Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


СЕМАНТИЧНИЙ.

СИНТАКСИЧНИЙ.

МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИЙ.

МОРФОЛОГІЧНИЙ.

Основні типи словотвору.

Словотвір – розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення. (лексичні одиниці за структурою і способом творення їх).

Основними типами словотвору є морфологічний, морфолого-синтаксичний, семантичний та фонетично-морфологічний.

1. Морфологічне словоскладення(за допомогою з’єднувальних морфем (англ.) -s, -i-, -o-, (нім) -(e)s-, -(e)n-, -e-, (укр., рос.) -о- тощо): Afroamerican, salesperson, frühlingsgrün, wahrheitsliebend, sorgenkrank самолет, водоканал.

2. Афіксація.(префіксація, суфіксація).

3. Редуплікація (подвоєння основ):рос. еле-еле, чуть-чуть, дурак-дураком; англ. ping-pong, ding-dong; нім. Klingklang (дзвін), kling-kling (дзинь-дзинь), soso (так собі).

4. Телескопія (контамінація): smog (smoke+fog); motel (motor+hotel); brunch (breakfast+lunch).

5. Скорочення(власне скорочення, абревіація):

Власне скорочення:

1). кінцеве скорочення: doc(tor), lab(oratory);

2). початкове скорочення: (tele)phone, (air)plane, (Al)Fred;

3). скорочення всередині: math(ematic)s, spec(tacle)s;

4). змішане скорочення: (in)flu(enza), (re)frige(rator), (E)Liz(abeth).

Абревіація:

1). Акроніми (читаються згідно правил орфоепії, як ціле слово) НАТО, UNO, UNESCO;

2). Алфавітні абревіації: FBI, USA, BBC, МЧС, СССР;

3).Складні абревіатури (перший компонент – літера, другий – слово): A-bomb, V-day, L-driver, U-turn.

4).Графічні абревіатури (для економії місця в тексті): Mr, ft., ltd, usu., p.p., X-mas; a.d.D. (an diesem Datum у вказаний день), АК (Arbeitskraft рабоча сила).

5). Латинські абревіатури: etc., e.g., cf.

6. Зсув наголосу: з'амок–зам'ок, 'object–obj'ect.

7. Чергування звуків: food–feed, gold–gild, бежать–бег.

8. Зворотний словотвір(відкидання суфіксу): babysitter–to babysit__

1. Конверсія(перехід з однієї частини моди до іншої): work–to work,

2. Лексикалізація фори множини іменників: good–goods, look–looks, particular–particulars, troop–troops, specific–specifics, green-greens.

3. Субстантивація: leben (жити)–das Leben (життя), sprechen (розмовляти)–das Sprechen (розмова), die Sprache (мова); rich (заможний)–the rich (заможні люди), young (молодий)–the young (молодь), хворий, мороженое.

4. Ад’єктивація:нім. das Licht→licht (легкий, світлий), interesting, exciting, tired.

5. Зіставне словоскладення (юкстапозиція) (без з’єднувальної морфеми): die Fahrkarte (проїзний квиток), der Bahnhof (вокзал), treffsicher (точний, вірний), überglücklich (дуже щасливий), schoolboy,.

Універбація(інтеграція словосполучення у складне слово): Ростов-на-Дону, мать-и-мачеха, forget-me-not, blackboard, Fergissmeinnicht.

1. Метафора: лев (про людину), заєць (безбілетний пасажир), хробак (про людину), plum (ласий шматок), evergreen (вічно молодий, не старіючий), doormat (“хробак”, безхарактерна людина), sugar (любий, солоденький, золотко), half-baked (непродуманий; неопрацьований).

2. Метонімія:морда (про людину), язикатий,loudmouth – крикун, frog – француз (жаба є об’єктом, що вживається у їжу французами), blinder – яскрава подія, шоу, що може сильно вразити (засліпити) глядачів, bigmouth (хвалько, базікало), white-collar (службовець), bluestocking (вчена, неемоційна жінка, педантка, “синя панчоха”), lazybones (ледар), bluebeard (дружиновбивця), brainy (тямовитий; тямущий; дотепний; розумний), cheeky (нахабний), cloak-and-dagger (шпигунський).
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Народна етимологія топонімів | Суть та організація безготівкових розрахунків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.