Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Структура та інфраструктура ринку

За економічним призначенням об’єктів ринкових відносин ринок розподіляється на частини (сегменти). Структура ринку:

 1. ринок предметів споживання і послуг;
 2. ринок засобів виробництва;
 3. ринок науково-технічних розробок та інформації;
 4. фінансовий ринок;
 5. валютний ринок;
 6. ринок робочої сили;
 7. тіньовий ринок.

1.Ринок предметів споживання і послуг:
В структурі витрат економічно розвинених країн частка споживання складає 60-70% від ВВП. Купівля продаж відбувається в формі оптової і роздрібної торгівлі.

Якщо предмети споживання не мають індивідуальні особливості і є взаємозамінними вони можуть продаватися на біржі.
Біржа – це регулярно функціонуючий оптовий ринок взаємозамінних товарів які продаються за стандартом та зразками.

2.Ринок засобів виробництва.
Товарами на ринку засобів виробництва є засоби праці (знаряддя, станки, інструменти, техніка) і предмет праці (це в основному - сировина)

3.Ринок інформації
Товарами на ньому виступають патенти, ліцензії, цінна інформація.

4.Фінансовий ринок ( або ринок позичкових капіталів) - це механізм мобілізації та перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів.
Фінансовій ринок включає:
а) ринок капіталів (інвестиційний ринок);
б) ринок кредитів;
в) ринок цінних паперів.

Товарами на ринку капіталів є вільні кошти окремих осіб, підприємств і держави, які можуть бути спрямовані на інвестиції: будівництво, реконструкцію, придбання засобів виробництва, МТЗ, придбання нової техніки і технології і т.п.

Кредитний ринок – це система відносин між позикодавцями (кредиторами) та позикоодержувачами з приводу позики в грошовій або товарній формі. Кредитор отримує певний дохід за надання кредиту в залежності від умов кредиту.

Ринок цінних паперів. Цінні папери – це грошові документи, які визначають взаємовідносини між суб’єктами ,що їх випустили (емітентами) і тими, хто їх придбав. Вони передбачають виплату доходу у вигляді відсотків або дивіденду.

Ринок цінних паперів складається з 2-х частин:

 1. емісійний ринок – випуск цінних паперів в обіг
 2. фондова біржа – продаж цінних паперів.

5.Валютний ринок.
Предметом купівлі-продажу на ньому є різні національні валюти. На валютному ринку встановлюються курси валют – ціна валют на внутрішньому ринку в залежності від рівня попиту і пропозиції на валюту, рівня інфляції, політики Національного банку та інших факторів.

6.Ринок робочої сили.
Перетворення робочої сили на товар привело до виникнення ринку робочої сили. Характерна ознака цього ринку – перевищення пропозиції робочої сили над попитом – тобто безробіття. Це свідчить про неефективне використання робочої сили в суспільстві в цілому. Економічно розвинені країни намагаються створити умови, щоб фактичного безробіття наблизився до рівня природного безробіття.

7.Тіньовий ринок.
Тіньовим ринком називають сегмент економіки ,в межах якого відбувається позазаконна діяльність з метою отримання прибутку. Функціонування тіньового ринку проявляється в двох напрямках: 1) приховування результатів від легальної діяльності з метою уникнення сплати податків; 2) зайняття незаконною діяльністю (наприклад: виробництво і розповсюдження грошових знаків, зброї, наркотичних речовин).

Для функціонування ринку необхідна наявність інфраструктури – комплексу галузей, систем, служб, які обслуговують ринок.
Інфраструктура включає:

 • підприємства оптової та роздрібної торгівлі
 • кредитну систему та комерційні банки
 • систему страхування та страхові компанії
 • митну систему
 • валютну систему
 • громадські організації
 • аудиторські фірми
 • аукціони, ярмарки
 • організації захисту прав працюючих за наймом
 • .господарські суди
 • торгові палати.

Переглядів: 5209

Повернутися до змісту: Економічна теорія



 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.