Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою: кримінально-правова характеристика (ст. 368 КК України)

Об’єктивна сторона полягає 1) у прийнятті службовою особою пропозиції чи обіцянки надати їй або третій особі неправомірну вигоду за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує або обіцяє неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища;

2) у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища;

Предмет злочину – неправомірна вигода. Під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав.

Суб’єкт службова особа.

Суб’єктивна сторона прямий умисел, корисливий мотив, мета – задовольнити інтереси самої службової особи чи третіх осіб.

Кваліфікуючі ознаки:- неправомірна вигода у значному розмірі;

- неправомірна вигода у великому розмірі ;

- вчинена службовою особою, яка займає відповідальне становище ;

- за попередньою змовою групою осіб;

- повторно;

- поєднана з вимаганням неправомірної вигоди

Особливо кваліфікуючі ознаки:

- неправомірна вигода в особливо великому розмірі;

- неправомірна вигода вчинена службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Неправомірною вигодою в значному розмірі вважається вигода, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. У великому розмірі - така, що у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. В особливо великому розмірі - така, що у п’ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом. Службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які обіймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють функції держави для іноземної держави, зокрема для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів. Службовими особами, які займають відповідальне становище, у статті 368 є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п’ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, є особи, зазначені у частині першій статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно із статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до першої та другої категорій.

77. Незаконне збагачення: юридичний аналіз (ст. 3682 КК України)

Об’єктивна сторона незаконного збагачення полягає у двох формах:

1) Одержання службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або 2) передача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак, зазначених у статті 368 КК України (незаконне збагачення).

Предмет – неправомірна вигода. Відповідно примітки до ст.3641 КК у статтях 3641, 3652, 3682, 3683, 3684, 3692 під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Суб’єкт службова особа.

Суб’єктивна сторона прямий умисел.

Кваліфікуючі ознаки: незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода у великих розмірах.

Особливо кваліфікуючі ознаки: незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомірна вигода в особливо великих розмірах.

Неправомірною вигодою у значному розмірі вважаються грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову, а суму, що перевищує сто неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

Неправомірною вигодою у великому розмірі - на суму, що перевищує двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Неправомірною вигодою в особливо великому розмірі - на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.