Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


Internet- сайти

Порядок розробки, затвердження та розповсюдження МСБО

 

Основну роботу з розроблення МСБО веде Комітет з міжнародних бухгалтерських стандартів (КМСБО) – International Accounting Standards Committee (IASC).Метою діяльності Комітету є формулювання, видання та вдосконалення в інтересах суспільства стандартів бухгалтерського обліку, яких необхідно дотримуватись при поданні фінансових звітів, і сприяння їх прийняттю та дотриманню в усьому світі, поліпшення та погоджування регулюючих положень, стандартів бухгалтерського обліку і процедур, пов'язаних з наданням фінансових звітів

Визначення пріоритетних напрямів розроблення МСБО, дослідження наслідків дії запроваджених стандартів, надання консультаційних послуг членам правління та довіреним особам здійснює Консультативна рада зі стандартів.Відповідальністю ради є вирішення всіх технічних питань, включаючи прийняття нових Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), вже прийняті Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) і тлумачення стандартів Постійного комітету з тлумачень, проекти для обговорення і ухвалення нових тлумачень.

Однією із значущих міжнародних організацій, що займаються проблемами застосування МСБО, є Міжурядова робоча група експертів з міжнародних стандартів обліку та звітності.

Процес переходу до МСФЗ в країнах Європи супроводжується низкою проблем, зазначених у Доповіді про застосування МСФЗ в Європейському Союзі для Європейської комісії.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку значною мірою сприяли як поліпшенню, так і гармонізації фінансової звітності в усьому світі. Вони застосовуються:

- як основа національних вимог до бухгалтерського обліку в багатьох країнах;

- як міжнародний базовий підхід тими країнами, які розробляють власні вимоги (зокрема провідними розвиненими країнами, а також країнами, що розвиваються, такими як Китай і багато інших країн в Азії, Центральній Європі та СНД);

- фондовими біржами та регулюючими органами, які дозволяють іноземним або вітчизняним компаніям подавати фінансові звіти відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- міжнародними організаціями, такими як Європейська комісія, яка оголосила в 1995 p., що вона значною мірою покладається на КМСБО щодо досягнення результатів, які відповідають потребам ринків капіталу.

Слід мати на увазі, що МСБО не визначають порядок ведення бухгалтерського обліку. Вони описують загальні правила оцінки та подання інформації у фінансових звітах.

 

 

Питання для самоперевірки.

1. Яка мета створення Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?

2. Які цілі діяльності викладено у статуті Ради з МСБО?

3. Як називаються стандарти, які випускаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку?

4. В якій мірі Міжнародні стандарти фінансової звітності застосовуються банками України?

5. Що являє собою концептуальна основа складання та подання фінансових звітів, розроблена КМСБО та які складові вона охоплює?

6. В яких нормативно-правових актах викладено концепції фінансового обліку та звітності в Україні?

7. Проблеми практичного застосування принципів і методів МСБО в Україні?


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ літературИ

основна література

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 № 1576-XII : (Редакція станом на 18.05.2013). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/1576-12.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

4. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/851-15.

5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI (Редакція станом на 11.10.2013). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/go/514-17.

6. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» від 22.03.2012 № 4618-VI (із змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4618-17.

7. Про внесення змін в Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс] / Закон України від 12 травня 2011 року №3332-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/.

8. Наказ Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системі обліку та статистики» від 23 травня 1992 р. № 303 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/303/92.

9. Наказ Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року № 186 «Про затвердження спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку» (зі змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 року № 1706 «Програма реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1706-98-п.

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п.

12. Постанова Правління Національного банку України «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» № 210 від 06.06.2013 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1109-13.

13. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії застосування МСФЗ в Україні» від 24 жовтня 2007 р. № 911-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-р.

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про продовження терміну виконання заходів із застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні»від 17 березня 2011 р. № 2052-р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/.

15. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94.

16. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 1998 р. № 527 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03.

17. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.

18. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджена Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04.

19. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99.

20. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 року № 88. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.

21. Положенням «Про ведення касових операцій у національній валюті України», затверджене, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05.

22. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 і зареєстровано Міністерством юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 336/22868 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

23. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 628 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 липня 2013 р. за № 1223/23755 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. № 137 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 № 391/3685 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. № 92 і зареєстровано Міністерством юстиції України 18 травня 2000 № 288/4509 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 і зареєстровано Міністерством юстиції України 2 листопада 1999 № 75088/4043 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246 і зареєстровано Міністерством юстиції України 02 листопада 1999 № 751/4044 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 і зареєстровано Міністерством юстиції України 25 жовтня 1999 № 725/4018 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 р. № 20 і зареєстровано Міністерством юстиції України 11 лютого 2000 № 85/4306 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 р. № 91 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 травня 2000 № 284/4505 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 р. № 559 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 грудня 2001 № 1050/6241 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 р. № 181 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 серпня 2000 № 487/4708 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 грудня 1999 № 860/4153 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 січня 2000 № 27/4248 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 р. № 353 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 січня 2001 № 47/5238 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2001 р. № 205 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 травня 2001 № 433/5624 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 р. № 163 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 липня 1999 № 499/3792 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 серпня 2000 № 515/4736 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2002 р. № 147 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 березня 2002 № 269/6957 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 р. № 303 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 червня 2001 № 539/5730 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01.

