Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


ПРОСТОРІ, ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ

ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ У

Кримінальний процесуальний закон, як і будь-який закон, має свої правила дії

в просторі, часі та за колом осіб. Вони викладені в ст.ст. 4, 5, 6 КПК України.

Кримінальний процесуальний кодекс у ст. 4 закріплює територіальну засаду

визначення дії кримінального процесуального закону у просторі, відповідно до

якого кримінальне провадження на території України здійснюються за нормами

КПК незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення. Згідно зі ст. 1

Закону України «Про державний кордон України», територією України є суша,

води, надра, повітряний простір, що обмежені лінією та вертикальною поверхнею,

яка проходить по цій лінії, і є державним кордоном України.

Державною територією є земна поверхня, територіальні й внутрішні води та

повітряний простір над ними, які перебувають під суверенітетом певної держави і на яких здійснюється державна влада. У структурі державної території України

виділяються: 1) суша, море, ріки, озера та інші водойми, надра землі в межах

кордонів України, а також повітряний простір над сушею і водним простором, у

тому числі й над територіальними водами (територіальним морем); 2) військові

кораблі, приписані до портів на території України, які перебувають під прапором

України у відкритому морі, у територіальних водах іншої держави або портах іншої

держави; 3) невійськові кораблі, які перебувають під прапором України у відкритому морі; 4) військові повітряні судна України, приписані до аеропортів на

території України, які під розпізнавальним знаком України перебувають у відкритому повітряному просторі, у повітряному просторі або на аеродромі іншої

держави; 5) невійськові повітряні судна України, приписані до аеропортів на території України, які під розпізнавальним знаком України перебувають поза її

кордонами у відкритому повітряному просторі. Військові кораблі та військові

повітряні судна на території іноземної держави користуються правом екстериторіальності, під яким розуміється повне виключення з-під юрисдикції

держави об'єкта або особи (вважається, що вони не покинули територію своєї

держави, національність якої мають).

На підставі Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18.04.61 р.

(ст.ст. 22-23) приміщення дипломатичних і консульських установ користуються

недоторканністю (консульські установи – за винятком випадків пожежі або іншого

стихійного лиха), тобто на території даних установ не можуть бути примусово

застосовані норми процесуального права приймаючої держави.

На іноземні судна і пасажирів, що перебувають на їхньому борті, і членів екіпажів під час перебування даних судів у територіальних водах і портах України поширюється кримінальний процесуальний закон України, за винятком випадків,

передбачених міжнародними договорами України з державами прапора судна.

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території

дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до

порту, розташованого в Україні (ч. 2 ст. 4 КПК України).

При виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом

(дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного

співробітництва застосовуються положення кримінального процесуального кодексу України. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України – за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Однак слід зазначити, що на прохання компетентного органу іноземної

держави, від якої надійшло доручення, може застосовуватися процесуальне

законодавство відповідної іноземної держави, якщо воно не суперечить

законодавству України (ч. 1 ст. 8 Конвенції про правову допомогу та правові

відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, ратифікованої

Верховною Радою України 10 листопада 1994 року). При цьому, залежно від стадії

кримінального судочинства, питання про можливість застосування процесуального

законодавства іншої держави вирішують Генеральний прокурор України або

Верховний Суд України.

Не вважається територією України територія, на якій розташовані

дипломатичні представництва інших держав в Україні, військові судна, що

приписані до портів на території інших держав і плавають під їх прапорами, що

перебувають у територіальних водах чи портах України, а також військові повітряні судна інших держав, приписані до аеропортів на їх території під їх розпізнавальним знаком, що перебувають у повітряному просторі чи на аеродромі України. На цих територіях правила провадження у кримінальних справах, встановлені КПК України, не діють, але можуть застосовуватись за згодою уповноважених представників відповідних держав.

