Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


РОЗГОРТАННЯ РОТИ (БАТАЛЬЙОНУ) В ПЕРЕДБОЙОВИЙ І БОЙОВИЙ ПОРЯДКИ

 

1. Передбойовий порядок роти будується взводними колонами, батальйону — ротними або взводними колонами, а механізованої роти (батальйону), що діє в пішому порядку, крім того, і колонами відділень.

Положення взводів (рот) у передбойовому порядку роти (батальйону) може бути в лінію, кутом вперед, кутом назад, виступом праворуч або виступом ліворуч (рис. 1 —6).

Місця взводів (відділень) в передбойовому порядку роти (взводу) вказується тільки за необхідності, звичайно вони діють в постійному шикуванні взводів (відділень): перший — в центрі, другий — на правому фланзі, третій — на лівому. Місця рот у передбойовому порядку визначаються командиром батальйону з урахуванням бойового порядку батальйону, що намічується. Інтервали і дистанції між колонами відділень 50—100 м, між взводними колонами — 150 — 300 м, між ротними колонами — 300 — 600 м. Рота, призначена для дії у другому ешелоні (резерві), прямує на відстані 1,5 —2км.

Придані механізованій роті (батальйону) танкові підрозділи прямують, як правило, попереду механізованих взводів (рот), а придані танковій роті (батальйону) механізовані підрозділи — позаду танкових взводів (рот).

Засоби, які залишаються в безпосередньому підпорядкуванні командира роти (батальйону), прямують за направляючим взводом (ротою) або у вказаних командиром роти (батальйону) місцях передбойового порядку.

2. Рота (батальйон) із похідного порядку в передбойовийрозгортається послідовно у взводні (ротні) колони і колони відділень самостійно після досягнення вказаних пунктів (рубежів) розгортання або за командою (сигналом) командира роти (батальйону) "Рота (батальйон), у напрямкутакого-то об'єкта (на такий-то рубіж), у лінію взводних(рот них) колон(кутом вперед, кутом назад, виступом


праворуч, виступом ліворуч), направляючий— такий-то взвод(рота), такий-то взвод (рота) — праворуч(ліворуч), такий-то взвод(рота) — ліворуч(праворуч) - марш!".

Отримавши команду (сигнал), направляючий взвод (рота) висувається у вказаному напрямку, а прямуючі за ним (попереду) взводи (роти) залежно від вказаного (встановленого) місця у передбойовому порядку висуваються з підвищеною або зниженою швидкістю — правіше (лівіше) або кутом вперед (назад), виступом праворуч (ліворуч), витримуючи інтервали і дистанцію відносно направляючого взводу (роти).

Рота в колони відділень, а батальйон у взводні колони і колони відділень розгортаються за командою (сигналом) командира роти (батальйону) «Рота (батальйон), в колони відділень(у взводні колони) - марш !».

3. Рота в бойовий порядок(рис. 7,8) із передбойового або із похідного порядкурозгортається за командою (сигналом) командира роти «Рота, в напрямкутакого-то об’єкта (на такий-то рубіж), в лінію(уступом праворуч, уступом ліворуч, кутом вперед, кутом назад), направляючийтакий-то взвод — до бою!».

Із передбойового порядку танкова рота і механізована рота, яка діє на бронетранспортерах (бойових машинах піхоти), в бойову лінію розгортаються із взводних колон, а механізована рота, яка діє в пішому порядку, розгортається в цеп із колон відділень або взводних колон. Взводи (відділення) з отриманням команди (сигналу) командира роти або після досягнення вказаних рубежів (пунктів) розгортання за командами своїх командирів розгортаються в бойову лінію (цеп) і продовжують рух у вказаному напрямку з максимальною швидкістю, яка забезпечує ведення ефективного вогню.

Танки з мотопіхотою, яка діє десантом на них, відкривають вогонь із гармат тільки після спішування десанту.

При розгортанні роти в бойовий порядок із колони, минаючи передбойовий порядок, взводи з отриманням команди (сигналу) командира роти за командами своїх командирів висуваються на встановлені або вказані напрямки і одночасно розгортаються в бойову лінію (цеп), витримуючи інтервали і дистанції за напрямком


взводу; положення взводів в цьому випадку звичайно в лінію, потім воно може змінюватися за командою (сигналом) командира роти.

Для атаки в пішому порядку командир механізованої роти, яка діє на бронетранспортерах (бойових машинах піхоти або десантом на танках), після розгортання взводів у бойову лінію і виходу їх на рубіж спішування подає команду «До машин!».

