Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Ocнoвнi визначення здоров'я

МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ТА СОЦIАЛЬНI ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ'Я

(слайд 82)

Вивчення різних аспектів здоров'я як якісної цiнностi людини та суспiльства, вивчення складних взаємозв’язків мiж чинниками навколишнього середовища та здоров'ям людей є важливим завданням дисциплiни «Безпека життєдіяльності та цивільний захист».

Для людини немає більшої цiнностi, нiж життя та здоров'я. Протягом багатовiкової icтopiї людства на різних етапах розвитку суспiльства вивченню проблем здоров'я завжди придiлялася велика увага. Фахiвцi з різних наук робили спроби проникнути в таємницi феномену здоров'я, визначити його сутність, щоб навчитися вміло керувати ним, економно використовувати здоров'я протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження,

Нинi iснує понад 200 рiзноманiтних за напрямком, структурою та змiстом визначень поняття «здоров'я».

Здоров'я - це природний стан органiзму, який характеризу­ється його рiвновагою з навколишнiм середовищем i вiдсутнiстю будь-яких хворобливих змiн. Здоров'я людини визначається комплексом бiологiчних (спадкових i набутих) i соцiальних чинникiв. Ocтaннi мають настiльки важливе значення для підтримки стану здоров'я або появи i розвитку хвороби, що у преамбулi статуту Всесвiтньої органiзацiї охорони здоров'я (ВООЗ) зазначено:

«Здоров'я - це стан повного фiзичного, духовного i соцiального благополуччя, а не тiльки вiдсутнiсть хвороб i фiзичних вад».

(слайд 83)

Таке визначення поняття «здоров'я» є найбiльш чiтким, зрозумiлим i повним, враховує бiологiчнi, соцiальнi, економiчнi, нaукoвi, етичнi аспекти проблеми.

У системi «людина - життєве середовище» визначають три взаємопов'язанi piвнi здоров'я - суспiльний, груповий та iндивiдуальний.

(слайд 84)

Перший рiвень - суспiльний - характеризує стан здоров'я населення загалом i виявляє цiлiсну систему матеріальних та духовних вiдносин, якi iснують в суспiльствi.

Другий - групове здоров'я, зумовлене специфікою життєдiяльностi людей трудового чи сімейного колективу та безпосереднього оточення, в якому перебувають його члени.

Третiй - iндивiдуальний рiвень здоров'я, який сформовано як в умовах усього суспільства та групи, так i на ocнoвi фiзiологiчних i психiчних особливостей iндивiда та неповторного способу життя, який веде кожна людина.

Індивiдуальне здоров'я - абсолютна i непересічна цiннiсть, яка перебуває на найвищому щаблi iєрархiчної шкали цiнностей, а також у системі таких філософських категорій людського буття, як інтереси та ідеали, гармонія, зміст i щастя життя, творча праця, програма та ритм життєдiяльностi. Кожен фахівець, кожен член суспільства повинен мати знання про здоров'я як бiологiчну, психологiчну, соцiальну категорiю з метою можливого проведення оцiнки та аналiзу свого здоров'я, з одного боку, та вирішення поточних i перспективних завдань щодо охорони та змiцнення суспiльного здоров'я, з iншого.

Видiляють три складовi здоров'я:

Бiологiчна - початкове здоров'я передбачає досконалість саморегуляції організму, гармонію фiзiологiчних процесiв як наслiдок максимуму адаптації.

Психологічна - це вiдсутнiсть хвороби, але швидше заперечення її у значенні подолання (здоров'я не лише стан органiзму, а й стратегія життя людини).

Соціальна - здоров’я є мiрою соцiальної активності, ставлення людського iндивiда до cвіту.

(слайд 85)

Поняття «здоров'я» містить бiологiчнi ознаки i розглядається як природний стан. Перші елементи здоров'я передаються дитині вiд батьків. Із розвитком людини змінюється i її здоров'я. Бiологiчнi ознаки здоров'я передбачають фiзiологiчно нормальний стан i функціонування організму, тобто такий стан, за якого перебіг формотворчих, фiзiологiчних i бiологiчних процесiв в органiзмi підпорядковується доцільним бiологiчним процесам.

Оскiльки людина є соціальною істотою, то її здоров'я є соціальною цiннiстю i передумовою для соцiологiзацiї особистості, для її «обростання» суспільними відносинами, включення в ритм та життя суспільної системи.

Здоров'я є своєрідним дзеркалом соціально-економічного, екологічного, демографічного і санітарно-гігієнічного благополуччя країни, одним із соціальних індикаторів суспільного прогресу, важливим чинником, який впливає на якість та ефективність трудових ресурсів.

Оцінюючи здоров'я, потрібно пам'ятати, що дефіцит здоров'я може проявитися через третій стан, відмінний від понять «здоров'я» і «хвороба», Він характеризується тим, що організм здається здоровим, але працює в зміненому, умовно нормальному на цей час режимі. У цьому стані відзначається невпевненість у самопочутті: немає хвороби, але немає й повного здоров'я. Очевидно, це виникає, коли порушуються чи змінюються зворотні зв'язки у функціонуванні внутрішніх систем організму або в системі взаємодії внутрішніх структур організму і зовнішнього середовища. Третій стан в основному характерний для прояву таких змін в організмі, що передують хворобі. Більше ніж половина людей має прояви третього особливого фізіологічного стану. Якщо хвороба триває якийсь обмежений час, то передпатологічний стан, стан непевного здоров'я, напруження адаптації - роками, десятиріччями, а то й протягом усього життя. У такому стані людина реалізує лише частину своїх психофізіологічних можливостей і тому часто не може досягти головної мети свого життя.

З метою оцінки здоров'я населення, на думку вчених, цілком припустимо використовувати такі демографічні показники, як смертність, дитяча смертність і середня очікувана тривалість життя, тому що демографічні показники - це ще й дуже місткі інтегратори, що характеризують процес розвитку.

Нині медицина має багатий досвід боротьби з хворобами, але не має такого досвіду стосовно зміцнення здоров'я здорових. Не розроблено етичних, психологічних і правових принципів взаємовідносин лікаря і здорової людини. Є епідеміологія хвороб, але немає епідеміології здоров'я. Ми не вміємо визначати та вимірювати рівень здоров'я, кількісно виявляти його динаміку. Необхідно озброїти медицину методикою діагностичного контролю за здоров'ям здорових.

У світі сучасних наукових уявлень здоров'я як соціальне явище, яке має біологічну основу, є складною проблемою і визначається комплексом різних за своїм характером чинників, надзвичайно складно переплетених.
Переглядів: 2292

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Психічні властивості | Адаптація організму до змін чинників зовнішнього середовища

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.