Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Критерії оцінювання результатів іспиту

За оцінкою якості відповідей на поставлені завдання теоретичної і практичної частин визначається повнота і правильність виконання завдання в цілому.

Оцінка за виконання кожної задачі визначається за чотирибальною системою відповідно до основних критеріїв та показників рівня знань, умінь, навичок, які проявив студент.

Основні показники оцінок знань студентів за результатами виконання завдань:

Оцінка "Відмінно" виставляється за:

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний, логічний, обгрунтований, безпомилковий виклад матеріалу в письмовій формі;

- правильне, грамотне, охайне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів тощо;

- самостійне, впевнене і правильне застосування знань для конкретних умов;

- вміле формулювання висновків та узагальнень;

- відсутність помилок, суттєвих виправлень тощо.

Оцінка "Добре" виставляється за:

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний, логічний, обгрунтований, безпомилковий виклад матеріалу в письмовій формі;

- правильне, охайне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів тощо;

- правильне застосування знань для конкретних умов;

- формулювання висновків та узагальнень.

Оцінка "Добре" виставляється придопущенні окремих, несуттєвих помилок, виправлень.

Оцінка "Задовільно" виставляється за:

- знання і розуміння тільки основного програмного матеріалу в обсязі, який дозволяє принципово вірно виконати більшість завдань;

- спрощений виклад рішень задач;

- задовільне оформлення письмової роботи з використанням креслень, ескізів, тощо;

- застосування окремих знань для конкретних умов;

Оцінка "Задовільно" виставляється при наявності окремих суттєвих помилок.

Оцінка "Незадовільно" виставляється за:

-поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

- непослідовний виклад рішень з допущенням суттєвих помилок;

- неохайне оформлення письмової роботи;

- невміння робити узагальнення та висновки;

- невміння застосовувати знання у практичній діяльності.

 

 

Лектор дисципліни, асистент І.В. Щокотова

 

Затверджено на засіданні кафедри КСУ 18.10.20013р., протокол № 3.

 

Зав. кафедри, к.т.н., доцент В.Д.Черв'яков
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.