Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядівКонтакти
 


Тлумачний словник


Тема: ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ПРИВАТИЗАЦІЄЮ ПІДПРИЄМСТВ.

Лекція №24

 

План:

1. Особливості приватизації в Україні

2. Роль аудиту в приватизації підприємств

Приватизація— придбання фізичними і юридичними особами права власності на об'єкти, що належать державі. Об'єктами приватизації є ті, що знаходяться в державній власності- житло, підприємства, устаткування, будівлі та інші матеріальні і нематеріальні активи, долі (паї, акції) держави в капіталі акціонерних суспільств, що належать підприємствам (паї, акції), що приватизовуються, в капіталі інших акціонерних суспільств. Головні цілі приватизації — підвищення ефективності виробництва, розвиток конкурентного середовища, усунення надмірної централізації в управлінні виробництвом, створення ринкової структури.

Для вирішення завдань аудитори використовують різні документи: акт переоцінки основних фондів, документи про правову реєстрацію державного підприємства, що приватизовується, державний акт на користування землею, бухгалтерські баланси об'єкту приватизації за ряд років, висновок територіального бюро технічної інвентаризації про фізичний знос будівель, річні звіти про фінансові результати за декілька попередніх років, дані про чисельність і кваліфікацію складу тих, що працюють, акти останньої ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ця інформація дозволяє аудитору оцінити фінансовий стан об'єкту і зробити фінансовий прогноз майбутньої діяльності підприємства, що приватизовується. Використовуються різні способи приватизації: перетворення за ініціативою уряду державного підприємства у відкрите акціонерне суспільство з продажем акцій, викуп орендованого майна орендним підприємством, перетворення орендного підприємства у відкрите акціонерне суспільство, продаж об'єктів державній власності на аукціоні по конкурсу.

Різні форми приватизації вносять нові моменти в організацію обліку активів і пасивів, вимагають від аудиторів знання операцій, пов'язаних з приватизацією майна. Аудиторові необхідно звернути увагу на джерела фінансування приватизації і напряму витрачання засобів, що поступили від неї. Згідно чинному законодавству вартість об'єкту, що приватизовується, встановлюється виходячи з підсумків інвентаризації і ринкових цін, що реально діють, або ж на підставі вартості зарубіжних аналогів.

Розрахунок за об'єкт, що приватизовується, може здійснюватися одночасно або в розстрочку платежів на умовах договору. При цьому в сумі щорічних виплат повинні враховуватися зміни початковій вартості об'єкту, що приватизовується, залежно від інфляції і ін. чинників. Як фінансові джерела для придбання державного майна дозволяється використовувати власні засоби недержавних юридичних осіб, громадян, кредити банків та ін. Витрати за використання робіт з приватизації об'єктів державної власності покриваються суб'єктами приватизації за тарифами, певним Держмайном.

При перевірці законності і обгрунтованості приватизації підприємства аудитор керується Положенням за оцінкою державної власності. Відповідно до цього Положення визначаються: сума викупу майна гос. підприємства; початкова ціна продажу на аукціоні або по конкурсу; величина статутного фонду акціонерного суспільства; вартість майна, що передається безкоштовно без права розпорядження з умовою збереження гарантії його цільового використання; вартість майна гос. підприємства, що продається іншим суб'єктам недержавної форми власності; вартість майна гос. підприємств, що передаються в оренду. Завдання аудитора - встановити достовірність і правильність оцінки. Дуже важливо з'ясувати, скільки коштує підприємство і яка розумна ціна передачі активів з державної власності в приватні руки. При цьому вартість активів не повинна бути занижена або завищена, бо вона служить базою (або початковим рівнем) для встановлення продажної ціни.

При аудиті необхідно враховувати, що до складу оцінюваємого майна об'єктів приватизації включаються всі активи по балансу: довгострокові, нематеріальні, поточні. У майновий комплекс об'єкту приватизації включаються також невідображені за якими-то причинами в бухгалтерському обліку об'єкти, наприклад,що тимчасово знаходяться на кап. ремонті і модернізації, консервації, в запасі або резерві; об'єкти, передані в оренду та ін.

Необхідно встановити, чи дотримувалися основні положення Інструкції по інвентаризації основніх засобів, нематеріальніх активів, товарно-матеріальніх цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженою наказом Головного управління Державного казначейства України від 30 жовтня 1998 р. № 90, згідно якій інвентаризації і оцінці повинні піддаватися основні засоби, устаткування, незавершені кап. інвестиції, запаси і витрати, нематеріальні і фінансові активи.