Дія у часі. Конституційний Суд України в рішенні в справі про конституційне

звернення Національного банку України про офіційне тлумачення ч. 1 ст. 58

Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-

правових актів) від 09.02.99 р. вказав, що дію нормативно-правового акта в часі слід розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом законної сили і припиняється із втратою ним законної сили, тобто застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого ці події настали або мали місце.

В ч. 1. ст. 5 КПК України вказується, що процесуальна дія виконується, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями даного Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Чинність кримінального процесуального закону в часі полягає в тому, що органи досудового розслідування, прокурор, слідчий суддя і суддя (суд) застосовують процесуальні норми, що діють на момент кримінального провадження.

Це означає, що коли під час досудового розслідування чи судового провадження

кримінальний процесуальний закон змінюється, доповнюється чи замінюється

новим, то після набрання останнім чинності застосовуються нові процесуальні

норми, незалежно від того, коли було вчинено кримінальне правопорушення. Однак, якщо новий закон скасовує або обмежує те чи інше процесуальне право суб'єкта кримінального провадження в справах, які вже перебувають у провадженні органів досудового розслідування, прокурора чи суду, це право зберігається за ним до закінчення кримінального провадження. Отже, кримінальний процесуальний закон певною мірою має зворотну силу.

Однак нова кримінальна процесуальна норма не може обмежувати обсяг прав

і свобод особи, яка до набрання цією нормою законної сили була залучена до

кримінального процесу і користувалася даними правами і свободами, оскільки

згідно з ч. З ст. 22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні

змін у чинні закони не допускається звуження змісту і обсягу існуючих прав і

свобод.

За загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові

акти не мають зворотної дії в часі, якщо інше не вказано в законі або нормативно-

правовому акті. Конституція України в ч. 2 ст. 58 передбачає зворотну дію

нормативно-правового акта в часі, тобто можливість його застосування до подій і

дій, що мали місце до набрання чинності тільки у випадках, коли він пом'якшує або

скасовує юридичну відповідальність особи.

Частина 5 статті 94 Конституції України визначає, що будь-який закон

України набирає чинності через десять днів від дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Таким чином, вихідною точкою для визначення дати набрання чинності кримінальним процесуальним законом, під яким слід розуміти Кримінальний

процесуальний кодекс і всі ті зміни і доповнення, що були або можуть бути внесені

до нього у майбутньому, є день його офіційного оприлюднення і опублікування.

Норми кримінального процесуального закону діють до їхнього скасування чи

заміни новими нормами, а якщо норму було прийнято на певний строк – до

закінчення такого строку.

Кримінальна процесуальна норма втрачає чинність із моменту: а) її скасування або зміни нормативно-правовим актом рівного або вищого за юридичною силою, б) набрання чинності новою нормою, що регламентує ті ж правовідносини, в) закінчення строку (припинення дії умови), на який дана норма була прийнята, г) від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про неконституційність законів та інших нормативно-правових актів або їхніх окремих частин (ч. 2 ст. 152 Конституції).

Дія кримінального процесуального закону щодо осіб означає, що під час кримінального провадження на території України норми КПК застосовуються у

справах про злочини:

1) громадян України;

2) осіб без громадянства;

3) іноземців, за винятком осіб, які користуються правом дипломатичним

імунітетом.

Громадянином України є особа, яка отримала громадянство України

(громадянство – правовий зв'язок між фізичною особою і певною державою, що

знаходить свій прояв у їхніх взаємних правах і обов'язках) у порядку,

передбаченому законами України і міжнародними договорами; іноземцем – особа,

яка не має громадянства України і є громадянином (підданим) іншої держави або

держав; особою без громадянства – особа, яку жодна з держав відповідно до свого

законодавства не вважає своїм громадянином. Документами, що підтверджують

громадянство України, є: а) паспорт громадянина України (паспорти колишнього

СРСР із позначкою про приналежність особи до громадянства України втратили

чинність із 01.09.2002 р.); б) свідоцтво про приналежність до громадянства України

(для осіб віком до 16 років); в) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

г) тимчасове посвідчення громадянина України; д) проїзний документ дитини; є)

дипломатичний паспорт; ж) службовий паспорт; з) посвідчення особи моряка; і)

посвідчення члена екіпажа; й) посвідчення особи на повернення в Україну (ст.ст. 1,

5 Закону України «Про громадянство України» № 2235 від 18.01.2001 р.). Слід

враховувати, що згідно з ч. 2 ст. 20 Закону України «Про громадянство України»

«громадянин України, ...щодо якого оформляється втрата громадянства, до набрання чинності рішенням про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України».

