Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Загальні відомості з гідроприводу

1. Сучасний стан і напрямок подальшого розвитку гідравлічного приводу сіль­ськогосподарської техніки.

2. Переваги та недоліки гідроприводу.

3. Застосування гідроприводу в сільськогосподарських машинах.

4. Дайте визначення гідрооб" ємного приводу, наведіть приклади.

5. Дайте визначення гідрооб'ємної передачі, наведіть приклади застосування в с.-г. техніці.

6. Дайте визначення гідродинамічної передачі, наведіть приклади.

7. Загальна класифікація об'ємних гідроприводів.

8. Класифікація об'ємних гідравлічних приводів за призначенням. Навести приклади.

9. Поділ гідроприводів за типами джерел енергії. Навести приклади.

10. Класифікація гідроприводів за характером руху вихідного елемента. Вказа­ти найбільш типові с.-г. машини.

11. Різновидності способів регулювання гідравлічних приводів. Їх приклади.

12. Класифікація об'ємних гідравлічних машин.

13. Основні елементи об'ємного гідроприводу.

14. Принцип роботи найпростішого об'ємного гідроприводу.

15. Параметри об'ємного гідроприводу та їх визначення.

16. Провести аналогію між гідравлічним, механічним та електричним привода­ми машин.

Насоси

17. Типи насосів, що застосовуються в гідроприводах сільськогосподарської техніки.

18. Принцип роботи шестеренного насосу.

19. Способи компенсації радіальних зусиль в шестеренних насосах.

20. Як автоматично відбувається компенсація розмірів щілини в торці шесте­ренного насосу НШ-10Е ?

21. Опишіть як автоматично компенсується величина торцьової щілини в насо­сі типу НШ-32 У,

22. Опишіть процес автоматичної компенсації торцьової щілини в шестеренних насосах типу НШК.

23. За якими параметрами розраховують робочий об'єм шестеренного насосу ?

24. Як визначити подачу шестеренного насосу?

 

25. Як визначити потужність споживану насосом ?

26. Як підрахувати крутний момент на валу насоса ?

27. Як відводиться гідравлічна рідина із замкненого об'єму в шестеренних на­сосах?

28. Чи можлива переналадка шестеренних насосів з лівого напрямку обертання на праве і навпаки в умовах майстерні.

29. Як визначити напрямок обертання насосу ( ліве чи праве) за відсутності вказівок на етикетці ?

30. Як визначити всмоктувальну та нагнітальну лінію шестеренних насосів, якщо відсутні дані на його корпусі ?

31. Опишіть будову та принцип роботи аксіально-плунжерного насосу з похи­лим блоком.

32. Опишіть роботу та принцип дії аксіально-плунжерного насосу з похилим диском.

33. Методи регулювання робочого об'єму в аксіально-плунжерних насосах з похилим блоком та похилим диском.

34. Накреслити конструктивну схему аксіально-плунжерного насосу з похилим диском.

35. Накреслити конструктивну схему аксіально-плунжерного насосу з похилим диском.

36. Накреслити схему шестеренного насоса.

37. Накреслити конструктивну схему роторно-пластинчатого насоса.

38. Накресліть і опишіть конструктивну схему радіально-поршневого насоса.

39. Накреслити схему планетарного насоса.

40. Зобразити умовні позначення насосів: реверсивного; регульованого; з одно­стороннім напрямом потоку рідини.

41. Одиниці вимірювання робочого об'єму, подачі, потужності та крутного мо­менту.

42. Як зміниться робочий об'єм шестеренного насоса при збільшенні числа обертів вала насоса ? Чому ?

43. Чи зміниться подача насоса при зміні числа обертів приводного валу ? Чому?

44. Як залежить потужність насоса від числа обертів вала ?

45. Який характер має залежність кутного моменту на валу насоса від кутової швидкості насоса.

46. Визначити потужність насоса НШ 32-У, якщо частота обертання його валу 1500 об/хв, а номінальний тиск - ІОМпа.

47. Вирахувати крутний момент на валу насоса НШ-50, якщо частота обертання його валу 1200 об/хв, а номінальний тиск - 14 Мпа.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.