Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Основний закон динаміки поступального руху твердого тіла

 

Твердим тілом називають таке тіло, віддалі між будь-якими двома його точками залишаються незмінними.

Тверде тіло – це система з шістьма ступенями вільності і для опису його руху потрібно шість незалежних рівнянь які можна замінити двома незалежними векторними рівняннями одне з яких стосується поступального руху а інше – обертового. Будь-який рух твердого тіла може бути представлений як накладання двох рухів: поступального та обертового.

Подумки розділимо тіло на велике число частин, кожну з яких можна вважати матеріальною точкою і для кожної з них запишемо другий закон Ньютона

(1.42)

де – зовнішня сила, – внутрішня сила що діє на і-ту матеріальну точку, - швидкість поступального руху тіла.

Знайдемо суму всіх рівнянь для всіх точок тіла, врахувавши, що сума всіх внутрішніх сил рівна нулю

. (1.43)

Останнє рівняння – це рівняння руху центра мас

, (1.44)

де m –маса тіла, Fзовн – рівнодійна всіх зовнішніх сил.

Отже, при поступальному русі центр мас твердого тіла рухається так, як би рухалась матеріальна точка масою, рівною масі тіла, під дією всіх прикладених до тіла сил. Рівняння (1.44) є основним рівнянням динаміки поступального руху твердого тіла.

 

 

§ 1.9. Динаміка обертового руху твердого тіла відносно осі. Поняття моменту інерції, моменту сили та моменту імпульсу твердого тіла.

 

Для опису обертового руху потрібно задати положення осі обертання та кутову швидкість обертання точок тіла в кожний момент часу. При поступальному русі мірою інертних властивостей матеріальної точки (тіла) є маса, а при обертовому русі її аналогом буде момент інерції, який рівний добутку маси матеріальної точки на квадрат віддалі до центра або осі обертання

. (1.45)

У випадку системи матеріальних точок або твердого тіла, що обертається навколо деякої осі OZ, момент інерції буде рівний сумі моментів інерції всіх матеріальних точок, з яких складається дана система

. (1.46)

де – віддаль і-ої матеріальної точки від осі обертання OZ. Коли ж маса рівномірно розподілена по всьому об’єму тіла, то від суми можна перейти до інтеграла

(1.47)

Шляхом інтегрування можна визначити момент інерції тіл правильної геометричної форми відносно осі, що проходить через центр мас (інерції) даних тіл

 

Таблиця 1.1

 

Тіло Положення осі обертання Момент інерції
Пустотілий тонкостінний циліндр радіусом R   Вісь симетрії
Суцільний циліндр радіусом R Вісь симетрії
  Куля радіусом R Вісь симетрії проходить через центр мас  
Прямий тонкий стержень довжиною l Вісь перпендикулярна до стержня і проходить через його середину  
Прямий тонкий стержень довжиною l Вісь перпендикулярна до стержня і проходить через один з його кінців  

 

У випадку, коли вісь обертання OZ не проходить через центр інерції С, а віддалена від неї на деяку відстань a (рис.1.7), то для визначення моменту інерції тіла І відносно довільної осі OZ використовують теорему Штейнера:момент інерції тіла І відносно довільної осі OZрівний моменту його інерції І0 відносно паралельної осі, що проходить через центр мас тіла С, плюс добуток маси тіла m на квадрат віддалі а між осями

. (1.48)

Обертаюча дія сили визначається деякою векторною величиною, яку називають моментом сили. Момент сили відносно центра обертання О рівний векторному добутку радіуса-вектора , проведеного від центра обертання до точки прикладання сили, на силу .

. (1.49)

Напрям вектора моменту сили (рис.1.8) визначається за правилом правого гвинта, обертаючи вектор по найкоротшому шляху до суміщення з вектором . Вектор перпендикулярний до площини, в якій лежать вектори та , а його модуль рівний

. (1.50)

Як видно з (рис.1.8) добуток – це найкоротша віддаль від напрямку дії сили до центра обертання О, яку називають плечем сили d. Моментом сили відносно нерухомої осі OZ(рис.1.9) є скалярна величина , яка рівна проекції вектора , відносно точки О на дану вісь.

Нехай точкаО є центром обертання деякого тіла (рис.1.10). вона може бути як в самому тілі, так і поза його межами. Запишемо другий закон Ньютона для і-ої точки даного тіла

, (1.51)

де – імпульс і-ої точки, – рівнодійна всіх зовнішніх сил, які діють на і-ту точку тіла, – сума всіх внутрішніх сил, які діють на і-ту точку тіла з боку всіх інших його точок.

Після певних перетворень отримаємо

, (1.52)

Введемо головний момент зовнішніх сил твердого тіла відносно точки , (1.53)

а також момент імпульсу твердого тіла відносно точки

. (1.54)

Тепер маємо . (1.55)

Рівняння (1.55) - основний закон динаміки обертового руху тіла відносно центра О: швидкість зміни моменту імпульсу тіла рівна головному моменту всіх зовнішніх сил відносно центра обертання.

Коли тверде тіло обертається навколо деякої нерухомої осі OZ (рис.1.11), що закріплена в двох точках, то основне рівняння динаміки обертового руху твердого тіла запишеться у вигляді

, (1.56)

де Lz - момент імпульсу твердого тіла відносно осі

Mz - головний момент сил твердого тіла відносно осі (компоненти Mx=My=0)

При обертанні твердого тіла відносно осі обертання лінійні швидкості всіх його точок пов’язані з кутовою швидкістю cпіввідношенням

. (1.57)

Тому момент імпульсу можна записати як

. (1.58)

Тоді основний закон динаміки обертового руху відносно осі OZ запишеться у вигляді

або , (1.59)

де – кутове прискорення при обертовому русі тіла відносно осі OZ.

Таким чином, головний момент зовнішніх сил твердого тіла відносно осі дорівнює добутку моменту інерції твердого тіла на його кутове прискорення.

 


Читайте також:

 1. II. Основні закономірності ходу і розгалуження судин великого і малого кіл кровообігу
 2. IV. Закони ідеальних газів.
 3. IV. Закономірності структурно-функціональної організації спинного мозку
 4. Авілум – “син чоловіка” – повноправна людина, охороні його життя, здоров’я, захисту його майнових інтересів присвячена значна частина законника.
 5. Аграрне право та законодавство США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Ізраїлю, Польщі, Росії
 6. Аграрні закони України
 7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
 9. Адміністративна відповідальність за порушення аграрного законодавства
 10. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства
 11. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
 12. Адміністративна відповідальність осіб, винних в порушенні податкового законодавства
Переглядів: 4932

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Межі застосування класичного опису частинок | Закон збереження моменту імпульсу твердого тіла відносно осі

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.051 сек.