На підставі ст. 25 Конституції України громадянин України не може бути виданий іншій державі.

Визначення за особою статусу іноземного громадянина пов'язане зі встановленням двох ознак:

а) відсутності в особи громадянства України;

б) приналежності особи до громадянства іншої держави (держав).

Приналежність особи до громадянства іноземної держави встановлюється

наявністю закордонного паспорта або документа, що його замінює. Іноземні

громадяни (за винятком осіб, які користуються правом дипломатичної

недоторканності) мають національні паспорти або посвідки на проживання

встановленого зразка, які реєструються в органах внутрішніх справ або інших

установ (у які прибув громадянин через кордон). Відповідно до листа МВС України

№ 729 від 20.10.99 р., іноземні громадяни тимчасово (без дипломатичного статусу)

перебувають в Україні за своїми національними паспортами з відповідною

українською візою на право в'їзду і перебування в Україні. Національні паспорти

цих іноземних громадян, у т.ч. тих, які працюють в Україні, мають бути зареєстровані протягом трьох днів в органах внутрішніх справ на термін дії української візи. Іноземці, які вчаться в навчальних установах України, реєструються на термін дії угоди на навчання в конкретному навчальному закладі.

Термін дії української візи при цьому не враховується. Іноземні громадяни, які тимчасово перебувають в Україні і в'їжджають безвізово, відповідно до міжурядових угод, повинні зареєструвати свої національні паспорти протягом трьох днів в органах внутрішніх справ.

Особи без громадянства проживають в Україні на підставі українських документів – посвідки на проживання в Україні для осіб без громадянства з позначкою про реєстрацію. Особи без громадянства, які тимчасово в'їхали в Україну із країн їхнього постійного проживання, повинні зареєструвати в органах внутрішніх справ свої документи, видані державами їхнього постійного проживання на термін дії в'їзної української візи. Особи цієї категорії, які в'їхали в Україну на навчання, реєструють свої документи в органах внутрішніх справ на термін дії угоди на навчання.

На підставі ч. 1 ст. 10 КК особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, в разі вчинення ними злочину за межами України не можуть бути видані

іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності або суду.

Разом з тим, зазначене обмеження не встановлене щодо видачі для відбування покарання осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні.

Біженці проживають в Україні на підставі посвідчень біженця, виданих міграційними службами Державного комітету у справах національностей і міграції

України. Ці особи повинні зареєструватися в органах внутрішніх справ на термін дії посвідчення біженця.

Коло осіб, які користуються правом дипломатичної недоторканності, визначене Віденською конвенцією про дипломатичні зносини від 18.04.61 р. (ратифікованою Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21.03.64 р.) і Положенням про дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав в Україні, затвердженим Указом Президента України від 10.06.97 р. Належність до осіб, що користуються дипломатичною недоторканністю, підтверджується документами, що видаються Міністерством закордонних справ України (дипломатичними (консульськими) картками і дипломатичними паспортами, службові картки).

Особи, які користуються правом дипломатичної недоторканності, не можуть бути затриманими або заарештованими.

Відповідно до ч. 4 ст. 65 КПК України, не можуть без їхньої згоди бути допитані як свідки особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних представництв – без згоди представника дипломатичної установи. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд перед допитом зазначених осіб зобов'язані роз'яснити їм право відмовитись давати показання. Особи, які користуються правом дипломатичної недоторканності, мають право відмовитися від підпису будь-якого процесуального документа.

