Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


ФОРМИ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ

· зошит для лекцій;

· зошит для практичних занять;

· читацький щоденник;

· папка із самостійними роботами та ІНДЗ.

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Поточний контроль. Поточний контроль спрямований на перевірку систематичності роботи студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. Здійснюється під час проведення аудиторних та позааудиторних занять. Форми проведення поточного контролю визначаються викладачем. Результати поточного контролю фіксуються в журналі успішності академгрупи.

Модульний контроль. Модульний контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивчення окремого модуля за результатами опанування теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого модулем. Форми проведення модульного контролю – контрольна робота, тестування, усне опитування (колоквіум). Модульний контроль може бути проведений під час практичних занять або в позааудиторний час. До модульного контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, що є складовими модуля.

Підсумковий контроль.Підсумковий контроль здійснюється як підсумок роботи студента протягом вивченнянавчальної дисципліни. Форма контролю співбесіда (або письмовий екзамен).

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль   Індивідуальна робота Підсумковий контроль Підсумкова оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 20 балів 40 балів 100 балів
40 балів

 
Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.