Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Бібліографічний опис електронних ресурсів

Залежно від режиму доступу виділяють:

- ресурси локального доступу (з інформацією, зафіксованою на окремому фізичному носії, який користувач повинен помістити у комп’ютер);

- ресурси віддаленого доступу (з інформацією, розміщеною в Інтернет).

Приписаними джерелами інформації для зони назви і відомостей про відповідальність, зон видання, вихідних даних та серії електронного ресурсу є:

- внутрішні джерела: титульний екран, основне меню, відомості про програму, головна сторінка сайту, порталу;

- зовнішні джерела: етикетка або маркування на фізичному носії, технічна документація, інший супровідний матеріал чи контейнер (коробка, конверт, папка).

Інформація, взята не з приписаного джерела, береться у квадратні дужки. Для інших зон приписаним джерелом може бути будь-яке джерело інформації.

У описі електронного ресурсу треба в зоні специфічних відомостей зазначати вид ресурсу (обсяг ресурсу), та в зоні приміток системні вимоги, або режим доступу, й джерело, з якого взято назву.

Приклади бібліографічних записів [Електронний ресурс] / Кн. палата України. – Текст. дані. – К. : Кн. палата України, 2009. – Режим доступу : http://www.ukrbook.net /bib_zap.htm#el_vyd. – Назва з екрану.

Англійська мова для дітей [Електронний ресурс] : [навч. посіб.] — Дані і прогр. – К. : Атлантік. – 1 опт. диск (CD-R). – (Дитяча колекція). — Систем.вимоги : Pentium 1200 МГц; 128 Mb RAM; Microsoft Windows XP; інтегроване відео. — Назва з етикетки диска.

 

Аналітичний бібліографічний опис електронного ресурсу.

Библиографическая запись. Библиографические списки [Электронний ресурс] : каталог запросов // Виртуальная справочная служба Российской Национальной библиотеки : [сайт] / Российская национальная библиотека. – Режим доступа : http://vss.nlr.ru/ queries/ cat.php?p= 8&prid=l&rid=316. – Загл. с экрана.

При описі статті з електронної версії друкованого видання опис ідентифікувального документа потрібно доповнити інформацією про режим доступу до потрібної електронної версії та джерело назви:

Матвієнко О. В. Документознавча освіта: проблеми та перспективи розвитку практики та наукових досліджень / О. В. Матвієнко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – C. 17–22. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_ 64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2Fbdi_2009_4_4.pdf. – Назва з екрану.

 

Приклади бібліографічних записів
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.