Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Встановити централізоване адміністрування. Служба безпеки висту­пає, перш за все, в ролі радника або консультанта керівника підприємства, і не може нав'язувати методи (засоби) ІБ.

Безперервно управляти ризиками. ІБ варто надавати постійну увагу, щоб гарантувати адекватність і ефективність засобів контролю. Як було зазначено раніше, сучасні ІТ і суміжні технології, також як і чинники, пов'язані з ІБ, постійно змінюються.

Встановити відповідальність керівників підрозділів і керівників, які бе­руть участь у програмі забезпечення безпеки. Керівники по­винні нести пер­винну відповідальність за визначення рівня безпеки ІС. Саме вони найбіль­шою мірою здатні визначити, який з інформаційних ре­сурсів є найбільш критичним, а також можливий вплив на ефективну роботу, у разі порушення його ці­ліс­ності, конфіденційності або доступності. Таким чином, залучаючи їх до вибо­ру засобів контролю можна гарантувати, що засо­би контролю задовільняють поставленим вимогам, і будуть успішно впроваджені.

Оцінити ризик і визначити потреби. Оцінювання ризику є першим кроком реалізування програми забезпечення ІБ. Безпеку розглядатимемо як набір політик безпеки і відповідних засобів контролю, призначених для без­печного функціонування ІС та змен­шення від­повідних ризиків. Таким чином, визначення ризиків, пов'я­заних з ІБ – відправна точка циклу управління ІБ.

Основні принципи розроблення системи управління інформаційною безпекою

Визнати інформаційні ресурси в якості істотних (невід'ємних) активів підрозділів підприємств. Визнання ризиків ІБ вищим менеджментом під­приємств, а також набору заходів, спрямованих на визначення та управління цими ризиками є важливим чинником розвитку програми забезпечення ІБ. Такий підхід до менеджменту дозволить гарантувати, що ІБ серйозно роз­глядається і на більш низьких організаційних рівнях, а фахівці з ІБ забезпе­чені ресурсами, необхідними для ефективного здійснення прог­рами. Розро­бити практичні процедури оцінювання ризиків. Існують різні мето­дології оцінювання ризику, починаючи від неформального обговорення ризику і закінчуючи досить складними методами, які передбачають вико­рис­тання спеціалізованого ПЗ. Проте, світовий досвід успішних процедур управ­ління ризиками описує відносно простий процес, який перед­бачає участь різних служб із залученням фахівців зі знан­нями відповідних процесів, технічних фахівців і фахівців в галузі ЗІ.

Розуміння ризиків не передбачає їх точного кіль­кісного визначення, включаючи вірогідність інциденту або вартість збит­ків. Такі дані не­доступні, тому що втрати можуть бути не виявлені, а ке­рівництво не пос­тав­лено до відома. Крім того, дані про повні витрати на усунення збит­ків, викликаних слабкими механізмами контролю безпеки, а також операцій­ної вартості цих механізмів (механізмів контролю) обмежені. Через постійні змі­ни технологій, а також програмних засобів та інструментів, доступних зло­вмисникам, засто­сування статистичних даних, зібраних у попередні роки є сумнівним. У результаті важко, якщо це взагалі можливо, достеменно по­рів­няти вартість коштів контролю з ризиком втрати щоб виз­начити який засіб контролю є найбільш рентабельним. У будь-якому випад­ку, фахівці в галузі ІБ повинні покладатися на найбільш повну інфор­мацію, доступну їм при ухваленні рішення про вибір необхідних засобів (методів) контролю.

Визначити групу адміністрування для виконання ключових дій. У цілому, група адміністрування повинна бути:

· каталізатором (прискорювачем) процесу, гарантувати, що ризики ІБ розглядаються безперервно;

· центральним консультаційним ресурсом;

·

 
 

засобом доведення до керівництва підрозділів підприємств інформації про стан ІБ та прийнятих заходах.
Переглядів: 379

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Організаційні принципи управління інформацій­ною безпекою | Використовувати отримані результати для координування майбутніх зусиль і підвищення відповідальності керівництва

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.