Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Допуск членів фондових бірж до біржових торгів

Правилами ФБ визначається порядок набуття статусу члена ФБ та припинення; права і обов’язки члена ФБ, порядок ведення переліку членів ФБ, порядок надання інформації членам ФБ та учасникам біржових торгів.

У біржових торгах мають право приймати участь лише уповноважені представники учасників торгів, які мають сертифікат фахівця з торгівлі цінними паперами.

Перелік членів ФБ: найменування члену ФБ, номер телефону, адреса, дата набуття статусу члена ФБ та ін.

У державних ФБ обов’язково повинен бути присутній державний представник. Він призначається державною комісією із уповноважених осіб. Цей представник здійснює представництво від імені держави, за додержанням положень статуту і правил ФБ. Державний представник на ФБ може бути присутній на загальних зборах, на біржових аукціонах, брати участь в роботі органів управління ФБ, вносити на розгляд питання, що є обов’язковими для розгляду органами управління ФБ. Якщо ФБ порушує вимоги законодавства, власний ,статут, то державний представник вправі зупиняти дію ФБ.

Зупиняються торги на ФБ у таких випадках:

  1. Якщо випуск цінних паперів, щодо яких укладаються угоди, не зареєстрований.
  2. Якщо цінні папери вносяться до біржового реєстру без ініціативи емітента цих цінних паперів.
  3. Якщо ФБ використовує не зареєстрований правила проведення біржових торгів.

Дії державного представника можуть бути оскаржені до Комісії.

Переглядів: 10896

Повернутися до змісту: Господарське право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.