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2001 р. № 344 і зареєстровано Міністерством юстиції України 30 липня 2001 № 647/5838 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01.

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 р. № 39 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 лютого 2011 № 189/18927 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00.

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 р. № 601 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 листопада 2003 № 1025/8346 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03.

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07 листопада 2003 р. № 617 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 листопада 2003 № 1054/8375 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03.

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2004 р. № 817 і зареєстровано Міністерством юстиції України 13 січня 2005 № 35/10315 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 і зареєстровано Міністерством юстиції України 03 червня 2005 № 612/10901 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05.

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 р. № 412 і зареєстровано Міністерством юстиції України 03 червня 2005 № 612/10901 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05.

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 р. № 415 і зареєстровано Міністерством юстиції України 26 травня 2006 № 610/12484 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.

49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 02 липня 2007 р. № 779 і зареєстровано Міністерством юстиції України 16 липня 2007 № 823/14090 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07.

50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин» : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2008 р. № 1090 і зареєстровано Міністерством юстиції України 12 вересня 2008 р. № 844/15535 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0844-08.

51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі акцій»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2008 р. № 1577 і зареєстровано Міністерством юстиції України 22 січня 2009 р. № 57/16073 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0057-09.

52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 35 «Податкові різниці» : Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 січня 2011 р. № 27 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 лютого 2011 р. № 212/18950 (із змінами та доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0212-11.

53. Лист Міністерства фінансів України «Методичні рекомендації щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності» № 04230-04108, від 29.07.2003 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.60.0.

54. Лист Міністерства фінансів України «Про облікову політику» № 31-34000-10-5/27793 від 21.12.2005 р. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2132.0.

55. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р. № 356 (зі змінами і доповненнями). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.893.0.

56. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами за простою та спрощеною формами ведення бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25 червня 2003р. № 422. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/basete/ua-cmwjne/.

57. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009р. №1327. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293611&cat_id=293536.

58. Методичні рекомендації із застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15 червня 2011 року № 720. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/file/link/340600/file/Методичні%20рекомендації%20із%20застосування%20регістрів%20бухгалтерського%20обліку%20малими%20підприємствами.pdf.

59. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1706-98-%EF.

60. Меморандум про взаємодію, співробітництво та координацію дій щодо запровадження в Україні Міжнародних стандартів фінансової звітності. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=295336&cat_id=29533.

61. Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 30.05.2007 № 200. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0656-07.

62. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом КМУ від 12.04.2012 р. № 578/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12.

63. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку : [підруч.] / М. Т. Білуха. – К. : 2000. – 692 с.

64. Буряк П. Ю. Облік на малих підприємствах [Текст] : навч. посіб. / П. Ю. Буряк, Л. Ю. Шевців; Львів. держ. фін. акад. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 438 с.

65. Бухгалтерський облік : [навч. посіб.]. / [Гольцова С. М., Плікус І. Й.]. – [2-ге вид.]. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 254 с.

66. Бухгалтерський облік в Україні : [навч. посіб. / Хом’як Р. Л., Лемішовський В. І., Воськало В. І. та ін.]. – Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 440 с.

67. Бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. посіб.] / за ред. Р. Л. Хом’яка, В. І. Лемішовського. – Л. : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 1220 с.

68. Васільєва Л. М. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за спрощеною формою: [навчальний посібник] / Л. М. Васільєва, Н. В. Бондарчук. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011. – 260с.

69. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік : теорія та практика : [посібник] / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 30 с.

70. Гарасим П. М. Організація обліку і звітності : [навчальний посібник]. / П. М. Гарасим, М. П. Гарасим, С. В. Приймак. – Львів : НВФ «Українські технології», 2012. –328 с.

71. Гончарук С. М. Практикум з навчальної дисципліни «Аудит видів діяльності» : [навчально-методичний посібник] / С. М. Гончарук. – ЛДФА, Львів : Видавництво ВТЗНВ, 2012. – 80 с.

72. Джулій Л. В. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу:

[навчальний посібник] / Л. В. Джулій, В. Г. Стрижова. – Хмельницький : ТУП, 2012. – 199 с.

73. Дробязко С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : [Навч.

посіб. / за заг. ред. П. Й. Атамаса] / Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 416 с.

74. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік : Основи теорії та практики : [підруч.] – [2-ге вид., переробл. і доповн.] / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – К. : Знання, 2009. – 422 с.

75. Ждан В. І. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посіб.]. / В І. Ждан, Є. Б. Хаустова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 284 с.

76. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: [навч. псібн. – 2-ге вид., випр. і доп.] / О. І. Кобилянська. – К. : Знання, 2007. – 471 с.

77. Костишина М. Т. Бухгалтерський облік в Україні : [Навч. Посібник]. / М. Т. Костишина, Р. Л. Хом'як, В. І. Лемішовський, В. І. Воськало. – Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 440 с.

78. Костюченко В. М. Консолідована фінансова звітність : міжнародний досвід і практика в Україні : [підручник] / В. М. Костюченко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 528 с.

79. Кучеренко Т. Є. Звітність підприємств : [підручник] / Т. Є. Кучеренко, В. С. Уланчук, О. Г. Шайко. – К. : Знання, 2008. – 350 с.

80. Лобода Н. О. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : [практикум] / Н. О. Лобода, М. Т. Костишина. – Львів : ЛДФА, 2011. – 252 с.

81. Лобода Н. О. Організація обліку: [навч. посіб.] / Н. О. Лобода, М. Т. Костишина, Киричук У. М., Демко М. Я. – Львів : ЛДФА, 2011. – 192 с.

82. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : [навчальний посібник] / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Т. : Навчальна книга – Богдан, 2012. – 625 с.

83. Лень В. С. Фінансовий облік : [навчальний посібник] / В. С. Лень. – К. : Видаництво «Академія», 2011. – 537 с.

84. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: [підручник] / О. В. Лишиленко. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – Київ : Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. – 670 с.

85. Лишиленко О. В. Теорія бухгалтерського обліку : [підруч.]. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 219 с.

86. Лука Пачоли. Трактат о счетах и записях / Лука Пачоли. – М. : Финансы и статистика, 1983. – 286 с.

87. Огійчук М. Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : [підручник] / М. Ф. Огійчук. – К. : Алерта, 2011. – 785 с.

88. Пантелеєв В. П. Фінансова звітність : [посібник] / В. П. Пантелеєв. – К. : Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, 2006. – 227 с.

89. Партин Г. О. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посібник] / Г. О. Партин, А. Г. Загородній, М. В. Корягін, О. С. Височан та ін. – Львів : Магнолія плюс, 2006 – 240 с.

90. Романів Є. М. Фінансовий облік : [навч. посібник] / Є. М. Романів, А. П. Шот. – Львів : ЛДФА, 2012. – 486 с.

91. Романів Є. М. Збірник нормативно-правових актів з фінансового контролю

: [Навчально-методичний посібник]. / Є. М. Романів, С. В. Приймак, С. М. Гончарук. – Львів : ЛДФА, 2011. – 212 с.

92. Сук Л. К. Фінансовий облік : [навч. посібн.] / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2012. – 255 с.

93. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [підручник] / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2007. – 1080 с.;

94. Чацкіс Ю. Д. Організація бухгалтерського обліку : [навч. посібник] / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 446 с.

95. Яремко І. Й. Теорія бухгалтерського обліку : [навч. посіб.]. / І. Й. Яремко. – Л.: «Новий Світ-2000», 2007. – 240 с.

96. Шара Є. Ю. Фінансовий облік : [навч. посібник] / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна, І. В. Соколовська-Гонтаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 235 с.

97. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: [підручник]. – [3-тє вид., переоб. і доп.]. / В. Г. Швець. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

98. Шот А. Фінансовий облік [практикум : навчальний посібник : вид. 2-ге, перероб. та доп. рекомендовано МОНмолодьспорт (Лист від 1/11-10924 від 22.11.2011р.)]. / А. Шот, С. Нікшич. –Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2012. – 236 с.

 

 

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

Періодичні видання

1. Газета «Все про бухгалтерський облік».

2. Журнал «Дебет Кредет».

3. Журнал «Бухгалтерія».

4. Журнал «Облік і аудит».

5. Журнал «Аудитор».

6. Журнал «Фінансова справа».

7. Журнал «Фінансовий контроль».

 

 

http://www. rada.kiev.ua

http://www. sta.gov.ua

http://www. buhgalteria.com.ua

http://www. vobu.com.ua

http://www. library.if.ua

http://www. dtkt.com.ua

http://www. cul.com.ua

http://www. uashops.com.ua

http://www. zakon.rada.gov.uа


Читайте також:

  1. Internet- торгівля , бізнес- портали, аукціон, Internet-банкінг
  2. Вартість Internetу для підприємств-користувачів. Internet-технології та формування бізнес-фокусу споживача.
Переглядів: 1240

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.02 сек.