Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


За редакцією В. Ф. Орленка

Частина 1. Механіка, молекулярна фізика і термодинаміка, електрика.

Загальна фізика

Олексин Д. І., Шляховий В. Л.

 

 

Рекомендовано методичною

комісією факультету

землеустрою та геоінформатики як конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання

 

Протокол № 2 від 14.11.05 р.

 

Рівне 2006

Конспект лекцій з дисципліни «Фізика, ч. 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика.» для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання (В. Ф. Орленко, Рівне: НУВГП, 2006, - 98 с.)

 

Редактор В. Ф. Орленко, канд. фіз. – мат. наук, доцент

 

 

Відповідальний за випуск В. Ф. Орленко, канд. фіз. – мат. наук, завідувач кафедри фізики

 

© Орленко В. Ф. 2006

© НУВГП, 2006

ВСТУП.. 5

 

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА.. 6

 

§ 1.1. Кінематика механічного руху. 6

§ 1.2. Швидкість і прискорення. 6

§ 1.3. Кінематика обертового руху матеріальної точки. 8

§ 1.4 Закони динаміки. Поняття маси, сили, імпульсу, імпульсу сили. Інерціальні системи відліку 9

§ 1.5. Імпульс системи. Закон збереження імпульсу. 10

§ 1.6. Центр мас (інерції) системи. Закон руху центра мас. 10

§ 1.7. Межі застосування класичного опису частинок. 11

§ 1.8. Основний закон динаміки поступального руху твердого тіла. 11

§ 1.9. Динаміка обертового руху твердого тіла відносно осі. Поняття моменту інерції, моменту сили та моменту імпульсу твердого тіла. 12

§ 1.10. Закон збереження моменту імпульсу твердого тіла відносно осі 14

§ 1.11. Поняття енергії і роботи. Робота сили. Потужність. 14

§ 1.12. Кінетична енергія. Теорема про зміну кінетичної енергії. 15

§ 1.13. Потенціальні і непотенціальні сили. 16

§ 1.14. Потенціальна енергія та її зв’язок з потенціальними силами. 16

§ 1.15. Потенціальна енергія гравітаційної взаємодії 17

§ 1.17. Повна механічна енергія. Закон збереження повної механічної енергії. 18

§ 1.18. Графічне представлення енергії 19

§ 1.19. Перетворення координат Галілея. 20

§ 1.20. Інерціальні системи відліку. Механічний принцип відносності 20

§ 1.21. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції 21

§ 1.22. Властивості простору і часу у класичній механіці 23

§ 1.23. Постулати спеціальної теорії відносності (СТВ). Перетворення Лоренца. 24

§ 1.24. Властивості простору і часу в релятивістській механіці (наслідки із перетворень Лоренца) 24

§ 1.25. Правила додавання швидкостей в релятивістській механіці 26

§ 1.26. Маса, імпульс і основний закон динаміки в релятивістській механіці 27

§ 1.27. Закон взаємозв’язку між масою і енергією.. 28

§ 1.28. Про єдиний закон збереження маси, імпульсу і енергії 30

§ 1.29. Гідростатика нестисливої рідини. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Закон Архімеда 30

§ 1.30. Рух ідеальної рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі 31

§ 1.31. Гідродинаміка в’язкої рідини. Сила Стокcа. 32

 

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ФІЗИКИ І ТЕРМОДИНАМІКИ.. 33

 

§ 2.1. Статистичний і термодинамічний методи дослідження. Тепловий рух. Основні поняття. 33

§ 2.2. Рівняння стану ідеального газу. 33

§ 2.3. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів. 35

§ 2.4. Середня квадратична швидкість молекул. Молекулярно-кінетичне тлумачення температури 36

§ 2.5. Розподіл Максвела молекул за швидкостями та енергіями. 37

§ 2.6. Барометрична формула. Розподіл Больцмана частинок у потенціальному полі 39

§ 2.7. Внутрішня енергія системи. Теплота і робота. 40

§ 2.8. Робота розширення (стискання) газу. 41

§ 2.9. Перше начало термодинаміки та його застосування до ізопроцесів. 42

§ 2.10. Середня кінетична енергія молекул. Внутрішня енергія ідеального газу. 43

§ 2.11. Теплоємність газів. Недоліки класичної теорії теплоємностей. 43

§ 2.12. Адіабатичний процес. Рівняння Пуасона. 45

§ 2.13. Оборотні та необоротні процеси. Цикли. 46

§ 2.14. Цикл Карно. Максимальний ККД теплової машини. 47

§ 2.15. Друге начало термодинаміки. Нерівність Клаузіуса. 48

§ 2.16. Ентропія. Закон зростання ентропії 49

§ 2.17. Статистичний зміст другого начала термодинаміки. 50

§ 2.18. Ефективний діаметр молекули. Середнє число зіткнень і середня довжина вільного пробігу 51

§ 2.19. Явища перенесення. 52

§ 2.20. Молекулярно-кінетична теорія явищ перенесення. 54

§ 2.21. Реальні гази. Рівняння Ван-дер-Ваальса. 55

§ 2.22. Ізотерми Ван-дер-Ваальса. Метастабільні стани. Критична точка. 56

§ 2.23. Характер теплового руху в рідинах. Поверхневий натяг. Явище змочування. Капілярні явища 57

§ 2.24. Характер теплового руху у твердих тілах. Теплоємність і теплове розширення твердих тіл 59

§ 2.25. Фази і фазові перетворення. Умови рівноваги фаз. Потрійна точка. 61

§ 2.26. Рівняння Клапейрона-Клаузіуса. 62

§ 2.27. Фазові діаграми. 63

 

РОЗДІЛ 3. ЕЛЕКТРОСТАТИКА І ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ... 65

 

§ 3.1.Електричний заряд. Електричне поле. Закон Кулона. Напруженість та індукція електричного поля. Принцип суперпозиції електричних полів. 65

§ 3.2. Потік вектора напруженості та індукції електричного поля. Теорема Остроградського-Гауса 66

§ 3.3. Розрахунок електричних полів за допомогою теореми Остроградського-Гауса. 68

§ 3.4. Робота сил електричного поля. Теорема про циркуляцію вектора напруженості електричного поля. Потенціал. 72

§ 3.5. Розрахунок потенціалу електричного поля деяких заряджених тіл. 74

§ 3.6. Провідники в електричному полі. Електроємність відокремленого провідника. 76

§ 3.7. Конденсатори. Електроємність конденсатора. З’єднання конденсаторів. 77

§ 3.8. Енергія зарядженого тіла і конденсатора. Енергія і густина енергії електричного поля. 80

§ 3.9. Діелектрики в електричному полі. Поляризація діелектриків. 82

§ 3.10. Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Закон Ома в диференціальній формі 85

§ 3.11. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола і для повного кола. 87

§ 3.12. Розгалужені електричні кола. Закони Кірхгофа. З’єднання провідників. 89

§ 3.13. Робота і потужність струму. Закон Джоуля-Ленца. 91

§ 3.14. Електричний струм в металах. Термоелектронна емісія. Контактні явища. 92

§ 3.15. Електричний струм в електролітах. 93

§ 3.16. Електричний стум в газах. Плазма. 95

§ 3.17. Електричний струм у вакуумі 97
Переглядів: 539

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
ЕКСПЕРИМЕНТ (ТЕСТУВАННЯ) | Кінематика механічного руху

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.