Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция


РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ЗЕД.

За існуючим в Україні законодавством всі суб'єкти підприємництва для того, щоб вступити в господарські відно­сини як правочинні суб'єкти, мають пройти реєстрацію в місцевих органах державної виконавчої влади. Зареєстровано­му суб'єкту підприємництва надається ідентифікаційний код і він включається до державного реєстру України (загальноук­раїнський класифікатор підприємств та організацій).

Законодавчі акти,щозапроваджують в Україні Державну реєстрацію суб'єктів ЗЕД:

1. Закон України від 16.04.91 № 939-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність».

2. Закон України від 07.02.91 № 698-ХІІ «Про підприємництво».

3. Указ Президента України від 23.07.98 за № 817/98 «Про деякі заходи з регулювання підприємницької діяльності».

4. Постанова КМУ від 25.05.98 № 740 «Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності».

Нормативні акти стосуються підприємств, що працюють на внутрішньому та зовнішньому ринках.

На підставі постанови Кабінету міністрів України від 14.07.1993 р. "Про державний реєстр звітних (статистичних) одиниць України" до державного реєстру включаються:

♦ усі юридичні особи на території України, а також юри­дичні особи України, що перебувають за її межами;

♦ усі структурні одиниці, що знаходяться на території України, які не є юридичними особами та головні ор­ганізації, що знаходяться в іншій країні, республіці, об­ласті, районі;

♦ усі фізичні особи, що займаються підприємницькою діяльністю та проживають на території України, неза­лежно від їхнього громадянства.

Реєстрація суб'єктів ЗЕД здійснюється у Державній адміністрації за місцезнаходженнямабо місцем проживання суб'єкта. Місцезнаходження суб'єкта (юридичної особи) може визначатися за місцезнаходженням одного із засновників або за іншою адресою, яка підтверджується договором, що передбачає передачу у власність або оренду приміщення чи його частки. Суб'єкт ЗЕД зобов'язаний, в разі зміни місцезнаходження, у семиденний термін з моменту настання такої зміни подати до органів державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними до неї відповідними змінами та оригінал свідоцтва про державну реєстрацію. Невиконання цієї вимоги у зазначений термін є підставою для звернення органу державної реєстрації до суду з позовом про скасування державної реєстрації суб'єкта ЗЕД.

Дані про державну реєстрацію в 10-денний термін повідомляються в Міністерство фінансів та Міністер­ство статистики України. Алгоритм реєстрації суб'єкта ЗЕД наведений на рис.

Для державної реєстрації суб'єктами підприємництва до відповідної держадміністрації подаються такі документи:

1) заява;

2) статут та інші засновницькі документи;

3) документи про оплату;

4) реєстраційна картка.

 

Рис. Алгоритм реєстрації підприємства як суб’єкта ЗЕД

 

Реєстраційна картка заповнюється в двох примірниках за суворо встановленою формою. Один екземпляр посилається в місцевий орган статистики, другий залишається у звітної оди­ниці.

У реєстраційній картці фіксуються коди, що надають­ся суб'єкту підприємництва:

1 Ідентифікаційний код згідно ЗКПО (загальноук­раїнського класифікатора підприємств і організацій). Код ЗКПО заповнюється органом, що реєструє, із серії кодів, виданих обласним управлінням статистики.

2 Код території згідно СПАТО (системи позначень адміністративно — територіальних об'єктів).

3 Код форми власності згідно ЗКФВ (загального кла­сифікатора форм власності).

4 Код міністерства, комітету, відомства згідно СПОДУ

(системи позначень органів державного управління). Код СПОДУ вказується тільки для суб'єктів із загаль­нодержавною та комунальною формою власності.

5 Коди видів діяльності згідно ЗКГНГ (загального класифікатора галузей народного господарства).

Державна реєстрація здійснюється не пізніше 30 днів з дня подання заяви з додаванням необхідних документів.

При зміні основних положень, статуту чи виду підприємства здійснюється його перереєстрація.

Відмова підприємству в державній реєстрації може бути: по-перше, через порушення встановленого чинним законодав­ством порядку його створення; по-друге, через невідповідність засновницьких документів вимогам законодавства..

За чинним законодавством всі зареєстровані суб'єкти підприємництва України зобов'язані здійснювати оператив­ний та бухгалтерський облік результатів своєї виробничо — господарської діяльності, вести статистичну звітність. Це відбито в законах України "Про підприємство", "Про госпо­дарчі товариства", "Про державну статистику", "Про зовнішньоекономічну діяльність" і в низці інших документів. Облік та статистика ґрунтуються на обов'язковому й сис­тематичному наданні всіма суб'єктами підприємництва до­стовірних відомостей за установленими формами й у встанов­лений термін.

Форми державної статистичної звітності в га­лузі зовнішньоекономічних зв'язків:

1 Звіт про експорт (імпорт) товарів.

2 Звіт про експорт (імпорт) послуг.

3 Звіт про рух коштів в іноземній валюті.

4 Звіт підприємств (організацій) про інвестиції з України в економіку інших країн.

5 Звіт туристичних організацій про надходження коштів за туристичне обслуговування.

Однією з підстав для оформлення експортно-імпортних вантажів у митних органах України є проведення акредитації (взяття на облік) суб'єкта ЗЕД.

Для взяття на облік у митних органах суб'єкт ЗЕД подає на митницю оригінали та копії документів:

1) засновницьких документів (з нотаріально завіреними копіями):

♦ рішення власника майна чи уповноваженого ним орга­ну про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо власників чи уповноважених органів два і більше — таким рішенням є установчий договір);

♦ статуту підприємства (якщо відповідно до законодавст­ва він необхідний для створення суб'єкта підприємницької діяльності);

2) свідоцтва про державну реєстрацію СПД, свідоцтва про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта госпо­дарської діяльності в Україні (з нотаріально завіреними копіями);

3) свідоцтва про реєстрацію суб'єкта господарювання як платника ПДВ (або заяви, підписаної керівником, головним бухгалтером та завіреної печаткою підприємства про те, що суб'єкт господарювання не підлягає включенню до Реєстру платників ПДВ);

4) довідки органів статистики про занесення юридичної особи — СПД до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України і надання кодів території та кодів форми власності;

5) довідки уповноваженого банку про наявність розра­хункового (гривневого) та валютного рахунків, із зазначенням П.І.Б. головного бухгалтера підприємства, номерів телефонів підприємства;

6) наказу по підприємству про призначення працівників, відповідальних за роботу з митницею, із зазначенням їх П.І.Б., паспортних даних, зразків підписів;

7) довідки про відсутність за межами України валютних цінностей і майна або довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів і майна, що належать резиденту України і перебувають за її межами;

8) документа, що підтверджує право власності суб'єкта господарювання на його юридичну адресу (у разі оренди доку­мент має бути завірено орендодавцем);

9) картки зі зразками підписів керівника і головного бух­галтера і зразками печатки суб'єкта господарювання.

До перелічених вище документів додаються два примірни­ки облікової картки суб'єкта ЗЕД встановленого зразка, заповнені суб'єктом ЗЕД.

Після надання відповідних документів працівник митниці звіряє копії з оригіналами поданих документів, завіряє особи­стою номерною печаткою обидва примірники облікової карт­ки суб'єкта ЗЕД; один примірник залишається в митниці разом з копіями поданих на облік до­кументів, а другий — видається на руки заявнику разом з оригіналами поданих документів як свідчення обліку в мит­них органах. При цьому суб'єкту ЗЕД надається обліковий но­мер, що заноситься в обидва примірники облікової картки.
Переглядів: 1804

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
 | 

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.