Для відбиття атаки противника вогнем з місця командир роти подає команду (сигнал) «Рота — стій!». За цією командою (сигналом) танки і бронетранспортери (бойові машини піхоти), а при діях в пішому порядку і відділення займають вогневі позиції (залягають) в готовності до ведення вогню.

Для відновлення руху командир роти подає команду (сигнал) «Рота — Вперед», а при діях в пішому порядку за необхідності додає «Бігом».

Командир роти після розгортання взводів знаходиться за бойовою лінією (цепом) на віддаленні до 200 му та кому місці, звідки йому зручніше керувати ротою.

4. Для відбиття раптового нападу противникана колону роти з фронту, справа (зліва) або з тилу командир роти подає команду (сигнал) «Противник з фронту(справа, зліва, з тилу) — до бою». Механізована рота, яка діє на бронетранспортерах (бойових машинах піхоти, десантом на танках), за необхідності (при діях десантом на танках) у всіх випадках спішується і розгортається в цеп.

Під час нападу противника з фронту головний взвод розгортається в бойову лінію (цеп) прямо, другий за ним — праворуч, а замикаючий — ліворуч від головного взводу.

Під час нападу противника справа (зліва)всі машини одночасно розгортаються в сторону противника, а при діях в пішому порядку взводи за командами своїх командирів — в ланцюжок в сторону противника.

Під час нападу противника з тилу після повороту колони роти кругом рота розгортається в бойову лінію (ланцюжок) в такому ж порядку, як і для відбиття раптового нападу противника з фронту.

5. Зміна напрямку рухуроти в передбойовому або бойовому порядку проводиться за командою (сигналом) командира роти «Рота, праворуч(ліворуч, кругом), в напрямкутакого-то об'єкта (на такий-то рубіж), направляючийтакий-то взвод - марш».


Під час зміни напрямку руху праворуч (ліворуч) направляючий взвод висувається у вказаному напрямку, лівофланговий (правофланговий) взвод з підвищеною, а правофланговий (лівофланговий) зі зниженою швидкістю, дотримуючись інтервалів і дистанцій, висуваються на новий напрямок і продовжують рух, витримуючи рівняння по взводу, який направляє.

При повороті роти кругом в передбойовому порядку взводи (відділення) за командами своїх командирів повертаються кругом і продовжують рух в новому напрямку. При повороті роти кругом у бойовому порядку всі машини в бойовій лінії (відділення в ланцюжку) одночасно розвертаються кругом і продовжують рух в новому напрямку.

За необхідності зміна напрямку руху роти в передбойовому або бойовому порядку проводиться за командою (сигналом) «Увага, роби, що я».В цьому випадку командир роти вказує новий напрямок руху роти рухом своєї машини, а при діях в пішому порядку — встановленим сигналом.

6. Рота із бойового порядку в передбойовийперешиковується за командою (сигналом) командира роти «Рота, в напрямку такогото об'єкта (на такий-то рубіж) у взводні колони(колони відділень) — марш», а із передбойового або із бойового порядку в похідний— за командою (сигналом) «Рота, в напрямку такого-тооб’єкта в колону— марш» або «Рота, за мною, в колону— марш».Взводи (відділення) за командами своїх командирів перешиковуються у взводні колони (колони відділень) і продовжують рух в перед бойовому порядку або перешиковуються в колону роти за порядком номерів або за порядком, який указав командир роти.

Особовий склад механізованої роти, який наступає в пішому порядку, за необхідності проводить посадку в бронетранспортери (бойові машини піхоти) або діє десантом на танках. При виведенні механізованої роти, яка оснащена автомобілями, в другий ешелон особовий склад, який наступає в пішому порядку, може проводити посадку на автомобілі.

7. Зміна напрямку рухубатальйону в передбойовому або бойовому порядку і перешикування із передбойового в бойовий і


навпаки, а також в колону проводиться за порядком, який викладено для роти.

8. При діях роти (батальйону) на бойових машинах на відкритій рівнинній місцевості,коли забезпечується спостереження за діями всіх бойових машин, розгортанням і перешикуванням підрозділів керує особисто командир роти (батальйону), при цьому командири взводів (рот) команди не дублюють.

