Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Соціальні функції науки

 

Можна виділити три групи соціальних функцій науки:

- функції культурно-світоглядні;

- функції науки як безпосередньої продуктивної сили;

- функції науки в системі управління суспільством.

 

В епоху середньовіччя переважав міфологічний, релігійний світогляд. У цю епоху наука починає створювати світоглядні позиції.

Культурно-світоглядна функція не може бути реалізована без відповідної системи освіти. У сучасній науці відбувається подвоєння знань кожні 3-5 років, у біології – кожні 5 років, у генетиці – кожні 2 роки, у ядерній фізиці й космонавтиці – кожні 1,5 роки.

Швидко застарівають інженерні знання: наполовину за 10 років. Сьогодні важлива здібність до безперервної освіти. Сьогодні необхідно оволодівати другою грамотністю – комп’ютерною. Актуальні методи й засоби самоосвіти.

Велике значення надається дистанційній та мережевій освіті, яка можлива за рахунок мережі Інтернет.

У навчальному процесі все частіше використовуються інформаційно-комунікаційні та мережеві технології:

- on-line schools (он-лайн школи). Відомий досвід створення таких шкіл в Америці, тобто за допомогою мережі Інтернет учні заходили на сайт школи і виконували необхідні завдання, не виходячи з дому. На наш погляд, це актуально, так як сьогодні, враховуючи проблеми зі здоров’ям багатьох дітей, не всі можуть відвідувати школу і виховуються вдома. Спілкування в он-лайн школі допоможе більшій соціалізації таких дітей;

- «plazma-teacher» – використовується в деяких країнах Африки для навчання в школах, при цьому в клас вноситься великий плазмовий екран, на якому видно зображення вчителя, який дає завдання і певний час для його виконання, а наглядач в класі стежить за дисципліною;

- соціальні мережі – коли педагог спілкується зі своїми студентами через соціальні мережі, задає їм завдання і активно співпрацює з іншими викладачами.

Також відомий досвід використання на заняттях мобільних телефонів і комунікаторів. Можна говорити про становлення дистанційної та мережевої освіти, які не виключає основну базову освіту. Мережева освіта може бути задіяна, в більшій мірі, як додаткова в процесі навчання.

 

Чи є в мережевій такій освіті недоліки? Чи лише позитивні сторони?

 

Наука – це безпосередня продуктивна сила суспільства. Для здійснення цієї функції науці необхідні точні наукові дані про розвиток матеріального виробництва. Відбувається матеріалізація наукового знання в речових
елементах продуктивних сил, знаряддях і засобах праці, техніці й технології. Учасники виробництва включають наукові знання у свою діяльність. Наука стає теоретичною основою виробничих процесів.

Суспільні науки теж стають продуктивною силою суспільства, тому що прямо й опосередковано впливають на виробництво.

 

Зростає роль науки в суспільному управлінні. Соціальне управління – це свідомий вплив на всі сфери суспільного життя. Різний комплекс суспільних наук бере участь у створенні довготермінових програм розвитку – енергетичної, екологічної, продовольчої, демографічної. У нас маса екологічних проблем. Наука дозволяє їх передбачати і прогнозувати.

 

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.