Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник


Прогнозування і програмування економічного розвитку

Державне прогнозування економічного і соціального розвитку – це науково обґрунтоване передбачення напрямку розвитку країни, окремих галузей економіки, або окремих адміністративно-територіальних одиниць, можливого стану економіки та соціальної сфери у майбутньому, а також альтернативних шляхів і строків досягнення параметрів економічного і соціального розвитку.

Проноз економічного і соціального розвитку – є засобом обґрунтування вибору тієї чи іншої стратегії та прийняття конкретних рішень органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, щодо регулювання соціально-економічних процесів.

Програма соціального і економічного розвитку України – це документ, де визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система заходів органів законодавчої, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, спрямована на ефективне розв’язання програм економічного і соціального розвитку, досягнення стабільного економічного зростання, а також характеризується очікуванням змін у стані економіки та соціальної сфери.

Основними принципами, на яких базується державне прогнозування та програмування розвитку України є:

 1. Принцип цілісності;
 2. Принцип об’єктивності;
 3. Науковості;
 4. Гласності;
 5. Самостійності;
 6. Рівності;
 7. Дотримання загальнодержавних інтересів.

Система прогнозних і програмних документів соціального і економічного розвитку складається з:

 1. Прогнозів соціального і економічного розвитку України на середньостроковий та короткостроковий періоди.
 2. Державні програми економічного та соціального розвитку України на короткостроковий період.
 3. Прогнози економічного і соціального розвитку АРК, областей, районів та міст на середньостроковий період.
 4. Такі ж прогнози на короткостроковий період.
 5. Прогнози розвитку окремих галузей економіки.
 6. Програми розвитку окремих галузей економіки.

Всі ці прогнозні і програмні документи розробляються на основі аналізу демографічної ситуації, стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу, конкурентоспроможності вітчизняної економіки, рівня розвитку економіки та соціальної сфери, з урахуванням зовнішніх політичних, економічних та інших факторів і очікування тенденцій зміни впливу цих факторів у перспективі.
Показники прогнозних і програмних документів є орієнтирами для розроблення суб’єктам підприємницької діяльності власних прогнозів, планів, бізнес-планів та інших документів.

Переглядів: 10902

Повернутися до змісту: Господарське право 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.