 

 Рис. 1. Передбойовий порядок механізованої роти. Положення механізованих взводів - в лінію колон (варіант)

Рис. 2. Передбойовий порядок підсиленої танкової роти. Положення виводів — кутом назад(варіант)

 


Рис. 3. Передбойовий порядок підсиленого механізованого батальйону ротними коло­нами. Положення механізованих рот — в лінію колон (варіант)

Рис. 4. Передбойовий порядок підсиленого механізованого батальйону взводними колонами. Положення механізованих рот — в лінію колон (варіант)


Рис. 5. Передбойовий порядок підсиленого механізованого батальйону взводними колонами. Положення механізованих рот — уступом ліворуч (варіант)

Рис. 6. Передбойовий порядок підсиленого танкового батальйону ротними колонами. Положення танкових взводів — уступом назад (варіант)

 

 

Рис. 7. Бойовий порядок механізованої роти, що наступає в пішому порядку. Положення взводів — в лінію (варіант)

Рис. 8. Бойовий порядок механізованої роти, що наступає в пішому порядку. Положення взводів — уступом праворуч (варіант)

 

Схема 1. Маневр підрозділами роти

 


 

Схема 2. Маневр вогнем роти під час бою

 


 

Схема 3. Організаційно-штатна структура механізованого батальйону на БМП

 


 

 
Схема 4. Організаційно-штатна структура механізованого батальйону на БТР

 


 

Схема 5. Організаційно-штатна структура танкового батальйону

 


 

Схема 6. Види вогню, які застосовуються дивізіоном (батареєю): 1— вогонь по окремій цілі; 2 — зосереджений вогонь; 3 — одинарний нерухомий загороджувальний вогонь; 4 — глибокий нерухомий загороджувальний вогонь; 5 — одинарний рухомий загороджувальний вогонь; 6 — подвійний рухомий загороджувальний вогонь; 7 — послідовне зосередження вогню; 8 — вогневий вал  

 


 

Схема 7. Бойовий порядок роти в обороні

 


 

Схема 8. Схема опорного пункту 1 мр

 


 

Схема 9. Схема опорного пункту 1 тр

 

Схема 10. Схема району оборони Імб (варіант)

 


 

    Схема 11. Рішення командира 1 мр на оборону за обстановкою на 16.00 5.6

 


 

Схема 12. Ведення оборонного бою І мр

 


 

Схема 13. Оборона мб (мр) морського узбережжя (варіант)

 


 

Схема 14. Оборона мб (мр)у місті (варіант)

 


 

  Схема 15. Оборона механізованого батальйону в горах (варіант)

 


 

Схема 16 Оборони мб (мр) в лісі (варіант)

 


 

Схема 17. Вихід із бою та відхід мб (мр) (варіант)

 


 

Схема 18. Райони та рубежі, що призначаються при наступі з ходу

 


 

Схема 19. Бойове завдання роти (батальйону) у наступі (варіант)

 


 

Схема 20. Обстановка на 10.00 та рішення командира 1 мр на наступ

 


 

Схема 21. Дії 1 мр у наступі

 


 

Схема 22. Форсування підсиленим мб водної перешкоди з ходу (варіант)

 


 

Схема 23. Наступ механізованого батальйону вночі (варіант)

 


 

Схема 24. Наступ механізованого батальйону (роти) в місті (варіант)

 


 

Схема 25. Наступ механізованого батальйону в горах (варіант)

 


 

Схема 26. Наступ механізованого батальйону в лісі (варіант)

 


 

Схема 27. Найближче завдання роти, яка діє в ГПЗ (варіант)

 


 

Схема 28. Найближчезавдання роти, яка діє у складі головних сил авангарду (варіант)

 


 

Схема 29. Дії 1 мр в ГПЗ (варіант)

 


 

Схема 30. Послідовність розгортання ГПЗ у зустрічному бою (варіант)

 


 

Схема 31. Розгортання ГПЗ у бойовий порядок одночасним поворотом у бік противника (варіант)

 


 

Схема 32. Дії 2 сб підчас ведення зустрічного бою (грудень 1941 року)

 


 

Схема 33. Завдання і бойовий порядок мб під час виходу з оточення

 


 

Схема 34. Порядок десантування тактичного повітряного десанту (варіант)

 


 

Схема 35. Пункти (рубежі), привали, що призначаються на марші

 


 

Схема 36. Обстановка на 10.00 8.05 та рішення командира 1 мр на марш при дії в ГПЗ (варіант)

 


 

Схема 37. Розташування підсиленого механізованого батальйону на місці (варіант)

 


 

Схема 38. Підсилена мр у сторожовому загоні (варіант)

 


 

Схема 39. Організація буферної зони (варіант)

 


 

Схема 40. Розгортання миротворчих підрозділів в районі (варіант)

 


 

Схема 41. Обладнання пункту спостереження (варіант)

 


 

Схема 12. Порядок огляду із пункту спостереження (варіант)

 


 

Схема 43. Організація патруля —засідки (варіант)

 


 

Схема 44 Обладнання постійного контрольного пункту (варіант)

 


 

Схема 45. Оборона штаб - квартири (варіант)

 


 

Схема 46. Організація конвою (варіант)

 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.007 сек.