Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Санкції: поняття, види, порядок застосування

Господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для цього настають несприятливі економічні та (або) правові наслідки.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій:

  1. Відшкодування збитків.
  2. Штрафні санкції – господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), які учасники господарських відносин зобов’язані сплатити у разі порушення ними правил здійснення господарської діяльності, невиконання, або неналежне виконання господарського зобов’язання. Розмір штрафних санкцій – ст. 231 ГК. У разі, якщо належить до сплати штрафні санкції надмірно великі, порівняно зі збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкції. При цьому повинні бути взяті до уваги: ступінь виконання зобов’язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов’язанні; майнові та інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу.
  3. Оперативно-господарські санкції – це заходи оперативного впливу на правопорушника з метою припинення або попередження повторення порушення зобов’язання, що можуть використовуватися самими сторонами зобов’язання в односторонньому порядку. До суб’єкта, який порушив зобов’язання, можуть бути використані лише ті оперативно-господарські санкції, що передбачені договором. Цей вид санкції застосовується незалежно від вини суб’єкта, який порушив зобов’язання. Види оперативно-господарських санкцій – ст. 236 ГК.
  4. Адміністративно-господарські санкції – це заходи організаційно-правового або майнового характеру, спрямовані на припинення правопорушення суб’єкта господарювання та ліквідації його наслідків. Ці санкції можуть застосовуватись уповноваженим органом державної влади або органами місцевого самоврядування. Види – ст. 239 ГК. Адміністративно-господарські санкції можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше року з дня порушення суб’єктом господарювання правил здійснення господарської діяльності.

Щодо інших санкцій застосовуються загальні і спеціальні строки позовної давності.

Господарські санкції застосовуються у встановленому законом порядку за ініціативою учасників господарських відносин, а адміністративно-господарські санкції органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Порядок застосування санкцій

Якщо за невиконання або неналежне виконання зобов’язання встановлено штрафні санкції, то збитки відшкодовуються в частині, що не покриті санкціями. Законом або договором можуть бути передбачені випадки, коли допускається стягнення тільки штрафних санкцій, коли збитки можуть бути стягнені у повній сумі штрафних санкцій, а також випадки, коли за вибором кредитора можуть бути стягнені або збитки, або штрафні санкції.
Вимогу щодо сплати штрафних санкцій може заявити учасник господарських відносин, права та інтереси якого порушені, або органи державної влади, наділені господарською компетенцією.
Порядок сплати визначається договором.

Переглядів: 11175

Повернутися до змісту: Господарське право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.