Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ШКАЛА ЯКОСТІ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ

для студентів факультету прикладної математики та інформатики

Львівського національного університету імені Івана Франка

Нац. шкала (іспит) Нац. шкала (залік) Рейтингова шкала Оцінка за шкалою ЕСТS Пояснення
5 (відмінно) зарах. 90-100 А Відмінно (відмінні знання з предмету)
4 (добре) 81-89 В Дуже добре (рівень знань з предмету вище середнього, однак допущено кілька незначних помилок)
71-80 С Добре (загалом добра робота, але є ряд помилок)
3 (задовільно) 61-70 D Задовільно (задовільний рівень знань з предмету, однак є серйозні недоліки)
51-60 Е Достатньо (знання з предмету відповідають мінімальним вимогам)
  2 (незадовільно) незарах. 25-50 Незадовільно (для отримання позитивної оцінки необхідна додаткова робота з предмету (право перездачі іспиту/заліку зберігається за студентом))
1-24 F Незадовільно (потрібна велика додаткова робота з предмету (для перездачі іспиту/заліку студент повинен здати проміжні форми контролю))

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, котра закінчується іспитом, становить за поточну успішність 50 балів; на іспиті студент також може отримати 50 балів.

Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий іспит   Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
             

1, 2 ... 7 – теми семінарів в межах змістових модулів.


ПИТАННЯ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ

(ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ПО ЗМІСТОВНИХ МОДУЛЯХ)

для студентів факультету прикладної математики та інформатики

Львівського національного університету імені Івана Франка

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1

Політика як суспільне явище. Політологія як навчальна дисципліна

1. Політологія та інші науки про суспільство.

2. Предмет та структура політології. Функції політології.

3. Категорії та закономірності політології.

4. Методи політологічних досліджень.

5. Становлення політології як науки та навчальної дисципліни.

6. Політика як соціальне явище. Види політики.

7. Місце політики в системі суспільних відносин.

8. Теоретичні підходи до розуміння політики.

9. Концепції політики.
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.