Аудитор перевіряє відповідність результатів переоцінки Методичним вказівкам по переоцінці основних фондів підприємств, організацій і установ. З'ясовується, чи коректувалася залишкова вартість основних фондів з урахуванням рівня інфляції і чи всі об'єкти основних засобів підлягають інвентаризації.

Перевіряється обгрунтованість застосування коефіцієнта обліку морального зносу. Даний коефіцієнт враховується, якщо відновлювальна вартість оцінюваного устаткування вище ціни сучасного устаткування, що діє, а знос згідно даним бухгалтерського обліку перевищує 50%.

Пильної уваги аудитора заслуговує правильність визначення залишкової вартості основних засобів, обгрунтованість оцінки для продажу повністю амортизованих основних засобів.

Окремо аудитор перевіряє правильність оцінки незавершених кап. вкладень (проектно- кошторисна документація, будівельний - монтажні роботи, устаткування, що не вимагає монтажу). При визначенні вартості цих робіт слід враховувати зміну рівня цін і застосовувати усереднені коефіцієнти зміни вартості проектних робіт.

Аудитор контролює обгрунтованість оцінки запасів і витрат, яка винна поводиться за балансовою вартістю. При цьому він встановлює, наскільки дані балансу відповідають обліковим бухгалтерським даним і результатам інвентаризації на момент оцінки.

При аудиті нематеріальних активів виходять з того, що вони повинні прийматися в оцінці по балансу за вирахуванням нарахованого зносу. Оцінка вартості фінансових активів і пасивів підприємства, що приватизовується, повинна витікати з даних бухгалтерського обліку, а в необхідних випадках підтверджуватися даними первинних документів.

Важливим моментом перевірки достовірності і обгрунтованості проведеної приватизації є вивчення зведеного акту оцінки вартості об'єкту державної власності і документів, що додаються до нього (актів інвентаризації і оцінки вартості основних і оборотних коштів, фінансових активів і пасивів, устаткування до установки, незавершених кап. вкладень, протоколів засідань комісії з приватизації і т.д.)

Аудитор також звертає увагу на виконання нормативних документів, що регламентують пільговий продаж акцій акціонерних суспільств, створених на основі об'єктів державної власності, по: аукціонам з продажу об'єктів державній власності; конкурсам з продажу об'єктів гос. власності; порядку перетворення в процесі приватизації державних і орендних підприємств у відкриті акціонерні суспільства; холдингам, що створюються в процесі приватизації; порядку відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією об'єктів державної власності і т.д.

 

 

На державних підприємствах, що приватизовуються шляхом перетворення у відкриті акціонерні суспільства, продажі на аукціоні або по конкурсу, виникають питання віддзеркалення в бухгалтерському обліку статутного капіталу, створення приватизаційного фонду, складання передавального (завершального або дозвільного) балансу, обліку операцій за розрахунками за акції або за майно приватизованого підприємства. Аудиторові необхідно з'ясувати, чи відповідають ці операції Положенню, що діє, про віддзеркалення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією підприємств.

Наприклад, аудитор встановлює відповідність статутного капіталу акціонерного суспільства, створеного на базі державного підприємства, даним актів оцінки вартості майна і інвентаризації. При цьому необхідно мати на увазі, що за даними акту про оцінку майна складається передавальний (завершальний) баланс, що відображає узгоджену з органами управління гос. майном вартість статутного капіталу, майнових активів, пасивних зобов'язань і створеного приватизаційного фонду. У передавальних балансах акціонерних суспільств відкритого типу відбиваються також доходи майбутніх періодів, резерв майбутніх витрат і платежів, а також власні джерела фінансування капітальних вкладень.

Аудитор звертає увагу на наявність в балансі підприємства резервного фонду, який повинен йти на покриття збитків минулих років, або приєднується разом із засобами цільового фінансування до статутного капіталу акціонерного суспільства відкритого типу, що приватизовується.

На приватизованих підприємствах утворюється приватизаційний фонд, створений за рахунок відрахувань від фондів економічного стимулювання, чистого прибутку, виручки від реалізації акцій підприємства на сторону. Аудитор перевіряє правильність освіти і використання цього фонду і віддзеркалення на рахунках бухгалтерського обліку.

Важливими питаннями аудиту також є контроль розрахунків з учасниками закритої підписки по акціях приватизованих підприємств, з'ясування правильності обліку майна, проданого на аукціоні або по конкурсу, встановлення обґрунтованості і законності приватизації майна, зданого в оренду.

 
Переглядів: 598

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками | Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи (Ст. 1161-1162 ЦК).

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.059 сек.