяльності.

Види мистецтва: архітектура, графіка, скульптура, живопис (визначення та характеристики). Класифікація мистецтв (за різними ознаками).

 

Тема 2. Мистецтво первісного ладу.

Питання для розгляду:

1. Походження мистецтва.

2. Найдавніші релігійні вірування.

3. Функції первісного й традиційного мистецтва.

4. Мистецтво палеоліту, мезоліту, неоліту – еволюція образотворчих форм.

5. Художні особливості Трипільської культури.

6. Пам’ятки первісного ладу на території України.

 

Виникнення художньої творчості в процесі формування людини, її свідомості та суспільства як засобу виявлення духовних потреб.

Палеоліт (давній – до 150 тис. р. до н.е.; середній – 150 – 35, пізній - 35 – 12 тис. р. до н.е.).

Пізній палеоліт – виникнення зображувальної діяльності. Релігійні вірування – магія, тотемізм, анімізм. Натуральні макети, наскальні малюнки; відбитки рук, кістяні пластини, різьблення. Антропоморфна пластика – палеолітичні „венери”.

Мезоліт (10 – 6 тис. р. до н. е.).

Сучасна геологічна епоха. Формування колективів. Лук та стріли. Плетіння. Човен. Родові могильники. В зображеннях переважають багатофігурні композиції, в яких починає домінувати людина. Схематизм зображення поєднуеться з динамікою.

Неоліт (6 – 2 тис. р. до н.е.).

Розвиток скотарства та землеробства. Залежність швидкості еволюції від кліматичних умов. Розвиток гончарного виробництва та будівельної справи. Міфологізація світогляду. Виникнення умовно-орнаментальних форм зображення. Знаки та символи орнаментальної мови. Стилізація природних форм. Аграрні культури.

Трипільська культура. (4 тис. до н.е.)

Епоха бронзи (2 тис. до н. е.).

Мегалітичні споруди: менгіри, дольмени, кромлехи.

Епоха заліза (1 тис. до н. е.).

Процес ускладнення духовної культури. Розвиток прикладного мистецтва. Залежність декоративності від місця в ієрархії. Дрібна пластика релігійно-магічного призначення. Людина та звір в орнаментальних мотивах.

Скіфська культура (7 – 2 ст. до н.е.).

 

Тема3. Мистецтво Стародавнього Єгипту.

Питання для розгляду:

1. Формування Єгипетської цивілізації. Особливості міфології Давнього Єгипту.

2. Характерні риси мистецтва періоду Давнього царства.

3. Формування та використання канону у єгипетському образотворчому мистецтві.

4. Особливості мистецтва Середнього царства.

5. Нове царство. Храмові комплекси Карнаку та Луксору.

6. Соціальна і релігійна реформа Аменхотепа ІV.

7. Мистецтво Эль- Амарни. Скульптурні портрети Ехнатона і Нефертіті.

 

Додинастичний період (40 – 28 ст. до н.е.). Релігійні вірування древніх єгиптян. Перші поселення. Узагальнення в пластиці та зображеннях.

Мистецтво Раннього та Давнього царства (30 – 22 ст. до н.е.). Релігія і мистецтво. Мастаби, піраміди і храмові комплекси. Поховальний комплекс фараона Джосера. Комплекс пірамід в Гізі. Канонічність скульптури та зображень на площині (рельєфів, розписів). Розвиток декоративно-прикладного мистецтва.

Мистецтво Середнього царства (21 – 18 ст. до н.е.). Будівництво пірамід з саману. Спроба поєднання поминального храму і гробниці. Реалістичність портретної скульптури. Звільнення від канонів в скульптурі та живописі. Поява нових елементів архітектури.

Мистецтво Нового царства (21 – 18 ст. до н.е.). Скельні гробниці. Формування типу храму-святиліща. Храмові комплекси Карнаку та Луксору. Особливості будови гіпостильного залу. Релігійна реформа Аменхотепа IV (Ехнатона): фараон скасував всі культи, крім солярного, і ввів єдинобожжя - поклоніння всемогутньому сонячному диску Атону. Обеліск - архітектурна форма, уперше створена в Єгипті, - символізував сонячний промінь.

Нові вимоги до мистецтва. Індивідуальність рис в портретному жанрі. Портрети Ехнатона, Нефертіті та ін.. Скарби гробниці Тутанхамона. Специфіка використання канонів Древнього царства в цей період. Експресіонізм рельєфів та живопису. Дрібна пластика.

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.