Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Тема 3.1. Дешифратори, шифратори, мультиплексори, селектори

Розділ 3. Схемотехніка комбінаційних схем

Офіційне з'ясування обставин у справі

(ст. 11 КАС України)

Принцип офіційного з'ясування обставин у справі є принципом адміністративного судочинства. Він обумовлює основні відмінності адміністративного судочинства від цивільного. Офіційність полягає в активній ролі суду і за своїм змістом обмежує дію принципів змагальності і диспозитивності. Відповідно до цього принципу суд з власної ініціативи повинен виявити і витребувати докази, яких, на його думку, не вистачає. В адміністративному процесі суд уповноважений вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять.

 


[1] Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) від 2 листопада 2004 року // Офіційний вісник України. - 2004. - №45. - Ст. 2975.

[2] Див. §40-41 Рішення Європейського Суду з прав людини у справі “Хорнсбі проти Греції” від 19 березня 1997 року (Judgment of the EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS: HORNSBY v. GREECE, 19 March 1997, Published in Reports 1997-II).

Дешифратор (Decoder)

 

Дешифратором називається функціональний вузол комп’ютера призначений для перетворення кожної комбінації вхідного двійкового коду в керуючий сигнал лише на одному із “m” виходів. Цей сигнал називається активним.

Якщо дешифратор має n входів і m=2n – виходів, то такий дешифратор є повним. Якщо число виходів менше 2n, то дешифратор називають неповним.

Умовно графічне позначення дешифратора приведене на рис. 1.

Рис. 1. УГП дешифратора: а) на функціональних схемах; б, в, г) на принципових.

 

У схему дешифраторів вбудовуються один, два або три стробуючих (дозволяючих) входи, наприклад Е рис. 1 або рис. 2. при наявності дозволу дешифратор працює, при його відсутності всі виходи дешифратора пасивні.

Рис. 2 Рис. 4. Рис. 3.   Використання входів дозволу дає змогу досить просто будувати схему дешифратора більшої розрядності вхідного коду. З’єднання двох три розрядних дешифраторів дає декодування чотирозрядного коду, показано на рис. 3. Інтегральна мікросхема КР1533ИД4 – це здвоєний дешифратор 2→4 з інверсними виходами. Цю ІС дешифратора можна використовувати для побудови 8-ми канального дешифратора, рис. 4. В комп'ютерах дешифратори використовують для виконання таких операцій: ü дешифрації коду операції, записаного в регістр команд процесора, що за­безпечує вибір потрібної мікропрограми; ü перетворення коду адреси операнда в команді в керуючі сигнали вибору за­даної комірки пам'яті в процесі записування або читання інформації; ü забезпечення візуалізації на зовнішніх пристроях; ü реалізації логічних операцій та побудови мультиплексорів і демультиплексорів.  

 

Шифратор (Coder)

Шифратором називається функціональний вузол комп’ютера, призначений для перетворення вхідного m-розрядного універсального коду у вихідний n-розрядний двійковий позиційний код. Умовні графічні позначення шифраторів на схемах показані на рис. 5.

Рис.5. УГП шифратора: а) на функціональних схемах; б) на принципових схемах.

 

Шифратор має певну кількість входів, причому в кожен момент часу тільки один з них може бути активізованим, в результаті чого шифратор формує двійковий код, структура якого залежить від того, який із входів був у стані збудження.

Задача. Визначити стан виходів шифратора на рис. 6, якщо вхід 5 активізований, а на рис. 7 активізований 6 вхід. Вказати рівні сигналів на входах та виходах шифратора.

 

 


Рис. 6. Рис. 7.

У цифрових пристроях шифратори використовують для таких операцій:

ü Перетворення унітарного вхідного коду у вихідний двійковий позиційний код;

ü Введення десяткових даних з клавіатури;

ü Позначення старшої одиниці в слові;

ü Передача інформації між різними пристроями при обмеженому числі ліній зв’язку.

Одне з основних застосувань шифратора — введення даних з клавіатури, на­приклад, десяткових цифр. Натискання клавіші з десятковою цифрою 0, 1, …, 9 ма­ють приводити до передачі в цифровий пристрій двійково-десяткового коду цієї циф­ри. Для цього використовується неповний шифратор "з 10 в 4".

Шифратори, які при одночасному натисканні декількох клавіш виробляють код тільки старшої цифри, називаються пріоритетними. Пріоритетні шифратори, які призначені для пошуку старшої (лівої) одиниці в слові та формування на виході двій­кового номера шуканого розряду, називаються покажчиками старшої одиниці. Їх застосовують у пристроях нормалізації чисел з плаваючою комою, в системах з пріоритетним обслуговуванням запитів на переривання роботи комп'ютера.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Забезпечення обвинуваченому права на захист | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:


 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.