Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ КО ВСЕМ ТЕМАМ

Конституция Украины, принятая на пятой сессии ВРУ 28.06.1996 // Голос Украины. – 1996. – 13 июля.

Закон України «Про прокуратуру» ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 53, ст.793 ) ( Із змінами, внесеними згідно із законами, N 3314-IV (3314-15 ) від 11.01.2006. // ВВР. – 2006 – № 19-20. – Ст.156

Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 9. – Ст. 63, із змінами від 13.12.2005. // ВВР. – 2006. – № 1. – Ст. 18.

О государственной пошлине: Декрет Кабинета Министров Украины от 21 января 1993 г. // Голос Украины – 1993. – 12 февраля.

Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов’язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1258 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1596 від 15.11.2006 р.; № 627 від 13.04. 2007 р.)

О судебной экспертизе: Закон Украины от 25.02.94 г. // Голос Украины. – 1994. – 21 апреля.

Про судову экспертизу в кримінальних і цивільних справах. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.97г. – № 8 Украины http://www.scourt.gov.ua/.

О практике применения судами гражданского процессуального законодательства при рассмотрении заявлений об обеспечении иска. Постановление Пленума Верховного Суда Украины – № 9 от 22 декабря 2006 г. www. rada. gjv. ua.

Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Акад. курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів. – К.: Ін. Юре, 2005. – 622 с.

Тимченко Г.П. Тип цивільного судочинства: український тип розвитку // Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. Вип. 28. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С.382-388.

Цивільний процес: Навч. посіб. /А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін. – За ред. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. –С. 31-39.

Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (Складання судових процесуальних документів). – Харків: Х-в юридичний, 2005. – 640 с.

Зейкан Я.П. Коментар цивільного кодексу України – К.: Юридична практика. – 2006. – 560 с.

Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К.: Атіка, 2006. – 384 с.

Цивільний процес України: наук.- практ. посібник / С.Я. Фурса, С.В. Щербак, О.І. Євтушенко: Центр правового дослідж. – К.: КНТ, 2006. – 446 с.

Ярема А.Г., Давиденко Г.І. Новели цивільного судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2006 – № 10 (74). – С. 22-30.

Амельченко М.В. Принудительное исполнение решений: Учебное пособие для студентов специальности 0601 «Правоведение». – Донецк: ДонНУ, 2006. – 347 с.

Васильев С.В. Гражданский процесс: Учеб. пособие. – Изд. 2-е . – Харьков: Одиссей, 2007. – 511 с.

Кілічева Т.М. Цивільне процесуальне право: Навч. посіб. для вузів. – К. Центр. навч. л-ри, 2007. – 352 с.

Гражданский процесс: Учебник для Вузов / Е.А. Борисова, С.А. Иванова, Е.В. Кудрявцева и др., под ред. М.К. Треушникова. – 2-е изд.. перераб. и доп. – М. : Городець, 2007. – 783 с.

Амельченко М.В. Гражданский процесс: Учеб. пособие. – Донецк : Вебер, 2008. – 320 с.

Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса: теоретические начала и основне институты / Т.В. Сахнова. – М.: Волтерс Клівер, 2008. – 696 с.

 

 


Читайте також:

 1. Взаємозв’язок з освітніми системами інших країн, відповідність вищої освіти України світовому рівню.
 2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 3. Источники
 4. Источники питания сварочной дуги
 5. Источники питания сварочной дуги
 6. Источники питания сварочной дуги
 7. Источники питания сварочной дуги
 8. Источники питания сварочной дуги
 9. Источники питания сварочной дуги
 10. Источники питания сварочной дуги переменного тока.
 11. Источники питания сварочной дуги переменного тока.
 12. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими інформаційними системами управління.
<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.