Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Задачі практичної частини

Завдання, література та критерії оцінювання відповідей

до іспиту з дисципліни "Електроніка і мікросхемотехніка"

навчального плану освітньо-професійного напряму підготовки

050201 – Системна інженерія

Структура і кількість індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання студенту містить 3 питання теоретичної частини (елементи і схеми аналогової схемотехніки) та 1 задачу практичної частини. Кількість варіантів індивідуальних завдань – 30.

Питання теоретичної частини

1. Поясніть, що таке напівпровідники (чисті і домішкові). Вкажіть їх властивості. Охарактеризуйте процес генерації пар електрон-дірка. Дайте поняття електронно - діркової провідності.

2. Що таке р-n перехід? Поясніть поведінку з-n переходу при прямому і зворотному вмиканні. Наведіть ВАХ р-n переходу.

3. Наведіть умовне позначення та вольт- амперну характеристику випрямного діода. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування. Типи пробоїв р-n переходу.

4. Наведіть умовне позначення та вольт- амперну характеристику стабілітрона. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування. Наведіть схему вмикання стабілітрона в роботу.

5. Наведіть умовне позначення та вольт- фарадну характеристику варикапа. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування.

6. Наведіть умовне позначення та вольт- амперну характеристику фотодіода. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування.

7. Наведіть умовне позначення та вольт- амперну характеристику світлодіода. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування.

8. Наведіть умовне позначення та вольт- амперну характеристику тунельного діода. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування.

9. Наведіть умовне позначення та вольт- амперні характеристики оптрона. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування.

10. Що таке біполярний транзистор? Типи біполярних транзисторів? Поясніть їх будову і принцип дії, наведіть умовні позначення. Співвідношення струмів в транзисторній структурі.

11. Статичні характеристики біполярного транзистора. Охарактеризуйте режими роботи біполярного транзистора. Їх застосування.

12. Основні схеми вмикання біполярних транзисторів та їх характеристики.

13. Як будується динамічна характеристика транзистора? У яких режимах може працювати транзистор? Дайте поняття навантажувальної прямої і робочої точки.

14. Що таке польовий транзистор? Які є різновиди польових транзисторів? Поясніть будову і принцип дії ПТ з керуючим р-n переходом, наведіть умовні позначення та вольт-амперні характеристики.

15. Що таке польовий транзистор? Які є різновиди польових транзисторів? Поясніть будову і принцип дії ПТ з ізольованим затвором із вбудованим каналом (МОН), наведіть умовні позначення та вольт-амперні характеристики.

16. Що таке польовий транзистор? Які є різновиди польових транзисторів? Поясніть будову і принцип дії ПТ з ізольованим затвором із індукованим каналом (МОН), наведіть умовні позначення та вольт-амперні характеристики.

17. Електронні ключі на біполярних та польових транзисторах. Наведіть електронні схеми. Опишіть принцип дії. Поясніть, які переваги надає використання транзисторних ключів?

18. Наведіть умовне позначення та вольт- амперні характеристики тиристора. Поясніть його принцип дії та спосіб застосування.

 

19.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

20.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

21.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.

 


 

22.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


23.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

24.


 

Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


25.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

26.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

27.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

28.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

29.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.

 

 


 

 

30.


 

 

Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

 

31.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

32.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

33.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

 

34.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


 

 

35.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


36.


Поясніть призначення всіх елементів схеми та принцип її роботи, наведіть її характеристики та основні параметри, назвіть приклади її використання на практиці.


37. Підсилювачі змінного струму низької частоти. Принцип каскадної побудови. Основні технічні показники.

38. Нелінійні та лінійні спотворення у підсилювачах змінного струму. Способи їх усунення.

39. Побудуйте амплітудну характеристику підсилювача. Дайте поняття динамічного діапазону. Що таке коефіцієнт підсилення?

40. Побудуйте амплітудно-частотну характеристику підсилювача. Дайте поняття полоси пропускання. Що таке коефіцієнт корисної дії?

41. Чому виникає потреба у температурній стабілізації підсилювача і як вона забезпечується? Що таке зворотні зв’язки в підсилювачах і як вони впливають на їхні параметри та характеристики?

42. Основні режими (класи) роботи підсилювачів. Вибір режиму спокою.

43. Дайте поняття режиму спокою, напрузі зміщення, робочої точки.

44. Коли виникає необхідність у підсиленні сигналів постійного струму? Поясніть, які проблеми виникають при підсиленні сигналів постійного струму?

45. Що таке дрейф нуля? Причини дрейфу нуля та способи його зменшення.

46. Що таке операційний підсилювач, як він побудований і які його властивості? Наведіть амплітудну характеристику.

47. Наведіть схеми ввімкнення операційного підсилювача. Поясніть принцип дії.


Задачі практичної частини
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.003 сек.