Заяви іноземних громадян, які користуються правом дипломатичної недоторканності, про вчинені щодо них або інших осіб злочини, не є згодою на їхній допит або виконання інших слідчих дій з їхньою участю. Виконання таких дій

можливе лише в тому разі, якщо про згоду взяти участь зазначено в заяві.

Можливість участі таких осіб у процесуальних діях з'ясовується через Міністерство закордонних справ України, для чого необхідно в письмовій формі

звернутися в консульське управління МЗС України.

Дипломатична недоторканність може бути:

• повна - обумовлює непідсудність в кримінальному провадженні судам України щодо будь-яких дій, незалежно від того, вчинені вони особою при виконанні її офіційних функцій чи в інших випадках, наприклад у побутових відносинах;

• обмежена - при ній непідсудність поширюється виключно на дії, вчинені

певною службовою особою під час виконання своїх офіційних функцій.

Однак, слід зауважити, що в ч. 2 ст. 6 КПК України зазначається: «кримінальне провадження щодо особи, яка користується дипломатичним імунітетом, може здійснюватися за правилами цього Кодексу лише за згодою такої особи або за згодою компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє така особа, у порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами України».

До осіб, на яких розповсюджується повна або обмежена дипломатична недоторканність, належать:

- Генеральний Секретар ООН, його помічники та інші посадові особи ООН, а

також члени їхніх сімей;

- представники іноземних держав, члени парламентських делегацій, а також

па підставі взаємності співробітники делегацій іноземних держав, які приїздять в

Україну чи проїжджають через її територію транзитом для участі в міжнародних

переговорах, міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними

дорученнями, члени сімей цих осіб, які їх супроводжують, якщо вони не є

громадянами України;

- дипломатичні агенти – посол, посланник, повірений у справах;

- члени дипломатичного персоналу дипломатичного представництва, які

мають дипломатичний ранг: радники, торгові представники, військові аташе, перші, другі та треті секретарі, заступники торгових представників, помічники аташе і члени сімей зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України;

- дипломатичні кур'єри при виконанні своїх обов'язків;

- дипломатичні агенти, які акредитовані в іншій державі і транзитом

проїжджають через територію України; члени їхніх сімей, які супроводжують

зазначених осіб або слідують окремо, щоб приєднатися до них або повернутися у

свою державу;

- дипломатичні агенти, які є громадянами України або постійно в ній

проживають,- лише щодо офіційних дій, вчинених ними при виконанні своїх

функцій;

- адміністративно-технічний персонал дипломатичних представництв і члени

його сімей;

- консульські посадові особи консульської установи, яким доручено виконання консульських функцій.

При з'ясуванні обсягу дипломатичного імунітету консульських посадових осіб

і консульських службовців, співробітників адміністративно-технічного та

обслуговуючого персоналу дипломатичних представництв, а також членів сімей цих осіб необхідно звертатись і до конкретних угод між Україною та відповідними

державами про заснування дипломатичного чи консульського представництва.

Цими угодами зазначеним особам на підставі взаємності може надаватися більший

обсяг імунітету, ніж це передбачається загальними міжнародно-правовими актами.

Також, слід зауважити, що іноземці й особи без громадянства, які перебувають

на території України, користуються тими ж правами і свободами, а також несуть ті

самі обов'язки, що і громадяни України, якщо інше не визначено в окремих законах.

Відповідно до ст. 19 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без

громадянства» законодавством України іноземцям гарантується недоторканність

особи, житла, невтручання в особисте життя, таємниця листування, телефонних

розмов і телеграфних повідомлень, повага їхньої гідності нарівні з громадянами

України. У силу ст. 29 зазначеного Закону іноземці, які вчинили злочини, несуть

відповідальність на загальних підставах.


Читайте також:

  1. ЧИННІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНУ У ПРОСТОРІ, ЧАСІ ТА ЩОДО ОСІБ
Переглядів: 761

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | Несуча можливість дернини. Стійкість дернини.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.