Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З КУРСУ «ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ»

Домашнє завдання № 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Внутрішня енергія робочого тіла та її властивості.

2. Ентальпія, її фізична суть.

3. Теплоємність газів та їх сумішей. Ізобарна та ізохорна теплоємність. Розрахунок кількості теплоти.

4. Ентропія як параметр стану і міра необратності термодинамічного процесу.

5. Наведіть загальне формулювання і аналітичний вираз першого закону термодинаміки.

6. Рівняння першого закону термодинаміки для потоку.

7. Що таке ідеальний газ і за яких умов реальні гази за своїми властивостями наближуються до реальних?

8. Який стан газу називають рівноважним і які умови здійснення рівноважного термодинамічного процесу?

9. Як змінюється ентропія газу зі зростанням тиску, температури або питомого об'єму при інших фіксованих параметрах?

10. Як змінюється ентропія газу з підведенням і відведенням теплоти?

11. Що зображує площина, яка обмежена лінією процесу, двома крайніми ординатами і віссю абсцис в Р-V і Т-S - діаграмах?

12. Чим обумовлена різниця між питомою ізобарною і ізохорною теплоємністю і яка її величина для ідеального газу?

13. Чим обумовлений більш крутий нахил ізохори в Т-S - діаграмі в порівнянні з ізобарою?

14. Яка частина теплоти, підведеної до робочого тіла в ізобарному процесі, витрачається на змінення його внутрішньої енергії, а яка - на виконання роботи розширення?

15. В яких термодинамічних процесах розширення і стискання внутрішня енергія робочого тіла зростає?

16. В яких термодинамічних процесах розширення і стискання внутрішня енергія робочого тіла зменшується?

17. Які термодинамічні процеси розширення і стискання здійснюються підведенням теплоти в систему?

18. В яких термодинамічних процесах розширення і стискання теплота відводиться від робочого тіла?

 

Номери контрольних питань обираються з таблиці 3.1. згідно з останньою цифрою шифру.

Таблиця 3.1

№ п/п
 
 
 

Задачі

Задача 1. Визначити питомий об'єм nі густину газу: 1) при абсолютному тиску P і температурі t ; 2)теж саме, за нормальних умов.

 
 

 

 


Газ вибрати з таблиці по останній цифрі шифру; тиск і температуру - по передостанній.

 

Задача 2.Визначити кількість теплоти, необхідну для нагрівання М кг (або V м3 за нормальних умов) газу при Р=const и V=const в межах температур від t1 до t2. Теплоємність газу вважати постійною.

 

 

Масу газу (або об'єм) прийняти з таблиці по останній цифрі шифру; темпе-ратури t1 і t2 - по передостанній.

 

Задача 3. Мкг газу з початковим абсолютним тиском P1і температурою t1 розширюються до збільшення об'єму в ε раз. Розширення проводиться по ізобарі, ізотермі, адіабаті і політропі з показником n. Для кожного процесу визначити: 1) початковий об'єм; кінцеві параметри; 2) зміну внутрішній енергії, ентальпії і ентропії; 3) кількість підведеної теплоти; 4) роботу розширення. Складіть зведену таблицю результатів і зобразіть процеси в P-V і T-S діаграмах.

 
 

 

 


Газ, ступінь розширення ε і масу газу М вибрати з таблиці по останній цифрі шифру; тиск Р1 , температуру t1 показник політропи η - по передостанній.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.